Author Archives:Administrator03

Andragoške studije 2 / 2015

asnoveAndragoške studije su časopis za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, naučne orijentacije, posvećen teorijsko-koncepcijskim, istorijskim, komparativnim i empirijskim proučavanjima problema obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja. Časopis reflektuje i andragošku obrazovnu praksu, obuhvatajući širok spektar sadržaja relevantnih ne samo za Srbiju, već i za region jugoistočne Evrope, kao i celu Evropu i međunarodnu zajednicu. Časopis je akademski recenziran od strane stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih, kao i drugih povezanih oblasti. Tematski je usmeren na sve nivoe obrazovanja i učenja odraslih, različite tematske oblasti – od opismenjavanja, preko univerzitetskog obrazovanja, do stručnog usavršavanja, kao i na učenje u formalnom, neformalnom i informalnom kontekstu. Časopis veoma podržava objavljivanje inovativnih i provokativnih studije koje su zasnovane na različitim akademskim orijentacijama i metodološkim pristupima. Pojedini članci i celi brojevi se mogu preuzeti na sajtu časopisa: www.as.edu.rs

Društvo za obrazovanje odraslih postalo je članica mreže Humanas

HumanaS logo CMYK mBeograd, decembar 2015. Na godišnjoj skupštini Udruženja Humanas, većinom glasova odlučeno je da se Društvo za obrazovanje odraslih primi u mrežu. „Humanas“ je najveća nacionalna mreža humanitarnih organizacija i udruženja, koja se bave pitanjima starih, osnovana na inicijativu Crvenog krsta Srbije 2004. godine, a čiji su članovi još i Gerontološko društvo Srbije, Caritas, DFSPC Čovekoljublje, Amity, Viktorija, Lastavica, Društvo za brigu o starima, Nacionalna fondacija za humanu starost, Univerzitet za treće doba, Kolo srpskih sestara, Hleb života, Savez penzionera… S obzirom da je celoživotno učenje ključno za zdravo i aktivno starenje Društvo za obrazovanje odraslih će dati značajan doprinos mreži obezbeđivanjem ekspertize iz oblasti učenja odraslih, kao i diseminacijom relevantnih informacija iz ove oblasti na nivou Evrope i sveta. Sa druge strane, prijem u mrežu Humanas najbolja je potvrda petnaestogodišnjeg pregornog rada Društva u oblasti učenja u trećem životnom dobu, ali i velika obaveza u budućem radu.

Društvo za obrazovanje odraslih podržalo ESREA konferenciju u Beogradu

esreagenderBeograd, оktobar 2015. Početkom oktobra je na Filozofskom fakultetu u Beogradu održana međunarodna konferencija na temu Contemporary Issues and Perspectives on Gender Research in Adult Education. History, Philosophy, Methodology and Practice. Konferenciju je organizovala ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) u saradnji sa Filozofskim fakultetom, Društvom za obrazovanje odraslih i Institutom za pedagogiju i andragogiju. Učesnici iz celog sveta su predstavili svoja istraživanja i diskutovali o temama kao što su uloga i položaj žena u istoriji obrazovanja odraslih, teorija i rod u celoživotnom učenju, rodna istraživanja u obrazovnoj praksi, itd. Učesnici su imali priliku da pogledaju predstavu “Muškarčine” u Bitef teatru i nakon toga da razgovaraju sa autorima i glumcima o procesu stvaranja tog komada. Takođe, poslednji dan konferencije, organizovano je predstavljanje knjige “Men’s Shed Movement” čiji je autor jedan od učesnika Beri Golding. Ideja organizatora je bila da se kroz konferenciju podrže i mladi i talentovani preduzetnici koji su angažovani za ketering i izradu materijala za učesnike. Sledeća konferencija koju organizuje (ESREA) Mreža za rod i učenje odraslih je 2017. u Nemačkoj.

Društvo za obrazovanje odraslih učestvovalo je na manifestaciji Dani seniora na Zvezdari

SeniorsDayBeograd, septembar 2015. 21. septembra započeli su ovogodišnji Dani seniora na Zvezdari, stručnim skupom na temu “Aktivacija i aktivizam seniora u Beogradu – potrebe i mogućnosti”. Ovo je tradicionalno okupljanje socijalnih partnera i profesionalaca, koji deluju u oblasti obrazovanja, socijalnog rada i zdravlja seniora, koje organizuje Volonterski centar opštine Zvezdara. Fokus diskusije je bio na prevenciji i lečenju demencije, pošto je 21. septembar i Međunarodni dan borbe protiv Alchajmerove bolesti. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih su pomenuli važnost učenja u prevenciji patoloških procesa starenja. Upravo uvažavajući iskustvo koje seniori poseduju, oni su prepoznati kao glavni resurs za sprovođenje obrazovnih aktivnosti u zajednici. Najavljen je i predstojeći Festival učenja odraslih, a stari i novi partneri su pozvani da se pridruže inicijativi osnivanja centra za učenje u zajednici. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih su na skup doneli i nekoliko primeraka knjige dobrih praksi sa projekta “Zlatno doba života”, za koje su novi partneri pokazali veliko interesovanje pa su zamolili za dodatne primerke. Sastanak je završen sa velikim entuzijazmom za implementaciju pomenutih ideja za poboljšanje kvaliteta života starijih.

Međunarodni dan pismenosti obeležen u Kragujevcu

ildkgKragujevac, septembar 2015. Akcija “Odrasli vratite se školi!”, organizovana povodom Međunarodnog dana pismenosti, imala za cilj da motiviše i animira potencijalne polaznike funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (FOOO), koje u Kragujevcu realizuje OŠ “Dragiša Luković Španac”. Akciju je organizovana neformalna grupe učenika iz kragujevačke gimnazije, uz podršku Društva za obrazovanje odraslih. Podršku na terenu su pružili profesori školskog tima, direktorka škole, predstavnik lokalne uprave i koordinator za romska pitanja. Tokom akcije građanima su deljeni promotivni flajeri, uz molbu da obaveste i motivišu svoje komšije koji nemaju završenu osnovnu školu. Potencijalnim polaznicima FOOO deljene su sveske i olovke kao vid motivisanja za vraćanje obrazovanju. Na taj način skrenuta je pažnja da svako može učestvovati u motivisanju odraslih da se vrate školi i doprinesu kvalitetnijem životu čitave zajednice. Najznačajniji ishod ove promocije su 13 prijavljenih budućih učenika. Učenici romske nacionalnosti zamolili su da se i u njihovim mesnim zajednicama održi kratka prezentacija FOOO-a kako bi se još više osoba motivisalo da se vrate obrazovanju. Akcija je iskorišćena i da se najave aktivnosti predstojećeg Festivala učenja odraslih.

Društvo za obrazovanje odraslih je podržalo ESRALE Letnju akademiju

ESRALESummerAcademyBeograd, septembar 2015. Društvo za obrazovanje odraslih je podržalo ESRALE Letnju akademiju, koja je realizovana na Filozofskom fakultetu u Beogradu od 14 do 20. septembra 2015. Domaćini akademije su bili Katedra za andragogiju i Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Cilj Letnje akademije je jačanje veština i kompetencija u relevantnim oblastima/disciplinama koje utiču na interdisciplinarnost učenja i obrazovanja odraslih. Ovogodišnja tema je bila “Empirijsko istraživanje u učenju i obrazovanju odraslih (metodološki i konceptualni problemi)”. Konferencija je prvog dana održana na fakultetu. Narednih dana, profesori su organizovali radionice za studente master i doktorskih studija. Društvo za obrazovanje odraslih je organizovalo poludnevnu posetu samoorganizovanim zajednicama koje uče. Ovo je, ujedno, bila i prilika za diskusiju o različitim mogućnostima za budući razvoj učenja odraslih. Povratna informacija koju smo dobili od obe strane je da su organizacije dobile značajne sugestije od studenata, a studenti su bili zadovoljni jer im se pružila mogućnost da se upoznaju sa inicijativama učenja u zajednici.

Učešće Društva za obrazovanje odraslih na Dvadesetom Festivalu učenja u Švajcarskoj

lucernefestivalLucern, septembar 2015. SVEB – Švajcarska nacionalna krovna organizacija u obrazovanju odraslih organizovala je u periodu 11-20. septembra jubilarni 20. Festival učenja. Društvo za obrazovanje odraslih, je kao organizator jednog od značajnih festivala učenja u Evropi, bilo pozvano da pošalje svog predstavnika, da uveliča centralne aktivnosti festivala u Lucernu. Tokom centralne manifestacije, 16. septembra, uz prigodan program, predstavljen je razvoj festivala u Švajcarskoj uz osvrt na primere dobre prakse u Evropi. Predstavnik Društva za obrazovanje odraslih, Nikola Koruga, predstavio je tom prilikom razvoj organizacije festivala učenja u Srbiji i inovativni festivalski koncept uveden u nekoliko poslednjih godina. Ceremonija centralne manifestacije završena je emotivnim govorom Rut Jerman (Ruth Jermann) nacionalne koordinatorke festivala od njegovog osnivanja i predstavljanjem tima SVEB-a koji će preuzeti koordinaciju festivala u narednom periodu. Sledećeg dana na Simpozijumu o celoživotnom učenju, Nikola je bio jedan od učesnika panel diskusije o daljem razvoju festivala učenja u Evropi, a nakon toga je u okviru “World Café” sednice bio domaćin stola posvećenog temi: Kriterijumi evaluacije festivala. Simpozijum je završen u tonu novog entuzijazmom i energije za budućnost festival učenja u Evropi.

Sastanak sa partnerima zainteresovanim za inicijativu Centar za učenje u zajednici

kcgradBeograd, septembar 2015. Prva faza realizacije Festivala učenja odraslih 2015. u Beogradu je završena sastankom sa partnerima, organizacijama, grupama i pojedincima – inicijativama za učenje u zajednici. Društvo za obrazovanje odraslih je organizovalo sastanak u KC Grad 14. septembra 2015. sa ciljem predstavljanja i umrežavanja inicijativa za učenje u beogradskim zajednicama i promišljanja modela centara za učenje u zajednici. U tom smislu učesnici su predstavili svoje aktivnosti i svoje i javne resurse za formiranje centar za učenje u zajednici. Završni poster skupa je bio uverljivo svedočanstvo značajnih programskih, prostornih i organizacionih kapaciteta, ali i velikog entuzijazma sa kojim su učesnici skupa prihvatili ovu ideju. Sledeći korak će činiti podrška inicijativama kroz obuku i koncipiranje modela centra, da bi u trećem koraku festivalskim promotivnim skupovima novi model bio predstavljen široj javnosti.

Andragoške studije uključene u bazu DIE

asznakBeograd, septembar 2015. Lajbnicov centar za celoživotno učenje, Nemačkog instituta za obrazovanje odraslih obratio se početkom septembra redakciji časopisa Andragoške studije sa molbom da se dozvoli preuzimanje do sada izdatih sadržaja u časopisu, kao i budućih i njihovog pohranjivanja u elektronskoj i štampanoj formi u biblioteci centra, da bi se sadržaji časopisa sačuvali za buduće generacije istraživača. Imajući u vidu ulogu i značaj Nemačkog instituta za obrazovanje odraslih i njegove stručne biblioteke za obrazovanje odraslih u Evropi, ovaj zahtev je sa zadovoljstvom i čašću prihvaćen. Ovaj „zahtev“ doživljavamo kao još jednu potvrdu vrednosti časopisa i ohrabrenje za dalje napore. (http://www.as.edu.rs/)

Međunarodni dan pismenosti 2015

literacydaybgBeograd, septembar 2015. Povodom 8. septembra, Međunarodnog dana pismenosti, Društvo za obrazovanje odraslih je u saradnji sa Gradskom Gerilom u Španskoj kući organizovalo je večernji program kojim je najavilo ovogodišnji Festival učenje odraslih. Program je organizovan za zajednicu Savamale, ali su skupu prisustvovali i studenti pedagogije, andragogije i lingvistike. Realizaciju su pomogli i volonteri Kluba studenata andragogije. Na početku skupa saradnici društva su održali predavanje o tome kako se pismenost definisala i razumela tokom vekova, nakon koga se razvila diskusija. Prisutni su takođe imali priliku i da pogledaju svedočanstva odraslih učenika, razmene predmete koje njih podsećaju na učenje, sa sobom ponesu knjige iz otvorene biblioteke kao i da slušaju poznate pesme kojima je tema učenje. Građani iz Savamale su inicirali diskusiju o učenju u zajednici i njihovim obrazovnim potrebama, a manifestacija je zatvorena razgovorima o budućim projektima i akcijama koje se tiču učenja odraslih i urbanog razvoja.

Priprema nacionalnog GRALE izveštaja o napretku

graleiiBeograd, avgust 2015. Društvo za obrazovanje odraslih je tokom jula i avgusta pružilo bitnu tehničku i stručnu pomoć Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u izradi nacionalnog GRALE izveštaja o napretku. Podaci iz ovog trogodišnjeg izveštaja će se koristiti za izradu trećeg Globalnog izveštaja o obrazovanju i učenju odraslih (GRALE III). Svrha GRALE III je osvrt na napredak ostvaren u postizanju i implementaciji ciljeva Belemskog okvira za akciju (usvojenog 2009. godine). Kreiranje ovakvih pregleda je od velikog značaja za oblast obrazovanja i učenja odraslih na nacionaolnom nivou, jer redovna sistematizacija podataka pruža za državu veoma značajan detaljan uvid u ovu oblast. Saradnja između Ministarstva i Društva omogućila je prikupljanje sveobuhvatnih podataka uzimajući u obzir različite perspektive. GRALE III će biti još jedan značajan dokument za proces reformi u oblasti obrazovanja u Srbiji.

Učešće saradnice Društva za obrazovanje odraslih na konferenciji Međunarodnog društva za obrazovanje vizuelnom umetnošću

majaLisabon, jul 2015. Međunarodno društvo za obrazovanje vizuelnom umetnošću (InSEA) organizovalo je u Lisabonu u periodu 6-10. jula konferenciju Rizici i mogućnosti obrazovanja vizuelnom umetnošću u Evropi. Skup je bio posvećen postojećim i alternativnim modelima umetničkog obrazovanja i obrazovanja umetnošću u Evropi u formalnom, neformalnom i informalnom kontekstu, kroz analizu primera iz prakse. Pored usmenih prezentacija učesnika, razgovora i refleksija konferencija je uključila i virtuelne prezentacije u blogosferi, izložbe, radionice i performanse. Zaključci konferencije su oblikovani u formi deklaracije za potrebe zagovaranja umetničkog obrazovanja. Deklaracija je napisana kao odgovor zvaničnom diskursu o umetničkom obrazovanju, obrazovanju umetnošću i umetnosti u obrazovanju (UN Globalni ciljevi obrazovanja, Obrazovanje, održivost i agenda razvoja nakon 2015. OECD i EU izveštaji). Metode učenja odraslih bazirane na umetnosti često se koriste u programima koji se tiču rešavanja konflikata i ljudskih prava. Društvo za obrazovanje odraslih podržalo je učešće na konferenciji saradnice Maje Maksimović, docentkinje na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Maja je održala prezentaciju o tome kako se drama i pokret mogu upotrebiti u obrazovanju odraslih na temu rodne ravnopravnosti.

Poziv za učestvovanje na IX Festivalu učenja odraslih

ucenjeuzajedniciBeograd, jul 2015. Objavljivanjem festivalskog poziva 9. jula započela je prva faza realizacije IX Festivala učenja odraslih u Srbiji. Ovogodišnji festival učenja ima za temu Učenje u zajednici. Cilj festivala je da naglasi značaj učenja u zajednici i da ga osnaži i promoviše. Festival se obraća svim inicijativama učenja u zajednici – neprofitnim, dobrovoljnim aktivnostima članova zajednice u kojima značajno mesto zauzima razmena znanja, veština i stavova. Aktivnostima koje organizuju manje ili veće, formalne ili neformalne grupe građana, sporadično ili redovno, privremeno ili trajno, u privatnom ili u javnom prostoru. Iniciranim i/ili finansijski podržanim od strane lokalne samouprave, neke lokalne institucije ili spoljašnjom inicijativom, ali i samoorganizovane, samoodržive i samoupravljane. U prvoj fazi festivala predviđeno je da se identifikuju i povežu inicijative. U drugoj fazi inicijativama će biti pružena podrška i formi obuka i o njima snimljeni promotivni materijali. U trećoj fazi će biti organizovane promotivne manifestacije u gradovima koji budu okupili veći broj aktivnosti. Pored Beograda, partnerska mreža Društva za obrazovanje odraslih pružila je dodatnu podršku u distribuciji festivalskog poziva i motivaciji partnera u još 5 gradova Srbije.

Doprinos javnoj raspravi o Predlogu Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

jrpBeograd, jul 2015. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom 29. jula 2015. godine u Beogradu, u Klubu poslanika, organizovalo je javnu raspravu o Predlogu Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2015-2019. godine, uz prisustvovalo preko sto predstavnika organizacija civilnog društva i državnih institucija. Nakon uvodnog dela javne rasprave, konsultanti angažovani za izradu Strategije, predstavili su poglavlja Strategije i mere i aktivnosti predviđene pratećim Akcionim planom, i otvorili dijalog sa prisutnim predstavnicima organizacija civilnog društva i institucija državne uprave. Tokom višesatne dinamične rasprave, prisutni su uputili veliki broj korisnih komentara, kritika i sugestija, kako u okviru pojedinačnih poglavlja i sektorskih politika, tako i po pitanju samog procesa kreiranja Strategije i njenog potencijala za dalji razvoj civilnog društva u Srbiji. Predstavnik Društva za obrazovanje odraslih predstavio je prisutnima postojeće aktivnosti Društva koje koincidiraju sa većinom aktivnosti koje predviđa Akcioni plan u poglavlju “Neformalno obrazovanje” i postavio pitanje kojim konkretnim merama će Republika Srbija pružiti podršku civilnom sektoru koji realizuje deo aktivnosti iz domena odgovornosti institucija Republike, predviđenih Strategijom.

Društvo za obrazovanje odraslih učestvovalo u diskusiji o Nacionalnom okviru kvalifikacija u Srbiji

noksBeograd, jun 2015. Beogradski fond za političku izuzetnost i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizovali su konferenciju u okviru projekta finansiranog od strane Evropske komisije “Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji – zajednički jezik sveta obrazovanja i tržišta rada”. Konferencija je organizovana 26. juna 2015. godine u dva dela. Prvo su se prisutnima obratili Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Majkl Devenport i savetnik ministra privrede Dušan Korunoski. U nastavku je otvorena i diskusija sa publikom, nakon čega je ministar Srđan Verbić zaključio da Ministarstvo očekuje značajnu pomoć od nevladinog sektora kada je u pitanju neformalno obrazovanje odraslih. Drugi deo konferencije bio je otvoren za ideje i očekivanjima predstavnika Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za edukaciju Privredne komore Srbije, predstavnika srednjih stručnih škola i drugih značajnih interesnih strana u procesu razvoja NOK-a. Zaključak skupa odnosio se na spremnost svih zainteresovanih strana da pomognu proces razvoja i usvajanja kvalitetnog NOK-a u najkraćem mogućem roku.

Naučni radovi istraživača iz Srbije predstavljeni su na ESREA konferenciji

esrealivingLjubljana, jun 2015. Tri predstavnika Srbije uzela su aktivno učešće na ESREA (European Society for Research in Education of Adults) konferenciji Perspective on Community Practices – Living and Learning in Community, organizovanoj na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Ljubljani, od 18. do 20. juna 2015. godine. Predstavnik Društva za obrazovanje odraslih, Nikola Koruga, predstavio je istraživanje Adult Learning Festivals a Global Initiative in the Regional Prism, dok su predstavnice Društva andragoga Srbije (Violeta Orlović-Lovren) i Instituta za pedagogiju u andragogiju (Aleksandra Pejatović) predstave zajedničko istraživanje The Role of Adult Educators in Fostering Learning for Community Resilience. Delegati Srbije imali su mogućnost i da učestvuju i u UNESCO panelu, organizovanom u okviru konferencije, o novom setu preporuka za razvoj obrazovanja odraslih koje će biti usvojene na UNESCO Generalnoj konferenciji na jesen 2015. godine. Ovaj stručni skup je bio izuzetna prilika za umrežavanje stručnjaka iz regiona i Evrope, ali i mesto gde su inicirane ideje za nove saradnje i razmene. Podrška za učešće sva tri predstavnika Srbije na ovom skupu obezbeđena je u okviru regionalnog projekta DVV International EU Harmonization

Društvo za obrazovanje odraslih na ICAE svetskoj skupštini

icaewaMontreal, jun 2015. Međunarodni savet u obrazovanju odraslih (ICAE) dao je mandat jednoj od svojih članica – Institutu za saradnju u obrazovanju odraslih iz Montreala (ICÉA) da u periodu od 11. do 14. juna 2015. godine organizuje IX Svetsku skupštinu ICAE. Domaćin najvećeg svetskog okupljanju predstavnika organizacija civilnog društva koje deluju u oblasti obrazovanja odraslih bio je Univerzitet u Montrealu. Učešće predstavnika zemalja jugoistočne Evrope na ovom važnom skupu organizovano je u okviru regionalnog projekta DVV International. Društvo za obrazovanje odraslih je kao predstavnika Republike Srbije delegiralo Maju Maksimović, člana Društva i predavača na Katedri za andragogiju, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Organizatori skupa su uputili specijalan poziv drugom predstavniku Društva, Nikoli Korugi, da na skupu predstavi iskustva iz Srbije sa novim konceptom Festivala učenja odraslih. Učešće oba delegata Društva je bilo izuzetno zapaženo jer su pored pomenute prezentacije realizovali i radionicu Odnosi moći u obrazovanju odraslih, predstavili primere dobre prakse u oblasti profesionalizacije trenera u Srbiji, kao i inovativnu teorijsko-metodološku osnovu na kojoj počivaju, aktivno učestvovali u koncipiranju teksta nove ICAE deklaracije, ali i učestvovali u samoj organizaciji manifestacije. Tokom IX Svetske skupštine izabran je i novi Upravni odbor ICAE glasovima organizacija članova, kojima se od ove godine pridružilo i Društvo za obrazovanje odraslih. Novom deklaracijom ICAE je uputila snažnu poruku podrške (http://www.icae2.org/images/icae_declaration_140615.pdf) predloženom cilju održivog razvoja posvećenog obrazovanju čije se usvajanje, u okviru Agende održivog razvoja 2015-30, očekuje na Samitu UN u Njujorku u septembru ove godine.

Društvo za obrazovanje odraslih na konferenciji Crvenog krsta o nasilju nad starijima

nasiljenadstarimaBeograd, jun 2015. Crveni krst Srbije i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti organizovali su 15. juna 2015. godine konferenciju Kako smanjiti diskriminaciju i nasilje nad starijim osobama u Republici Srbiji. Cilj konferencije je bio da se sa jedne strane identifikuju osnovni problemi koji postoje u sistemu zaštite starijih od diskriminacije i nasilja, a da se sa druge daju preporuke kako te probleme što efikasnije rešiti, polazeći od pristupa zasnovanom na pravima. Pored organizatora skupa i predstavnika Kancelarije za ljudskih i manjinskih prava, Ministarstva zdravlja i Ministarstva unutrašnjih poslova skupu se obratio i predstavnik Društva za obrazovanje odraslih, Dušan Zdravković, ističući važnost participacije starijih u aktivnostima učenja i obrazovanja u zajednici, ali i diskriminisanost seniora u ovom domenu. Predstavljeni primeri dobre prakse iz zemlje i sveta dali si jasne preporuke za unapređivanje stanja u obrazovanju i učenju starijih u Srbiji.

Parking za učenje na Mikser festivalu

ParkingposterBeograd, jun 2015. U okviru EDU zone na Mikser festivalu 2015. Društvo za obrazovanje odraslih promovisalo je potencijal alternativnih mesta za učenje u lokalnoj zajednici interaktivnom izložbom Parking za učenje. Centralni deo prezentacije bio je kratki dokumentarni film o primerima dobre prakse – inicijativama za učenje i razmenu znanja u zajednici i unapređenje zajednice kroz učenje, samoorganizovanih grupa građana, nevladinih organizacija i lokalnih uprava. Film je dopunila izložba fotografija i tekstova o inicijativama za učenje, a posetioci izložbe su zamoljeni da dopune spisak samooganizovanih grupa za učenje inicijativama za koje oni znaju, da iskažu potrebu za pokretanjem neke od predstavljenih inicijativa u svom delu grada, da predstave šta bi oni mogli druge da nauče u jednoj takvoj grupi, kao i to šta bi želeli da nauče. Ova aktivnost je bila najava za Festival učenja 2015. ali i još jedna prilika da se sugrađani inspirišu i ohrabre da se pridruže nekoj od grupa za učenje u svojoj zajednici ili da možda oni sami iniciraju osnivanje jedne takve grupe.

Treći sastanak partnera evropskog projekta AE-PRO

aepromalmeMalme, maj 2015. Treći sastanak partnera AE-PRO projekta održan je u Glokala visokoj narodnoj školu u Malmeu u Švedskoj 19. i 20. maja. Sastanak je bio veoma značajan s obzirom na to da je bio posvećen realizaciji prve sesije na AE-PRO on-line platformi (http://www.ae-learning.eu/), ali i dogovoru o realizaciji narednih sesija. Tokom sastanka analizirane i diskutovane su prve povratne informacije od polaznika on-line kursa. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih predstavili su rezultate uvodnog upitnika, koji su popunili polaznici prilikom registracije na on-line platformu. U nastavku rada proces evaluacije, za koji je zaduženo Društvo za obrazovanje odraslih, istaknut je kao jedna od ključnih aktivnosti u predstojećem periodu realizacije projekta. Predstavnik kompanije Learningpool, koja je kreirala on-line platformu, prisustvovao je sastanku, da bi partnerima na projektu detaljno predstavio platformu i sve funkcije alatki za kreiranje i realizaciju kurseva. Sastanak je završen produktivnom radionicom o budućem razvoju platforme.