Drugi deo obuke „Planiranje u upravljanje projektima“

Drugi deo obuke „Planiranje u upravljanje projektima“

Training_ONO_2Bački Petrovac, maj 2010. Drugi deo obuke „Planiranje u upravljanje projektima“ Omladinska nevladina organizacija je organizovala u Bačkom Petrovcu. Polaznici su na kraju obuke izrazili veliko zadovoljstvo kvalitetom dobijenih informacija, korišćenim metodama i predavačima, kao i samom organizacijom treninga. Obuka je direktno inicirala formiranje projektnog tima pri Skupštini opštine Bačka Palanka, kao i umrežavanje četiri opštine (Bačka Palanka, Bački Petrovac, Bač i Novi Sad) na nastupajućim konkursima. Uz to polaznici obuke su izrazili želju da se obuka nastavi naprednijim nivoom, kao i da se doda tema: Javno zagovaranje i lobiranje.