Seminar: “Svakodnevni život pre i posle pada komunizma“

Seminar: “Svakodnevni život pre i posle pada komunizma“

IMG_1295Ljubljana, Maribor, oktobar 2005. U okviru Istorijskog projekta Instituta za međunarodnu saradnju nemačke asocijacije za obrazovanje odraslih (IIZ/DVV) u periodu od 13. do 16. oktobra 2005. organizovan je seminar „Svakodnevni život pre i posle pada komunizma“ u Ljubljani i Mariboru. Seminar je prevashodno namenjen nastavnicima istorije i okupio je učesnike iz jugoistočne Evrope. Cilj seminara je bio razgovor i stvaranje različitog pristupa predavanjima o komunizmu u školama. Tokom seminara, učesnici su imali priliku da učestvuju u aktivnostima u okviru desete „Nedelje celoživotnog učenja“ u Ljubljani.