Andragoške studije uključene u bazu DIE

Andragoške studije uključene u bazu DIE

asznakBeograd, septembar 2015. Lajbnicov centar za celoživotno učenje, Nemačkog instituta za obrazovanje odraslih obratio se početkom septembra redakciji časopisa Andragoške studije sa molbom da se dozvoli preuzimanje do sada izdatih sadržaja u časopisu, kao i budućih i njihovog pohranjivanja u elektronskoj i štampanoj formi u biblioteci centra, da bi se sadržaji časopisa sačuvali za buduće generacije istraživača. Imajući u vidu ulogu i značaj Nemačkog instituta za obrazovanje odraslih i njegove stručne biblioteke za obrazovanje odraslih u Evropi, ovaj zahtev je sa zadovoljstvom i čašću prihvaćen. Ovaj „zahtev“ doživljavamo kao još jednu potvrdu vrednosti časopisa i ohrabrenje za dalje napore. (http://www.as.edu.rs/)