Obrazovanje i kvalitet života (2005)

Obrazovanje i kvalitet života (2005)

obrazKnjiga pokušava da razjasni međusobne relacije obrazovanja, pre svega u odraslom dobu, i kvaliteta života. Knjiga traga za kvalitetom života kroz obrazovanje i obrazovanje sagledava kroz kvalitet života. Nastala je iz istoimene doktorske disertacije, odbranjene na Filozofskom faklutetu u Beogradu, 2004. godine, kojoj je prethodila decenija iscrpnog rada. Autor: Aleksandra Pejatović. Beograd, 2005. godine.