Konferencija u Bad Honefu

Konferencija u Bad Honefu

Bad HonnefBad Honefu, maj 2007. Obezbediti celoživotno učenje za sve jedan je od evropskih generalno prihvaćenih ekonomsko-političkih ciljeva, koje je posvećena i konferencija u okviru projekta „European Master in Adult Education“. Ovaj događaj imao je za cilj da privuče pažnju na implementaciju koncepta celoživotnog učenja, debatu o profesionalizaciji zaposlenih u obrazovanju odraslih, ali i da naučnicima, praktičarima i donosiocima odluka omogući razmenu. Tokom konferencije odvijala se i diskusija o razvojnom i istraživačkom desideratumu. Katedra za andragogiju Univerziteta u Beogradu, kao jedan od partnera ovog projekta, predstavila je koncept obrazovanja andragoga. U implementaciji projekta „European Master in Adult Education“ učestvuje 12 evropskih Univerziteta, a u toku je i razvoj projekta „European Doctor in Adult Education“.