Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih prisustvovali su HRevolution konferenciji

Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih prisustvovali su HRevolution konferenciji

hrevolutionBeograd, februar 2014. Konferencija HRevolution u organizaciji HR PRO Club-a realizovana je uz pomoć studenata Fakulteta političkih nauka 19. februara u Hotelu Hayatt Regency Beograd. Događaj je okupio domaće i strane stručnjake koji rade u oblasti ljudskih resursa sa ciljem da se podstakne promišljanje starih i generisanje novih inovativnih ideja. Skup je otvoren podsećanjem na istoriju HR PRO Club-a, kao i na aktivnosti koje su obeležile jedanaest godina njegovog postojanja. Za ovu priliku studenti Fakulteta organizacionih nauka realizovali su istraživanje o stanju HR-a u Srbiji čije su rezultate predstavili na Konferenciji. Među značajnijim nalazima istraživanja su podaci koji ukazuju na značaj i potrebu poduzimanja kontinuiranih aktivnosti učenja, ali i zahtevi za kontrolom kvaliteta obrazovnih intervencija. U nastavku programa Bata Davidović iz Coca Cole Hellenic upoznao nas je sa intencijama kompanije, u kojoj je zaposlen, da bude prepoznata kao organizacija koja uči. Istaknuto je da je na tom putu posebnu pažnju potrebno usmeriti na ulaganje i dugoročno razvijanje talenata. Da korporativni sektor ne ostaje pasivan i nem kada su u pitanju narastajući socijalni problemi govore predstavljene činjenice o razvoju socijalnog preduzetništva u Srbiji, ali i realizovani zajednički društveno angažovani projekti konkurenata na tržištu. Skup je pružio mogućnosti da prisutni promišljaju specifične teme poput regrutovanja, upravljanja promenama, rezilijentnosti i učenja na daljinu. Pored opuštanja uz razmenu iskustava tokom slatkih kafe pauza i ručka, pravo uživanje obezbeđeno je kratkim uvodom u relaksaciju uz jogu, masažu i orijentalni ples. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih su tokom skupa razmenili iskustva i ideje o mestu obrazovanja i učenja odraslih za razvoj zaposlenih i osnaživanje nezaposlenih sa kolegama iz HR sektora.