Sugestije na radnu verziju Drugog nacionalnog izveštaja o socijalnom uklјučivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2011-2014

Sugestije na radnu verziju Drugog nacionalnog izveštaja o socijalnom uklјučivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2011-2014

Beograd, jul 2014. Projektni menadžeri Društva za obrazovanje odraslih odazvali su se na poziv potpredsednice Vlade Republike Srbije i ministarke državne uprave i lokalne samouprave dr Kori Udovički slanjem sugestija na radnu verziju Drugog nacionalnog izveštaja o socijalnom uklјučivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2011-2014. Na ovaj način je Društvo za obrazovanje odraslih učestvovalo u važnom procesu razvoja i usavršavanja politika, institucionalnog okvira i metodologije praćenja socijalne uklјučenosti pojedinaca i društvenih grupa u Republici Srbiji u periodu pridruživanja Evropskoj uniji. Izveštajem je obuhvaćen pregled zakonskog i strateškog okvira u relevantnim oblastima analiza trenutnog stanja, pregled realizovanih mera i programa, zaklјučci i osnovni pravci delovanja za naredni period. Obrazovanje odraslih je bilo zastupljeno u Nacrtu izveštaja, ali ne u dovoljnoj meri. Sugestijama Društva za obrazovanje odraslih ukazano je na značaj obrazovanja odraslih za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Posebna pažnja je usmerena na potrebu učešća Srbije u trećem krugu PIAAC istraživanja, podrške države i svih socijalnih partnera promociji obrazovanja odraslih, kao i nedavno uvedenog funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u sistem obrazovanja u Srbiji.