4,5 miliona evra za projekat „Druga šansa“ u Srbiji

4,5 miliona evra za projekat „Druga šansa“ u Srbiji

ETF 1Beograd, septembar 2009. Višegodišnji projekat REF-a „Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih Roma“ koji je 2005-2008. implementirao Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu u saradnji sa  Ministarstvom prosvete i sporta i Društvom za obrazovanje odraslih dao je odlične rezultate, koji su priznati kako od strane lokalnih i nacionalnih aktera, tako i od strane međunarodne zajednice. Kao dokaz kvaliteta, primenljivosti i održivosti  razvijenog koncepta funkcionalnog osnovnog obrazovanja i predloženih i kroz projekat testiranih mera za njegovu implementaciju, Evropska komisija je odlučila da sa 4,5 miliona evra (uz 3 miliona evra sufinansiranja od strane Ministarstva prosvete) finansira novi projekat „Druga šansa – IPA 2007“ u okviru IPA fondova (fondovi za pretpristupnu pomoć), koji je nastao po modelu projekta „Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih Roma.“ Ovih dana Evropska fondacija za obuku (ETF) u saradnji sa Delegacijom Evropske komisije u Srbiji, Ministarstvom prosvete i ostalim relevantnim partnerima radi na definisanju TOR-a za ovaj značajan projekat.