“Podrška razvoju demokratije, tolerancije i kulture dijaloga”

“Podrška razvoju demokratije, tolerancije i kulture dijaloga”

BelgradBeograd, decembar 2008. Projekat “Podrška razvoju demokratije, tolerancije i kulture dijaloga” nastavljen je u Beogradu serijom dva dvodnevna seminara. Polaznici seminara su pretežno zaposleni u centrima za socijalni rad, NGO sektoru, zatim osobe koji rade sa marginalizovanim grupama i socijalno ugroženim stanovništvom, Romima itd. Ova ciljna grupa ima potrebe i interesovanje za usavršavanjem na polju interpresonalne, nenasilne komunikacije, rešavanja konflikata, kao i razvijanja tolerancije i kulture dijaloga. Obuku su održali treneri partnerske organizacije »Centra za reedukaciju emocija i ponašanja – Tvrđava« koja je drugi deo obuke organizovala samostalno.