Balkanska mreža za ljudska prava: „Škola ljudskih prava za donosioce odluka“

Balkanska mreža za ljudska prava: „Škola ljudskih prava za donosioce odluka“

Dubrovnik, jun 2006. Balkanska mreža za ljudska prava organizovala je dvonedeljni seminar za odabrane učesnike iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Bugarske, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Program se odnosio na zaštitu ljudskih prava u okviru nacionalnog i međunarodnog pravnog sistema, sa posebnim fokusom na države Zapadnog Balkana. Aleksandar Bulajić je učestovao u seminaru kao predstavnik Društva za obrazovanje odraslih.