Svet u kome vredi živeti

Svet u kome vredi živeti

eaea boardMalme, jun 2011. Zajedno sa Evropskom asocijacijom za obrazovanje odraslih (EAEA), Međunarodni savet za obrazovanje odraslih (ICAE) je organizovao međunarodnu konferenciju „Svet u kome vredi živeti“ i VIII Skupštinu od 14. do 17. juna u Malmeu. Više od 700 učesnika iz 82 zemlje sveta se okupilo da identifikuje prioritete u oblasti celoživotnog učenja i obrazovanja. Skupština EAEA je održana prvog dana, 14.06. na kojoj je izabran novi upravni odbor. Članovi Evropske asocijacije su po drugi put izabrali Katarinu Popović, predsednicu Društva za obrazovanje odraslih za članicu odbora. Tokom generalne skupštine govornici su pokazali potrebu za većim učešćem zemalja koji nisu članice EU. Na samom kraju je organizovana panel diskusija i Eva-Inkeri Sirelius, Alan Taket i Ekehard Nuisl von Rein su govorili o njihovom viđenju obrazovanja odraslih. Niam O’Reli iz Irske i Maja Maksimović iz Srbije, mlade ekspertkinje, tokom panela su govorili o njihovim ciljevima i viziji obrazovanja odraslih.