Promotivna kampanja za XPERT program

Promotivna kampanja za XPERT program

Srbija i Crna Gora, oktobar 2005. U nameri da se podrži implementacija Evropskog sistema sertifikacije XPERT- Computer-Passport, u oktobru je krenula reklamna kampanja. Informacije o programu i njegovim prednostima su objavljene u različitim medijima. LINK Grupa je zadužena za praktični deo organizacije kursa u Srbiji. U Crnoj Gori, ovaj zadatak je poveren VET Centru. Obe institucije tesno sarađuju sa lokalnim partnerima koji sprovode kurs i završno testiranje.