Treća Regionalna andragoška akademija (ARA)

Treća Regionalna andragoška akademija (ARA)

ARA_Pristina Priština, maj 2012. U periodu od 9. do 13. maja 2012.g. održana je treća regionalna andragoška akademija (ARA) na temu osiguranje kvaliteta u institucijama koje se bave obrazovanjem odraslih. Učesnici seminara bili su zaposleni u institucijama i organizacijama oblasti obrazovanja odraslih iz regiona jugoistočne Evrope koji se bave kvalitetom razvoja u institucijama za obrazovanje odraslih, ili su rukovodioci tih institucija. Cilj seminara je bio razviti produbljeno razumevanja kod učesnika za sledeće teme: značaj standarda za kvalitet u obrazovanju odraslih, suština i značaj indikatora, standarda i kriterijuma za kvalitet u obrazovanju odraslih, suština i karakteristike različitih modela za osiguranje kvaliteta i rukovođenje kvalitetom u institucijama za obrazovanje odraslih. Naročito vredan deo treninga bile su posete „provajderima“ u obrazovanju odraslih. Po završetku trodnevnog seminara učesnici su stekli znanje za formulisanje indikatora kvaliteta u obrazovanju odraslih, razvijanje i primenu EU modele za izradu i poboljšanje kvaliteta u institucijama obrazovanja odraslih, korišćenje tehnika i instrumenata za ocenjivanje u različitim obrazovnim paketima, kao na primer u institucijama, programima, HR oblasti, primena tzv. kuće kvaliteta koja predstavlja osnovni model u totalnom kvalitetu menadžmenta u obrazovanja odraslih.