Unapređenja seoskog turizma u Opštini Bor

Unapređenja seoskog turizma u Opštini Bor

Seoski turizamBor, jun 2008. U okviru projekta „Unapređenje zapošljivosti marginalizovanih grupa“ u opštini Bor je za predstavnike 22 seoska domaćinstva održana serija obuka za podizanje kompetencija u oblasti seoskog turizma. Cilj obuke bio je: umrežiti grupu seoskih domaćinstava, pružiti im neophodne informacije, znanja i veštine i time ih osposobiti da započnu samostalni rad u oblasti seoskog turizma. Obuka je realizovana tokom tri dvodnevna seminara i koncipirana je tako da su kombinovane interaktivne radionice i predavanja sa terenskim radom i obilascima primera dobre prakse u borskoj opštini i u susednim opštinama Majdanpek i Zaječar. Tokom tri vikenda trideset polaznika je sa osam predavača obradilo ukupno 14 tema. Ovu kompleksnu obuku je sjajno organizovao dugogodišnji partner Društva za obrazovanje odraslih, „Društvo mladih istraživača Bor“, a svi lokalni partneri, važni za implementaciju projekta, su bili uključeni u aktivnosti – Turistička organizacija Bor i sama opština Bor, Tranzicioni centar RTB, Resurs centar Bor, Kancelarija za ruralni razvoj i Asocijacija za razvoj Bora. Obuka je bila izuzetno medijski propraćena i lokalne televizije su sva tri vikenda izveštavale o aktivnostima.