Vesti – kvalitet i profesionalizacija

Sastanak sa predstavnicima SVEB-a u Cirihu

Cirih, februar 2014. Sastanak predstavnika SVEB kancelarije i menadžmenta Društva za obrazovanje odraslih organizovan je u Cirihu 26. februara 2014. godine. Susret je realizovan sa ciljem da se pažljivo isplaniraju dalji koraci u implementaciji SVEB sistema unapređenja kvaliteta u Srbiji. Menadžerka SVEB-a Sabine Aquilini tokom jednodnevnih razgovora pomogla je Društvu za obrazovanje odraslih da se suoči sa novim izazovima nakon početka sertifikacije trenera iz Srbije za SVEB II nivo. Otišlo se i korak dalje, te su dobijene detaljne informacije o proceduri za akreditaciju provajdera koji realizuju programe za obrazovanje odraslih. Poseta SVEB kancelariji bila je jedinstvena prilika da se kroz gotovo mentorski susret dođe do najadekvatnijih rešenja za dalje korake u procesu implementacije SVEB sistema u Srbiji.

Društvo za obrazovanje odraslih učestvuje u realizaciji EU projektu AE-PRO

aeprokickofBrisel, februar 2014. Inicijalni sastanak tima projekta AE-PRO održan je u prostorijama EAEA u Briselu od 18. do 19. februara. Projekat počiva na iskustvu Grundtvik in-service treninga za buduće mlade lidere, koji rade u oblasti obrazovanje odraslih. Trening realizuje EAEA od 2011 godine. Cilj AE-PRO projekta je da se izgradi on-line trening platformu koja će okupljati mlade stručnjake iz oblasti obrazovanje odraslih kako bi ih upoznala sa aktuelnim razvojem obrazovanje odraslih u Evropi i time podstakla umrežavanje, saradnju i mobilnost. Inicijalnom sastanku AE-PRO projektnog tima prisustvovali su predstavnici svih partnerskih organizacija iz devet zemalja. Osnovni zadatak tima Društva za obrazovanje odraslih odnosi se na obezbeđenje kvaliteta kroz evaluaciju kako internih procesa, tako i finalnih produkata projekta. Tokom sastanka dogovoreno je da će naš tim učestvovati i u izradi budućeg treninga. Naredni korak koji nas očekuje je evaluiranje proteklog sastanka i početak priprema za buduće aktivnosti.

Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih prisustvovali su HRevolution konferenciji

hrevolutionBeograd, februar 2014. Konferencija HRevolution u organizaciji HR PRO Club-a realizovana je uz pomoć studenata Fakulteta političkih nauka 19. februara u Hotelu Hayatt Regency Beograd. Događaj je okupio domaće i strane stručnjake koji rade u oblasti ljudskih resursa sa ciljem da se podstakne promišljanje starih i generisanje novih inovativnih ideja. Skup je otvoren podsećanjem na istoriju HR PRO Club-a, kao i na aktivnosti koje su obeležile jedanaest godina njegovog postojanja. Za ovu priliku studenti Fakulteta organizacionih nauka realizovali su istraživanje o stanju HR-a u Srbiji čije su rezultate predstavili na Konferenciji. Među značajnijim nalazima istraživanja su podaci koji ukazuju na značaj i potrebu poduzimanja kontinuiranih aktivnosti učenja, ali i zahtevi za kontrolom kvaliteta obrazovnih intervencija. U nastavku programa Bata Davidović iz Coca Cole Hellenic upoznao nas je sa intencijama kompanije, u kojoj je zaposlen, da bude prepoznata kao organizacija koja uči. Istaknuto je da je na tom putu posebnu pažnju potrebno usmeriti na ulaganje i dugoročno razvijanje talenata. Da korporativni sektor ne ostaje pasivan i nem kada su u pitanju narastajući socijalni problemi govore predstavljene činjenice o razvoju socijalnog preduzetništva u Srbiji, ali i realizovani zajednički društveno angažovani projekti konkurenata na tržištu. Skup je pružio mogućnosti da prisutni promišljaju specifične teme poput regrutovanja, upravljanja promenama, rezilijentnosti i učenja na daljinu. Pored opuštanja uz razmenu iskustava tokom slatkih kafe pauza i ručka, pravo uživanje obezbeđeno je kratkim uvodom u relaksaciju uz jogu, masažu i orijentalni ples. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih su tokom skupa razmenili iskustva i ideje o mestu obrazovanja i učenja odraslih za razvoj zaposlenih i osnaživanje nezaposlenih sa kolegama iz HR sektora.

Fokus grupe o sertifikaciji trenera

svebfokusBeograd, decembar 2013. Društvo za obrazovanje odraslih, u okviru trogodišnjeg projekta Profesionalizacija obrazovanje odraslih u Srbiji, intenzivno radi na uspostavljanju Sistema sertifikacije trenera i svih koji rade u oblasti obrazovanje odraslih. Opšti cilj projekta odnosi se na unapređenje kvaliteta obrazovanja odraslih kako bi ono doprinelo procesima transformacije i razvoja ljudskih resursa u funkciji koncepta Republike Srbije kao države zasnovane na znanju. Pažljiva komparativna istraživanja ukazala su da bi švajcarski sistem sertifikacije (SVEB) bio najadekvatniji za prilike na srpskom tržištu. Izvesni koraci ka uspostavljanju ovog sistema sertifikacije u Srbiji, već su načinjeni. Nekoliko najiskusnijih andragoga i trenera u zemlji uspešno su prošli proces sertifikacije za nivo II. Najiskusniji stručnjaci iz oblasti andragogije dizajnirali su programe za četiri modula za obrazovanje trenera, koji su trenutno u procesu akreditacije. Sledeći koraci odnose se na predstavljanje sistema sertifikacije trenera u zemlji svim interesnim stranama, kao i ključnim akterima na tržištu zainteresovanim za obrazovanje odraslih. Kako bi ovaj proces bio uspešno nastavljen Društvo za obrazovanje odraslih organizovalo je fokus grupe sa menadžerima i trenerima, kako bi se kvalitativnim istraživanjem prilika na tržištu najadekvatnije izašlo u susret potrebama svim zainteresovanim stranama za proces akreditacije svih onih koji rade u oblasti obrazovanje odraslih. Tokom diskusija posebno je podvučen značaj uvođenja švajcarskog sistema sertifikacije trenera na srpsko tržište, zbog kontinuiranog procesa kontrole i obezbeđivanja kvalitet u oblasti obrazovanje odraslih.

VI andragoški dan – Novi izazovi za profesiju

ad6Beograd, decembar 2013. VI andragoški dan 6. i 7. decembra 2013. godine, realizovalo je Društvo andragoga Srbije (DAS) u saradnji sa Društvom za obrazovanje odraslih i dvv international-om. Ekspertsku podršku događaju pružili su Institut za pedagogiju i andragogiju i Katedra za andragogiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Pored devedeset i dva člana DAS-a VI andragoškom danu prisustvovali su studenti i partneri. Struktura učesnika bila je heterogena kada su u pitanju oblasti rada i sektori u kojima su zaposleni: tržište rada, socijalni rad, institucije za obrazovanje odraslih, biznis, fakulteti i nevladine organizacije. Ove godine andragoški dan odvijao se tokom dva dana. Prve večeri, nakon što su se učesnici iz drugih gradova Srbije smestili u Hotel „Palace“, u restoranu „Beogradska panorama“, kroz neformalno druženje i diskusiju razmenjena su iskustva o profesionalnim uspesima, ali i osvajanju novih delova tržišta rada, između dva andragoška dana. Drugi dan, koji se odvijao u slušaonicama Filozofskog fakulteta u Beogradu, počeo je zasedanjem Skupštine DAS-a, a potom je usledilo tumačenje prvog Zakona o obrazovanju odraslih u Srbiji, predstavljanje Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji, kao i aktuelnih i nedavno završenih projekata. Rad je nastavljen u grupama, što je omogućilo učesnicima da razgovaraju i razmene ideje o razvoju novih projekata, ali i mogućnostima za njihovu realizaciju. Drugi deo dana bio je posvećen diskusiji o različitim profesionalnim ulogama andragoga što je otvorilo niz pitanja, koja su se odnosila na nove obrazovne potrebe zaposlenih kolega, očekivanja poslodavaca, etc. VI andragoški dan zatvoren je plenarnom sesijom na kojoj su sumirani rezultati proteklih aktivnosti, a potom je predstavljen plan za narednu godinu. Sugestije za aktivnosti do narednog andragoškog dana odnosile su se na nastavak profesionalne razmene i podrške, umrežavanje sa drugim domaćim i međunarodnim profesionalnim organizacijama, ali i na širenje andragoške prakse kroz realizaciju projekata.

Napredni andragoški trening

natBeograd, novembar 2013. Društvo za obrazovanje odraslih uz podršku dvv international-a organizovalo je Napredni andragoški trening u Hotelu „Palace“ u Beogradu od 24. novembra do 26. novembra 2013. godine. Trening je organizovan za iskusne trenere, koji se bave obrazovanjem odraslih iz najrazličitijih oblasti (razvoj ljudskih resursa, karijerno savetovanje, on-line obrazovanje itd.) Program je realizovala prof. dr Angela Kraft (Angela Kräft) direktorka Odeljenja za obrazovanje Nacionalnog instituta za obuku nastavnika iz Karlsruea, Nemačka. S obzirom da su treningu prisustvovali eksperti sa značajnim iskustvom u oblasti obrazovanja odraslih sadržaj je bio prožet samorefleksijom, rekombinovanjem zajedničkog iskustva, analiziranjem različitih rešenja za „teške situacije“ treninga. Nakon ova tri dana polaznici su mogli da na osnovu osvrta na sopstveno trenersko iskustvo planiraju korake svog daljeg razvoja, odaberu najadekvatnije inovativne metode za rad sa odraslima bazirane na ishodima učenja, vode superviziju i evaluaciju trenera baziranu na definisanim kriterijumima. Zahvaljujući izuzetnom iskustvu voditeljke treninga, ali i kvalitetu polaznika, stvorena je značajna baza znanja, kao i mehanizmi za njeno dugoročno uvećavanje. Kontinuirano ulaganje Društva za obrazovanje odraslih u razvoj trenera u Srbiji doprinelo je neočekivanom uspehu realizovanog programa čime je stvorena osnova za dalje usavršavanje eksperata u oblasti treninga u obrazovanju odraslih, ali i za kvalitetno prenošenje znanja i iskustva na manje iskusan kadar.

EAEA Younger Staff Training

Sastanak u ParlamentuBrisel, novembar 2013. Četvrta obuka Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih (EAEA) „Evropsko obrazovanje odraslih i celoživotno učenje – Uvod za mlađi kadar“ realizovna je u periodu od 25. do 29. novembra 2013. godine u Briselu. Obuci je prisustvovalo sedamnaest učesnika iz devet zemalja i petnaest različitih organizacija iz Evrope. Cilj programa odnosio se na sticanje znanja i iskustva o mehanizmima prema kojima funkcionišu tela Evropske unije, kao i legislativni okvir kojim se reguliše oblast obrazovanja odraslih. Program je bio koncipiran u tri dela: radne sesije u grupama, prezentacije i diskusije sa predstavnicima civilnog sektora, poseta institucijama Evropske unije. Pored navedenih aktivnosti učesnici ovogodišnje obuke imali su priliku da učestvuju u manifestaciji „European Development Days“ koju je organizovala Evropska komisija, što je svima pružilo jedinstvenu priliku za širenje mreže profesionalnih kontakata. Razgovori sa donosiocima odluka na nivou Evropske unije omogućili su sticanje celovitog uvida u aktuelne trendove u razvoju polja obrazovanja odraslih u Evropi. Radne sesije u grupama doprinele su formulisanju zajedničkih problema, koji mogu biti dobra osnova za dalju saradnju i pokretanje zajedničkih projekata. Društvo za obrazovanje odraslih uz pomoć dvv international-a koordinisalo je odlazak grupe od pet učesnika obuke iz zemalja jugoistočne Evrope. Mogućnost da mlađi eksperti iz regiona posete Brisel i učestvuju u razmeni znanja sa kolegama iz zemalja Evropske unije imala je značaja za predstavljanje potencijala regiona za jačanje razvoja obrazovanja odraslih u Evropi.

EMAE kamp 2013

workshopČeška Republika  Brno, avgust – septembar 2013. Drugi međunarodni kamp “Evropski master u obrazovanju odraslih” (European Master in Adult Education – EMAE) održan je od 29. avgusta do 3. septembra 2013. godine u Brnu, univerzitetskom gradu u Češkoj Republici. Kamp je organizovan za studente andragogije koji dolaze iz različitih evropskih zemalja. Ove godine, Srbiju je predstavljalo sedmoro studenata andragogije sa Beogradskog univerziteta i dr Aleksandra Pejatović, kao jedna od gostujućih predavačica. Učešće srpskih studenata podržano je od strane Društva za obrazovanje odraslih, Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Instituta za međunarodnu saradnju Saveza visokih narodnih škola Nemačke (Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association – DVV International). Osnovni cilj kampa bio je da se studenti, pretežno master studija andragogije, povežu, da se uspostavi saradnja i podele iskustva stečena na različitim studijskim programima andragogije u Evropi. Kamp je bio organizovan oko tri programske celine: transnacionalni projekti, predavanja i završna konferencija. Transnacionalni projekat jedan je od istraživačkih zadataka u kome učestvuju studenti iz različitih zemalja, a koje okuplja zajedničko interesovanje za određenu temu u oblasti obrazovanja odraslih. Izrada projekta traje čitav semestar uz mentorski rad sa profesorima. Drugi deo programa kampa bio je posvećen predavanjima gostujućih profesora iz Italije, Češke, Nemačke, Mađarske, Litvanije i Srbije. Studenti su u skladu sa interesovanjima imali priliku da aktivno učestvuju u predavanjima i diskusiji sa profesorima. Predavanja su u značajnoj meri oblikovala teme transnacionalnih projekata i obezbedila podršku i smernice za dalji rad. Poslednji deo formalnog programskog dela bio je organizovan u formi završne konferencije. Konferencija je imala za cilj da predstavi nove trendove i izazove u obrazovanju odraslih na internacionalnom nivou. Isto tako, na konferenciji su predstavljene internet aplikacije, koje su primenljive u obrazovanju odraslih. Studenti su kao najznačajnija iskustva stečena na kampu istakli susrete sa profesorima iz drugih evropskih zemalja, razmenu iskustva, kao i saradnju sa kolegama tokom koncipiranja zajedničkih projekata koji imaju transnacionalni karakter.

Završna konferencija projekta “Druga šansa”

druga_sanas_final2Beograd, septembar 2013. Završna konferencija projekta „Druga šansa“ održana je u Beogradu 12. Septembra 2013. godine u Palati „Srbija“. Na konferenciji predstavljeni su rezultati projekta, koji su potom prodiskutovani u svetlu održivosti. Projekat je uspešno razvio i pilotirao sistem funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih. Nakon konačne revizije, u septembru 2013. godine, ovaj koncept je uveden u formalni sistem obrazovanja u Srbiji, što je dodatno podržano usvajanjem Zakona o obrazovanju odraslih. Konferenciji su prisustvovali predstavnici Delegacije Evropske unije u Srbiji, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, socijalni partneri, škole koje su uzele učešće u projektu, partneri projekta, učesnici programa – odrasli polaznici, itd. Ministar obrazovanja prof. dr Tomislav Jovanović uručio je posebnu zahvalnicu rukovodiocu projekta gospođi Aniti Jakobsone za izuzetan doprinos unapređenju obrazovanja odraslih u Srbiji. Projektni konzorcijum uručio je zahvalnicu Društvu za obrazovanje odraslih za izuzetnu podršku projektu kako u pripremnim fazama, tako i tokom same realizacije aktivnosti.

Saradnice Društva za obrazovanje odraslih učestvovale su u pripremi i implementaciji ARA V

ARA-5-petak-20Podgorica, Zagreb, jun 2013. Saradnice Društva za obrazovanje odraslih učestovale su na redovnoj godišnjoj sednici Upravnog odbora Regionalne andragoške akademije, održane u Podgorici 8. juna. Teme sastanka bile su usmerene na stratešku održivost projekta i planiranje predstojećih aktivnosti. Imajući u vidu potrebe i interesovanja potencijalnih polaznika i stručnjaka u oblasti obrazovanja odraslih, a i tematske celine prethodno realizovanih seminara, odlučeno je da tema ARA V bude Evaluacija i monitoring u obrazovanju odraslih, a predavači saradnice Društva za obrazovanje odraslih, dr Aleksandra Pejatović i Dubravka Mihajlović sa Filozofskog fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kancelarija dvv interantional-a u Skoplju u saradnji sa partnerskom organizacijom iz Hrvatske, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, organizovala je Petu regionalna andragoška akademiju u Zagrebu, u periodu 26-30. juna 2013. godine. Učesnici seminara bili su predstavnici institucija i organizacija koje deluju u području obrazovanja iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije. Potreba i značaj organizacije regionalnih obrazovnih aktivnosti je mnogostruka, što pokazuje spremnost učesnika na upotrebu i diseminaciju stečenih znanja i veština.

Nastavak projekta Evropski master u obrazovanju odraslih

Beograd, maj 2013. U periodu od 16. do 24. maja 2013. godine, profesor obrazovanja odraslih na Fakultetu za obrazovanje, Univerziteta Duizburg Esen Danijel Kober posetio je Katedru za andragogiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Tokom svog boravka u Beogradu, profesor Kober održao je niz predavanja studentima osnovnih i master studija, a kao član upravnog odbora Evropskog mastera u obrazovanju odraslih učestvovao je na sastanku ovog organizacionog tela, koji je takođe bio održan u Institutu za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na sastanku su bili prisutni profesori andragogije sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, predstavnici Masarik Univerziteta iz Češke, kao i studenti, bivši polaznici EMAE letnjeg kampa. Ovaj susret bio je idealna prilika da se razmene utisci, znanje i iskustva stečena učešćem u aktivnostima EMAE programa. S obzirom na značajan doprinos naših studenata uspešnoj realizaciji svih aktivnosti tokom i nakon prošlogodišnjeg letnjeg kampa pored novih učesnika iz Srbije pozvano je i dvoje bivših učesnika na EMAE kamp 2013 s idejom da olakšaju obrazovni proces svojim novim kolegama. Pored razgovora o budućem EMAE kampu, učesnici su razmenili iskustva sa kolegama iz Češke u vezi sa organizacijom profesionalnog skupa andragoga, Andragoškog dana, s obzirom na njihovu želju da ovaj primer dobre prakse prenesu u svoju sredinu.

Dodela sertifikata polaznicima projekta “Druga šansa”

DezerPančevo, maj 2013. Projekat „Druga šansa“ – Razvoj sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji uspešno se implementira već treću godinu zaredom. Druga generacija odraslih polaznika u maju ove godine uspešno je završila školsku godinu. U Osnovnoj školi “Đura Jakšić” u Pančevu polaznicima “Druge šanse” šef delegacije EU, Vensen Dežer, uručio je svedočanstva. Takođe, školska godina je završena za još 4,750 odraslih iz sedamdeset škola širom Srbije, koje učestvuju u projektu “Druga šansa”. Projekat finansira Evropska unija sa četiri miliona bespovratnih sredstava, a završetak implementacije se očekuje u septembru 2013. godine. Tokom projekta sistemski je razvijeno funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, a evaluacija implementacije projekta ukazala je na pozitivne ishode svih aspekata pilotiranog programa. Kao jedan od značajnijih ishoda projekta ističemo usvajanje standarda za funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih.

Program celoživotnog učenja i Grundvig akcija

llpBeograd, novembar 2012. Obuka za pripremu projekata u okviru „Lifelong Learning Programme“ održana je u periodu od 28. novembra do 1. decembra 2012. godine u Hotelu Palas u Beogradu, u organizaciji Društva za obrazovanje odraslih i Kancelarije za političko obrazovanje nemačke pokrajine Baden Vitemberg. Učesnici obuke bili su predstavnici nevladinih organizacija, naučnih institucija i univerziteta,  profesionalnih organizacija u oblasti obrazovanja i učenja odraslih, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije i Nacionalne službe za zapošljavanje, i to iz Srbije i Crne Gore. Obuku je vodio Dr. Karlheinz Duerr, nezavisni ekspert Izvršne agencija za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu (EACEA) Evropske Komisije, sa sedištem u Briselu, Belgiji. Učesnici programa imali su priliku da se bolje upoznaju sa procedurama prijave za Grundvig program, sa strukturom aplikacionog formulara, strukturom budžeta, procesima evaluacije pojedinih elemenata predloga projekta, kao i sa primerima dobrih i loših predloga projekata. Republika Srbija je od skora punopravna učesnica u centralizovanim delovima Grundvig Programa, nakon što je 21. decembra 2011. godine potpisala Memorandum sa Evropskom komisijom. Ova organizovana obuka bila je podrška jačanju kapaciteta učesnika organizacija koji će podnositi predloge projekata za centralizovani Grundvig potprogram u okviru programa Celoživotnog učenja.

Peti andragoški dan

andragoski dan 2Beograd, novembar 2012. Peti andragoški dan od 23. do 24. novembra organizovalo je Društvo andragoga Srbije (DaS) uz podršku Društva za obrazovanje odraslih, a u saradnji sa Institutom za pedagogiju i andragogiju, Odeljenjem za andragogiju Filozofskog fakuleta u Beogradu i Klubom studenata andragogije, sa ciljem da doprinese daljem jačanju profesije – razmenom informacija o aktuelnim projektima u zemlji, regionu i Evropi, kao i znanjima i veštinama neophodnim za uspešno snalaženje na tržištu rada. U okviru petog stručnog skupa andragoga Srbije organizovana je i Treća Skupština DaS-a, a potom su razmenjena iskustva u domenu politike i prakse obrazovanja odraslih sa kolegama iz regiona (Makedonija, BiH, Crna Gora). Posebno su istaknuta iskustva kolega zaposlenih u području razvoja ljudskih resursa i neformalnog obrazovanja. Na Petom andragoškom danu Klub studenata andragogije predstavio se kolegama iz struke dokumentarnim filmom o prof. dr Dušanu Savićeviću, osnivaču Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je snimljen krajem prošle godine.

SVEB sastanak u Beogradu

sveb11Beograd, oktobar 2012. Andragoški stručnjaci Srbije, predstavnici Ministarstva prosvete i nauke Srbije, nekoliko važnih institucija i organizacija iz Srbije i Švajcarskog Nacionalng Saveza za Obrazovanje Odraslih (Swiss Federation for Adult Education – SVEB) održali su, nakon višemesečnih priprema, prvi sastanak u Beogradu, u organizaciji Društva za obrazovanje odraslih i dvv international. Tokom zajedničkog seminara, koji je održan od 15 – 16. oktobra 2012. godine, eksperti su radili na uspostavljanju okvira za dalju saradnju, koji će omogućiti transfer znanja i iskustava u pogledu akreditacije i sertifikacije u obrazovanju odraslih. Švajcarski model licenciranja trenera/nastavnika/instruktora bi mogao da bude osnova za uspostavljanje sistema licenciranja trenera/nastavnika/instruktora u Srbiji. SVEB je još 1992. godine, zajedno sa svojim partnerima, započeo razvoj posebnog švajcarskog sistema za trening trenera. Danas je ovaj model akreditacije i sertifikacije široko priznat i cenjen po svom visokom kvalitetu, ali i po mogućnostima primene u realnim uslovima rada u obrazovanju odraslih. Akcioni plan za implementaciju SVEB modela u 2013. bio je uspešni završetak dvodnevne diskusije i razgovora.

IV Regionalna Andragoška Akademija

ara4Beograd, oktobar 2012. IV Regionalna Andragoška Akademija (ARA IV) održana je u Beogradu u periodu od 18 – 20. oktobra 2012. godine, u hotelu Palas u Beogradu. Skup je organizovalo Društvo za obrazovanje odraslih u saradnji sa dvv international. Obuka je namenjena stručnjacima koji rade u obrazovanju odraslih, a voditeljke obuke na četvrtom susretu stručnjaka bile su Svetlana Živanić iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i Tamara Nikolić Maksić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tokom dvodnevnog seminara na temu Obrazovanje starih, učesnici su imali priliku da unaprede svoja znanja o ciljevima i funkcijama obrazovanja starih, sociopsohološkim karakteristikama starijih relevantnih sa stanovišta obrazovanja, da razumeju osobenosti didaktičko- metodičkih pristupa u obrazovnom radu sa starijima i da prepoznaju specifičnosti različitih uloga u obrazovanju starih. Učesnici su po završetku treninga bili osposobljeni da kreiraju obrazovne sadržaje u skladu sa obrazovnim potrebama starijih, primene tehnike uspešne komunikacije i planiraju obrazovni rad sa njima. Obuka se pokazala kao izuzetno korisna na osnovu evaluacije polaznika, kako zbog inovativnog karaktera programskog dela obuke, tako i zbog ukupne atmosfere, razmene znanje i iskustava samih polaznika i trenera. Evropska godina starenja i međugeneracijske solidarnosti, demografska kretanja u Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope, naglašena potreba i odgovornost instutucija i pojedinaca da sarađuju u okviru obezbeđivanja jednakih mogućnosti starima da aktivno žive i rade, neke su od teme pokrenutih na ARA IV u Beogradu.

Međunarodni studentski kamp EMAE (Evropski master u obrazovanju odraslih)

emaeČeška, oktobar 2012. Međunarodni susret studenata u okviru EMAE mreže i stručnjaka u obrazovanju odraslih je održan u periodu od 1. do 6. oktobra u Telču u Češkoj. Događaj je bio ispunjen radionicama, intezivnim kursevima, a kulminirao je otvorenom konferencijom koje se fokusirala na savremene teme u obrazovanju odraslih. Organizatori su Masarik Univerzitet, Odeljenje za obrazovne nauke i Centar za inovacije u andragoškim istraživanjima. Dr Aleksandra Pejatović sa Beogradskog univerziteta je vodila radionicu za studente evropskih zemalja. Uz podršku Društva za obrazovanje odraslih, pet studenata Filozofskog fakulteta sa grupe za andragogiju je učestvovalo u kampu.

Treća Regionalna andragoška akademija (ARA)

ARA_Pristina Priština, maj 2012. U periodu od 9. do 13. maja 2012.g. održana je treća regionalna andragoška akademija (ARA) na temu osiguranje kvaliteta u institucijama koje se bave obrazovanjem odraslih. Učesnici seminara bili su zaposleni u institucijama i organizacijama oblasti obrazovanja odraslih iz regiona jugoistočne Evrope koji se bave kvalitetom razvoja u institucijama za obrazovanje odraslih, ili su rukovodioci tih institucija. Cilj seminara je bio razviti produbljeno razumevanja kod učesnika za sledeće teme: značaj standarda za kvalitet u obrazovanju odraslih, suština i značaj indikatora, standarda i kriterijuma za kvalitet u obrazovanju odraslih, suština i karakteristike različitih modela za osiguranje kvaliteta i rukovođenje kvalitetom u institucijama za obrazovanje odraslih. Naročito vredan deo treninga bile su posete „provajderima“ u obrazovanju odraslih. Po završetku trodnevnog seminara učesnici su stekli znanje za formulisanje indikatora kvaliteta u obrazovanju odraslih, razvijanje i primenu EU modele za izradu i poboljšanje kvaliteta u institucijama obrazovanja odraslih, korišćenje tehnika i instrumenata za ocenjivanje u različitim obrazovnim paketima, kao na primer u institucijama, programima, HR oblasti, primena tzv. kuće kvaliteta koja predstavlja osnovni model u totalnom kvalitetu menadžmenta u obrazovanja odraslih.

Obuka „Prevencija nasilja nad starijim osobama“

Training_in_BelgradBeograd, maj 2012. Akreditovani program obuke “Prevencija nasilja nad starijim osobama“ realizovan je u okviru projekta „Zlatno doba života“ u periodu od 11. do 13.maja 2012. godine u Gerontološkom centru Beograd. Obuku su realizovale autorke programa – prim. dr Marija Tasić, šef Odeljenja za unapređenje zdravstvene zaštite starih Gradskog zavoda za gerontologiju i Svetlana Živanić, savetnica za profesionalnu obuku u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu. Obuka, koju je pohodilo 16 socijalnih radnika i 3 psihologa Gerontološkog centra Beograd, imala je za cilj: sticanje znanja o postojanju i posledicama diskriminacije i nasilja nad starijim osobama, sticanje znanja i veština za prepoznavanja samog fenomena nasilja i činioca koji ga uslovljavaju (vrste nasilja, okruženje,uslovi, fakto ririzika), sticanje znanja i veština neophodnih za prepoznavanje simptoma nasilja i prepoznavanje starijih koji su na riziku da postanu ili su postali žrtve nasilja, razvijanje veština komunikacije, savetodavnog rada i pružanja podrške starijim osobama koje su na riziku da postanu ili su žrtve nasilja, osposobljavanje učesnika za skrining, izradu protokola i vođenje evidencije o starijim osobama koje su na riziku da postanu ili su žrtve nasilja, osposobljavanje za stvaranje partnerskih odnosa i mreže institucija za prevenciju diskriminacije i nasilja nad starijim osobama na lokalnom nivou. Program je realizovan se velikim uspehom, a polaznici su posebno visoko vrednovali radioničarski rad, kvalitet dobijenih informacija i timski rad predavača.

Četvrti andragoški dan

cetvrti_andragoski_danBeograd, novembar 2011. Četvrti Andragoški dan je organizovan je u saradnji Društva andragoga Srbije (DAS), Društva za obrazovanje odraslih, Instituta za pedagogiju i andragogiju, Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Kluba studenata andragogije. Prvi deo Andragoškog dana, „Berza ideja“ je održan 04. novembra u hotelu Palace u Beogradu i učesnici su bili u prilici da se upoznaju sa aktuelnim projektima, izdanjima i inicijativama u obrazovanju odraslih, sa dometima andragoga u različitim oblastima i mogućnostima saradnje sa poslovnim sektorom. Tokom drugog dana učesnici su prisustvovali prvoj Skupštini Društva andragoga Srbije tokom koje su donete važne odluke o načinu funkcionisanja organizacije. Nakon toga, raspravljalo se o aktuelnim temama obrazovanja odraslih kako na evropskoj, tako i na nacionalnoj sceni. Katarina Popović je predstavila evropske trendove u obrazovanju odraslih, a Trevor Cook objasnio njihovu primenu kroz implementirane projekata u Srbiji. O trendovima u obrazovnoj politici i zakonodavstvu u oblasti obrazovanja odraslih u Srbiji je govorio Miomir Despotović koji je i jasno izneo postojeće probleme u ovoj oblasti. Nakon rada u plenumu, učesnici su imali priliku da prisustvuju tematskim sesijama i rade u malim grupama. Četvrti Andragoški dan je procenjen kao izuzetno uspešan. Okupljanjem andragoga Srbije, raspravi o aktuelnim temama i radom na aktuelnim pitanjima organizacije pokazala se izuzetna važnost ovog događaja za dalje stručno osnaživanje andragoške profesije.