Andragoške studije u evropskoj mreži “Infonet Adult Education”

Andragoške studije u evropskoj mreži “Infonet Adult Education”

linkoeping 2Linkoping/Švedska, maj 2009. U maju ove godine mreža “Infonett Adult Education” Grundtvig / Lifelong Learning Programa Evropske komisije, čiji je član od pre dve godine i časopis „Andragoške studije“ (vidi: http://www.infonet-ae.net/partner.htm) organizovala je u švedskom gradu Linköpingu sastanak dopisnika Infoneta – urednika i novinara nacionalnih casopisa. Predsednica Društva za obrazovanja odraslih i urednica „Andragoških studija“, dr Katarina Popović, učestvovala je na sastanku, na kome je posebna pažnja posvećena proširivanju saradnje na evropskom nivou i intenzivnija obrada evropskih tema od zajedničkog interesa. Održan je i sastanak sa predstavnicima Evropskog društva za istraživanja u obrazovanju odraslih (ESREA) i predavačima sa Odeljenja za obrazovanje odraslih renomiranog Univerziteta u Linköpingu.