Fokus grupe o sertifikaciji trenera

Fokus grupe o sertifikaciji trenera

svebfokusBeograd, decembar 2013. Društvo za obrazovanje odraslih, u okviru trogodišnjeg projekta Profesionalizacija obrazovanje odraslih u Srbiji, intenzivno radi na uspostavljanju Sistema sertifikacije trenera i svih koji rade u oblasti obrazovanje odraslih. Opšti cilj projekta odnosi se na unapređenje kvaliteta obrazovanja odraslih kako bi ono doprinelo procesima transformacije i razvoja ljudskih resursa u funkciji koncepta Republike Srbije kao države zasnovane na znanju. Pažljiva komparativna istraživanja ukazala su da bi švajcarski sistem sertifikacije (SVEB) bio najadekvatniji za prilike na srpskom tržištu. Izvesni koraci ka uspostavljanju ovog sistema sertifikacije u Srbiji, već su načinjeni. Nekoliko najiskusnijih andragoga i trenera u zemlji uspešno su prošli proces sertifikacije za nivo II. Najiskusniji stručnjaci iz oblasti andragogije dizajnirali su programe za četiri modula za obrazovanje trenera, koji su trenutno u procesu akreditacije. Sledeći koraci odnose se na predstavljanje sistema sertifikacije trenera u zemlji svim interesnim stranama, kao i ključnim akterima na tržištu zainteresovanim za obrazovanje odraslih. Kako bi ovaj proces bio uspešno nastavljen Društvo za obrazovanje odraslih organizovalo je fokus grupe sa menadžerima i trenerima, kako bi se kvalitativnim istraživanjem prilika na tržištu najadekvatnije izašlo u susret potrebama svim zainteresovanim stranama za proces akreditacije svih onih koji rade u oblasti obrazovanje odraslih. Tokom diskusija posebno je podvučen značaj uvođenja švajcarskog sistema sertifikacije trenera na srpsko tržište, zbog kontinuiranog procesa kontrole i obezbeđivanja kvalitet u oblasti obrazovanje odraslih.