Seminar “Balkan između stigmatizacije i evropske integracije”

Seminar “Balkan između stigmatizacije i evropske integracije”

Bankia, Bankia 06.05 12jun 2005. Od 09. do 12. juna 2005. projektna kancelarija DVV-a u Sofiji je organizovala seminar „Balkan između stigmatizacije i evropske integracije“, u Bankiji u Bugarskoj. Seminar, koji je na prvom mestu namenjen nastavnicima istorije, je okupio učesnike iz Albanije, BiH, Bugarske, Kanade, Hrvatske, Makedonije, Norveške, Rumunije, Srbije i Crne Gore. Seminar je bio povezan sa članstvom u EU, budućim razvojem EU kao i integracijom balkanskih zemalja u EU. U daljem nastavku seminara učesnici su pokušali da definišu koje zemlje čine Balkan i koja je pozicija i predstava ovih zemalja u EU. Srbiju i Crnu Goru je predstavljala Ivana Dobrivojević (Institut za savremenu istoriju, Beograd), Vladislav Koprivica (Centar ta stručno obrazovanje i obuku, Podgorica) i Jens Peder Lomsdalen (Društvo za obrazovanje odraslih, Beograd).