Regionalni seminar u okviru “History” projekta

Regionalni seminar u okviru “History” projekta

Sarajevo History SeminarSarajevo, april 2007. U Sarajevu je u periodu od 19. do 22. aprila 2007. godine održan regionalni seminar „History“ projekta. Ovaj seminar bio je posvećen treningu za predavače istorije sa temom „ICT na časovima istorije“. Predstavnici iz Srbije bili su: Bojana Lončar, Viktor Mirčić i Zvezdana Petrović. Fokus treninga odnosio se na razvoj modela za bolje korišćenje ICT-a na časovima istorije, dalja razmena ideja i razvoj planova za buduću saradnju.