Obuka „Prevencija nasilja nad starijim osobama“

Obuka „Prevencija nasilja nad starijim osobama“

Training_in_BelgradBeograd, maj 2012. Akreditovani program obuke “Prevencija nasilja nad starijim osobama“ realizovan je u okviru projekta „Zlatno doba života“ u periodu od 11. do 13.maja 2012. godine u Gerontološkom centru Beograd. Obuku su realizovale autorke programa – prim. dr Marija Tasić, šef Odeljenja za unapređenje zdravstvene zaštite starih Gradskog zavoda za gerontologiju i Svetlana Živanić, savetnica za profesionalnu obuku u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu. Obuka, koju je pohodilo 16 socijalnih radnika i 3 psihologa Gerontološkog centra Beograd, imala je za cilj: sticanje znanja o postojanju i posledicama diskriminacije i nasilja nad starijim osobama, sticanje znanja i veština za prepoznavanja samog fenomena nasilja i činioca koji ga uslovljavaju (vrste nasilja, okruženje,uslovi, fakto ririzika), sticanje znanja i veština neophodnih za prepoznavanje simptoma nasilja i prepoznavanje starijih koji su na riziku da postanu ili su postali žrtve nasilja, razvijanje veština komunikacije, savetodavnog rada i pružanja podrške starijim osobama koje su na riziku da postanu ili su žrtve nasilja, osposobljavanje učesnika za skrining, izradu protokola i vođenje evidencije o starijim osobama koje su na riziku da postanu ili su žrtve nasilja, osposobljavanje za stvaranje partnerskih odnosa i mreže institucija za prevenciju diskriminacije i nasilja nad starijim osobama na lokalnom nivou. Program je realizovan se velikim uspehom, a polaznici su posebno visoko vrednovali radioničarski rad, kvalitet dobijenih informacija i timski rad predavača.