Seminar Histori projekta “Dobre prakse u nastavi istorije”

Seminar Histori projekta “Dobre prakse u nastavi istorije”

Beograd, oktobar 2007. Poslednji seminar Histori porojekta “Dobre prakse u nastavi istorije”, koji je za Srbiju koordiniralo Društvo za obrazovanje odraslih, održan je u hotelu “Mažestik” u Beogradu od 4. do 8. oktobra. Ukupno 35 nastavnika i eksperata iz 8 država regiona predstavili su primere “dobrih praksi”. Tokom prvog dana učesnici su izveštavali o primeni različitih metodoloških pristupa. Dugog daan su se upoznali sa značajem novih tehnologija za nastavu istorije. Tokom seminara organizovana je poseta dvorskom kompleksu, gde su učesnici imali priliku da na interaktivan način uče o istoriji Beograda. Završna diskusija bila je posvećena planovima u vezi sa budućim projektima, zajedničkim aktivnostima kojim bi se ojačala postojeća mreža.