Beogradski NVO centar

Beogradski NVO centar

Beograd, jun 2006. U saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji i Društvom za obrazovanje odraslih Fond Mihajla Žikića i Mihael-Žikić Fondacija planiraju da osnuju Beogradski NVO centar. Cilj ovog projekta je savetovanje srpskih nevladinih organizacija (NVO) tokom njihovog rada i da promoviše saradnju sa nemačkim NVO, kao i onima iz drugih zemalja Evropske unije. Sedište Centra je u Beogradu. Sa osvrtom na proces evropske integracije, projekat treba da podrži adaptaciju srpskog nevladinog sektora evropskim standardima kroz sledeće mere: obuka predstavnika srpskih NVO, savetovanje srpskih NVO, savetovanje NVO iz zemalja Evropske unije u kreiranju mreža i partnerstava za saradnju. Projekat podržava Centar za međunarodne migracije i razvoj (CIM) iz Frankfurta na Majni, Nemačka.