Andragoška obuka za inicijative za učenje u zajednici

Andragoška obuka za inicijative za učenje u zajednici

andragoskagnezdoBeograd, novembar 2015. Poslednja obuka, za podršku inicijativama za učenja u zajednici, koje Društvo za obrazovanje odraslih realizuje u pripremi IX Festivala učenja odraslih, održana je u prostorijama kancelarije za mlade „Gnezdo“ u periodu 13-14.11.2015. Na obuci „Kreiranje i realizacija obrazovnih programa“ je učestvovalo 18 predstavnika različitih inicijativa učenja u zajednici, od malih neformalnih grupa, preko NVO organizacija do institucija. Trening su realizovale kolege sa Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Tamara Nikolić Maksić, i Aleksandar Bulajić. Cilj obuke je bio unapređenje kompetencija za kreiranje i realizaciju obrazovnih programa za odrasle. Budući da svaka od ovih organizacija u svojim aktivnostima ima i obrazovne, učesnici su rekli da su stekli korisna znanja koja su im neophodna za dalji rad, kao i zainteresovanost za nastavak saradnje.