Histori projekat „Pamćenje za budućnost“

Histori projekat „Pamćenje za budućnost“

History_1Beograd, decembar 2008. Početkom decembra u Beogradu je održan dvodnevni seminar u okviru „Remember for the future“ kojem je prisustvovalo 16 nastavnika istorije iz Republike Srbije. Moderatorke seminara su bile Bojana Lončar i Jelena Živković. Uspehu seminara doprineli su kolege iz regiona, Dimitrinka Arnaudova i Teon Džingo. U cilju diseminacije i održivosti, na seminaru su predstavljene i praktično vežbane nove metode u nastavi koje su do sada obrađivane u okviru ovog projekta. Učesnici su bili veoma zadovoljni usvajanjem novih metoda, kao i samom mogućnošću razmene iskustva. Po završetku seminara jednoglasno su izrazili želju za budućim seminarima ovog tipa.