Donatorski sastanak Ministarstva za obrazovanje i sport Republike Srbije

Donatorski sastanak Ministarstva za obrazovanje i sport Republike Srbije

Donat konf 02.05 05Beograd, februar 2005. Novi ministar obrazovanja i sporta Slobodan Vuksanović zajedno sa svojim timom je organizovao sastanak sa domaćim i međunarodnim donatorima. Na sastanku su bili prisutni bitni donatori i predstavnici različitih organizacija, kao i predstavnici medija koji su pokazali veliko interesovanje. Ministar i njegova zamenica, gospođa Fila su održali govor. Zaključak sastanka je da novi ministar želi da nastavi međunarodnu saradnju, koja je već neko vreme prekinuta. Na sastanku su obećali intenzivnije posredovanje i kontaktiranje međunarodnih organizacija i slično.  Ministar je govorio o svom odličnom timu, a gospođa Fila je predstavila prisutnima u kojim oblastima su potrebne investicije. Učesnicima je, takođe, poklonjena brošura sa informacijama o važnim donatorima. Nažalost, ostalo je nejasno na koji način će planovi za dalje reforme i investicije u obrazovnom sistemu biti oblikovani.  Fokus je na renoviranju i upravljanju školama. Takođe je ostavljeno prostora za pitanja, kasnije u neformalnom razgovoru. Gospodin Vuksanović je želeo da zna više o dosadašnjim aktivnostima Društva za obrazovanje odraslih i o nedavnoj donaciji regionalnim centrima. Izjavio je da bi obrazovanje odraslih trebalo da bude važan deo obrazovnog sistema. Sastanak je, takođe, bio dobar povod za inteziviranje kontakta sa drugim međunarodnim organizacijama kao i za razgovor o daljim planovima.