Aktivnosti

Promocija značaja učenja i obrazovanja odraslih i kulture celoživotnog učenja

• organizacija festivala učenja odraslih
• promocija i distribucija informacija o celoživotnom učenju
• promocija programa i organizatora u obrazovanju odraslih
• prikupljanje svedočanstva o učenju u zajednici i razvoju zajednice kroz učenje
• promotivne kampanje o obrazovnim potrebama i iskustvima
 lsakdjfs

Unapređenje kvaliteta i profesionalizacija obrazovanja odraslih

• stručna, organizaciona i tehnička podrška organizatorima obrazovnih programa
• promocija stručnih stavova i distribucija stručnih informacija
• podrška implementaciji standardizovanih programa u učenju odraslih
• izdavanje stručnih publikacija
• facilitiranje razmene iskustava trenera u obrazovanju odraslih
• razvoj standarda kompetencija trenera u obrazovanju odraslih
• razvoj sistema akreditacije programa obuke trenera u obrazovanju odraslih
• razvoj sistema standardizovanih obuka trenera u obrazovanju odraslih
• razvoj sistema validacije kompetencija trenera u obrazovanju odraslih
• razvoj standarda kvaliteta i metodologije akreditacije organizatora obrazovanja odraslih
• razvoj specifičnih obrazovnih programa i materijala
• uspostavljanje registra organizatora obrazovanja odraslih
• zagovaranje transparentnosti u poslovanju organizatora obrazovanja odraslih
• analize i istraživanja političkih, socijalnih i ekonomskih dimenzija obrazovanja i učenja odraslih
• podrška okupljanju i organizaciji nacionalne andragoške zajednice
• razvoj programa stručnog usavršavanja trenera i praktičara u obrazovanju odraslih
• podrška Institutu za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
• podrška razvoju i održivosti sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih
• iniciranje i podrška razvoju i održivosti regionalnog sistem kvaliteta u obrazovanju odraslih jugoistočne Evrope

lsakdjfs

 Unapređenje dostupnosti obrazovnih prilika i podrška društvenom uključivanju i društvenoj koheziji, učenjem i obrazovanjem odraslih

• uspostavljanje kataloga obrazovnih programa za odrasle
• podrška i promocija neprofitabilnih obrazovnih aktivnosti i programa
• motivisanje i podrška odraslim učenicima u izboru i realizaciji obrazovnih programa
• pokretanje i podrška programima učenja u III životnom dobu
• promocija obrazovnih aktivnosti u lokalnoj zajednici i organizacija koje ih realizuju
• podrška pokretanju i razvoju programa učenja odraslih u lokalnoj zajednici
• podrška razvoju obrazovnih programa i obrazovnih kapaciteta institucija kulture u lokalnoj zajednici
• podrška, razvoj i realizacija obrazovnih programa za marginalizovane grupe

 lsakdjfs

Doprinos razvoju javnih politika u oblasti obrazovanje i učenje odraslih

• podrška Ministarstvu prosvete u razvoju Strategije razvoja obrazovanja odraslih
• podrška Ministarstvu prosvete u razvoju Zakona o obrazovanju odraslih
• podrška Ministarstvu prosvete u učešću u CONFINTEA procesu
• izrada nacionalnih i regionalnih CONFINTEA izveštaja o stanju u obrazovanju odraslih i napretku u implementaciji Belemskog akcionog plana
• podrška učešću predstavnika ministarstva i drugih državnih institucija na stručnim skupovima i studijskim boravcima u inostranstvu
• organizaciji stručnih skupova i podrška Ministarstvu prosvete u organizaciji skupova
• podrška pridruživanju Srbije PIAAC procesu
• izrada baza podataka o organizatorima i programima obrazovanja odraslih

 lsakdjfs

Podrška regionalnom pomirenju, evropskoj saradnji i umrežavanju u oblasti obrazovanja odraslih

• zajednički projekti i aktivnosti, povezivanje i umrežavanje, sa partnerima u regionu i u Evropi
• učešće i koordinacija regionalnih programa i aktivnosti, pokretanje regionalnih platformi
• podršaka učešću domaćih stručnjaka na stručnim skupovima u inostranstvu
• organizacija studijskih putovanja i poseta partnerima u inostranstvu
• organizacija međunarodnih stručnih skupova o mirovnom obrazovanju u zemlji i u regionu
• organizacija gostovanja evropskih stručnjaka i poseta partnerskih delegacija u zemlji i u regionu
• prikupljanje i obrada informacija o OO iz zemlje i regiona, njihova prezentacija i distribucija evropskim i globalnim partnerima
• prikupljanje i obrada informacija o OO na evropskoj i međunarodnoj sceni, njihova prezentacija i distribucija u zemlji i u regionu
• podrška uključivanju Srbije i zemalja regiona u evropske i globalne aktivnosti i mreže u obrazovanju odraslih
• učešće u programima mirovnog obrazovanja i regionalnog pomirenja
• organizacija programa mirovnog obrazovanja i prekograničnih aktivnosti