Godišnji sastanak Mreže U3D

Godišnji sastanak Mreže U3D

U3D Sastanak 02Beograd, februar 2005. Sastanak Mreže univerziteta za treće doba organizovan je 10. februara 2005. godine u okviru „Đuro Salaj“, A.D. Osim predstavnika institucija koje su već uključene u ovu Mrežu (iz Beograda – NU „Braća Stamenković“, NU „Božidar Adžija“, „Đuro Salaj“ AD, KOC „Čukarica“; iz Novog Sada – Novosadski otvoreni univerzitet; iz Vršca Gerontološki centar; iz Smedereva Kulturni centar; iz Podgorice je prisustvovala i gospođa Agima Ljaljević iz Instituta za zdravlje Crne Gore, budući da je planom rada za narednu godinu predviđeno da se i u Crnoj Gori pronađe partner koji će se priključiti realizaciji programa Univerziteta za treće doba. Kao predstavnik Društva za obrazovanje odraslih, koje je pokrenulo projekat „Širenje mreže univerziteta za treće doba“ i koje pruža kontinuiranu podršku njegovoj realizaciji, sastanku je prisustvovao Miomir Despotović. U prvom delu rada koordinator Mreže univerziteta za treće doba podneo je izveštaj o njenom radu u toku prethodne godine. Budući da je u novembru 2004. godine Univerzitet za treće doba obeležio petnaest godina svog postojanja, čitave 2004. godine akcenat je stavljan na prezentaciju i promociju rezultata postignutih u dosadašnjem radu, kao i skretanje pažnje na njegove razvojne planove. Naime, organizovan je veliki broj aktivnosti koje prevazilaze okvire nastavnog dela programa i koje su bile namenjene polaznicima svih studijskih grupa. Takođe, realizovan je i značajan broj programa kroz saradnju četiri beogradska Univerziteta za treće doba, kao i kroz saradnju Univerziteta za treće doba sa drugim ustanovama i organizacijama. Uprkos činjenici da je akcenat stavljen na popularizaciju rada Univerziteta za treće doba, nisu zanemarene ni aktivnosti vezane za bogaćenje programske ponude i povećanje ukupnog broja polaznika, što je dovelo do dobrih rezultata i na ovom planu. Posebna pažnja poklonjena je uključivanju novih saradnika i stvaranju prostora za dalje širenje Mreže univerziteta za treće doba. Predstavnici svake od članica Mreže izneli su svoja pojedinačna iskustva, sa posebnim osvrtom na probleme koje su tokom prošle godine imali u radu, u cilju traženja zajedničkih rešenja za njihovo prevazilaženje. U drugom delu sastanka skiciran je Plan rada Mreže univerziteta za treće doba za 2005. godinu, i to na osnovu predloga i sugestija svih učesnika. Tehnikom moderacije došlo se do prioriteta, koje učesnici Mreže vide kao preduslove budućeg uspešnog rada Mreže i njenog daljeg razvijanja i širenja.