Osnovano Društvo andragoga Srbije (DaS)

Osnovano Društvo andragoga Srbije (DaS)

DaS_BelgradBeograd, decembar 2010. Zahvaljujući angažmanu i zajedničkim naporima Društva za obrazovanje odraslih, saradnika sa Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i brojnih drugih andragoga iz različitih institucija i organizacija iz Srbije, osnovano je Društvo andragoga Srbije, što je danas potvrđeno i zvaničnim dokumentom nadležne institucije. Glavna oblast delovanja ove novoformirane profesionalne andragoške asocijacije je afirmacije profesije andragoga i promocija koncepcije celoživotnog učenja. Budući da će predstojeći Festival učenja biti održan poslednjeg vikenda u decembru ove godine, biće to izuzetna prilika za promociju Društva andragoga (DaS) i povezivanje andragoga u okviru profesionalne asocijacije.