Aktivnosti inicirane projektom “Zlatno doba života”

Aktivnosti inicirane projektom “Zlatno doba života”

Beograd, Leskovac, Bor, mart 2013. Saradnici Društva za obrazovanje odraslih, kao i partneri ELiS projekta iz Bora i Leskovca nizom aktivnosti i nakon završetka projekta ukazuju na značaj i uspešnost ovog projekta. Kolege sa Filozofskog fakulteta, već nekoliko meseci, osmišljavaju i realizuju specifične obrazovne programe za korisnike Doma za stare sa Karaburme. Mladi istraživači iz Bora uspešno su akreditovali međugeneracijsku aktivnost osmišljenu i prvi put realizovanu tokom ELiS projekta – program karijernog savetovanja „Stariji pomažu mladima u izboru karijere“. Članovi hora Neven, Udruženja penzionera iz Leskovca, aktivni učesnici projekta, odlučili da posete svoje vršnjake u Gerontološkom centru Beograd i prirede im koncert. Ostatak dana, nakon koncerta, proveden je u druženju. Ovo je samo nekoliko lepih primera koji ukazuju na činjenicu da ELiS projekat još uvek živi. Nadamo se da će pomenute aktivnosti poslužiti kao inspiracija donosiocima odluka, nevladinim organizacijama, pružaocima usluga u domenu socijalne zaštite, volonterima i pojedincima da unaprede život u svojim zajednicama, jer dela govore više od reči.