Četvrto studijsko putovanje u Nemačku

Četvrto studijsko putovanje u Nemačku

Study_visit_Bad_UrachBad Urach, maj 2012. Po četvrti put, Društvo za obrazovanje odraslih je u saradnji sa partnerom iz Nemačke, Pokrajinskom centrala za obrazovanje odraslih Baden-Württemberg, organizovalo studijsko putovanje u Bad Urach u Nemačkoj za multiplikatore iz oblasti obrazovanja odraslih. Ovog puta na seminaru je prisustvovalo 50 učesnika među kojima su bili predstavnici velikog broja nevladinih organizacija, Ministarstva prosvete i nauke, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije, Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta iz Beograda, Univerziteta za treće doba, i brojnih drugih institucija i organizacija iz cele Srbije. Prvi deo seminara sastojao se od nekoliko uvodnih predavanja na temu EU i evro-integracionih procesa, Dunavske strategije, a posećena je i Gradska kuća u Bad Urachu gde je saradnik ove institucije koji se bavi odnosima sa javnošću održao veoma informativnu prezentaciju o suštini rada i načinu funkcionisanja ove institucije. Takođe u prvom delu seminara, držana je radionica u kojoj su učesnici imali priliku kroz igru uloga da se upoznaju sa sistem odlučivanja u Evropskoj uniji. Ova radionica je bila uvod za deo seminara u okviru kojeg je organizovane poseta Savetu Evrope, a učesnici su imali priliku da razgovaraju sa predstavnicima ove institucije iz Srbije i da u diskusiji nakon predavanja razgovaraju o temama vezanim za ovu instituciju za koje se posebno zanimaju. U drugom delu seminaru učesnicima je predstavljen rad Saveza visokih narodnih škola Baden-Wuerttemberg, a organizovana je i poseta VNŠ u Tuebingen-u gde su učesnici iz prve ruke mogli da saznaju sve o radu ove, za obrazovanje odraslih, značajne institucije. Pored toga, učesnike je posetio srpski konzul iz Štutgarta i održao vrlo interesantno predavanja zahvaljujući kojem su učesnici mogli da se upoznaju sa diplomatskim radom i zadacima ovog predstavništva. Na kraju seminara, kao što je to uobičajeno, urađena je evaluacija seminara, a dogovoreni su i konkretni koraci za nastavak saradnje između partnera iz Srbije i Nemačke. Do sad je u okviru ove mere u seminaru u Nemačkoj učestvovalo preko 120 multipliktora iz oblasti obrazovanja odraslih iz Srbije i regiona.