13. međunarodna konferencija – ICT u obrazovanju balkanskih zemalja

13. međunarodna konferencija – ICT u obrazovanju balkanskih zemalja

Varna, jun 2010. Troje saradnika Društva za obrazovanje odraslih (MA Zorica Milošević, MA Tamara Nikolić Maksić i MA Jovan Miljković) su učestvovali na konferencija koja je bila posvećena upotrebi ICT u obrazovanju. Konferenciju je organizovalo Balkansko društvo za pedagogiju i obrazovanje. Na trodnevnom skupu, naučnici i praktičari iz različitih polja obrazovanja (nastavnici različitih predmeta na svim nivoima obrazovanja) su razmatrali trenutno stanje koje se odnosi na upotrebu ICT u obrazovanju u balkanskim zemljama, barijere pri upotrebi ICT alata kao i pretnje koje su u vezi sa ovim oblikom obrazovanja. Učesnici su podelili svoja iskustva, identifikovali primere dobre prakse, zajedničke probleme i dali preporuke za dalje delovanje. Učesnici su takođe razgovarali o različitim načinima upotrebe ICT u obrazovanju, posebno onim koji se odnose na povećanje participacije različitih ciljnih grupa, posebno odraslih.