Andragoški dan

Andragoški dan

Andragoski dan 2007Zlatibor, decembar 2007. U periodu 22 – 23. decembra Društvo za obrazovanje odraslih u saradnji sa Katedrom za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu je organizovalo prvo strukovno okupljanje andragoga posle dugog niza godina. Tokom dva radna dana, gusto ispunjena radom i druženjem, 70 andragoga iz Srbije i Crne Gore se prvo upoznalo sa aktuelnostima iz struke, iz zemlje i sveta. Tokom andragoške čajanke i andragoškog kafea, u manjim grupama analizirale su se ključni andragoški problemi, dok je treći veliki blok skupa bio posvećen daljem razvoju obrazovanja odraslih u zemlji i daljoj saradnji, organizaciji i umrežavanju andragoga, a u kontekstu informacija razmenjenih u prethodna dva bloka. Ključni zaključci skupa su se odnosili na formiranje profesionalne asocijacije, organizaciju međunarodne konferencije posvećene profesionalnom identitetu andragoga, unapređenje prilika za zapošljavanje andragoga, unapređenje kvaliteta obrazovne ponude i aktivnosti popularizacije obrazovanja odraslih. Za više informacija posetite web prezenatciju događaja.