Vesti – saradnja i umrežavanje

Poseta studenata iz Holandije Filozofskom fakultetu u Beogradu

holandstudBeograd, mart 2014. Društvo za obrazovanje odraslih pružilo je logističku podršku kolegama sa Filozofskog fakulteta u Beogradu prilikom organizacije posete studentkinja Univerziteta za primenjene nauke iz Roterdama, Odeljenja za socijalni rad i pedagogiju. Studijsku poseta realizovana od 16. do 21. marta u Beogradu. Pored posete Odeljenju za pedagogiju i andragogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Društvo za obrazovanje odraslih pomoglo je organizovanje poseta organizacijama nevladinog sektora (NVO Veza, Živimo zajedno), kao i Crvenom krstu Palilula. Tokom ovih poseta studenti pedagogije i andragogije iz Holandije i Beograda imali su priliku da se suoče sa socijalnim problemima u obrazovnom sistemu, ali i sa (obrazovnim) potrebama ranjivih društvenih grupa. Pored zajedničkog učenja razmena se događala i tokom druženja na interkulturnoj večeri, izlazaka, roštilja organizovanog u hostelu.

Studijska poseta Briselu

Visitors group with Heinz K. BECKERBrisel, septembar 2013. Grupa eksperata i kreatora politika u obrazovanju odraslih iz pet država regiona (Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija) učestvovali su u studijskoj poseti Briselu, koja je održana u periodu od 16. do 18. septembra, 2013. godine. Posetu su organizovali Evropska asocijacija za obrazovanje odraslih (European Association for the Education of Adults – EAEA) i Društvo za obrazovanje odraslih uz podršku dvv internacional-a (Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association). Svrha posete bila je jačanje saradnje među predstavnicima zemljama Zapadnog Balkana i predstavnika institucija Evropske unije, nevladinih i „think-tank“ organizacija koje se bave obrazovanjem i učenjem odraslih na evropskom nivou. Učesnici su imali priliku da razmene iskustva dobre prakse i da definišu okvire dalje saradnje imajući na umu aktuelne evropske politike u obrazovanju odraslih. Poseta je organizovana oko dva ključna tipa aktivnosti: sastanci sa predstavnicima nevladinih organizacija koje deluju na evropskom nivou i posete institucijama Evropske unije. Učesnici su imali priliku da prisustvuju prezentacijama, a potom da se uključe u diskusiju sa predstavnicima Evropske platforma civilnog društva za celoživotno učenje (EUCIS-LLL – The European Civil Society Platform on Lifelong Learning), Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih (EAEA) i SOLIDAR organizacije. Pored pomenutih sastanaka, učesnici su posetili Evropski parlament, odeljenje Evropske komisije za obrazovanje i kulturu (EU Commission DG EAC) i kancelariju Evropske fondacije za obuku u Briselu (European Training Foundation). Tokom poseta, razmatrale su se mogućnosti o daljoj i tešnjoj saradnji regiona po pitanju značaja obrazovanja odraslih za evropske integracije. Rezultat studijske posete Briselu ogleda se u izraženoj potrebi za uspostavljanje balkanske mreže celoživotnog učenja i obrazovanja odraslih u cilju aktivnijeg učešća u međunarodnim projektima u obrazovanju odraslih i mogućnostima efikasnijeg lobiranja za obrazovanje odraslih. Pored mnogih važnih pitanja koja su otvorena tokom posete, priznavanje prethodnog učenja posebno je razmatrano i elaborirano, što je vodilo ka zaključku da buduća regionalna platforma posebnu pažnju treba da usmeri na priznavanje prethodnog učenja. Okviri regionalne saradnje se odnose i na u učešće u novom ERASMUS + programu.

Osnivačica Društva za obrazovanje odraslih reizabrana je za članicu Upravnog odbora EAEA

Lester, jun 2013. Na generalnoj godišnjoj skupštini EAEA održanoj 6. juna u Lesteru (Velika Britanija) dr Katarina Popović, osnivačica Društva za obrazovanje odraslih, docentkinja i istraživačica Filozofskog fakulteta u Beogradu, reizabrana je na poziciju članice upravnog odbora za period od 2013. do 2015. godine. Pored izbora upravnog odbora na ovom skupu članovi EAEA takođe su izabrali novog predsednika, Per Paludan Hansena predstavnika Danske asocijacije za obrazovanje odraslih. Kao i prethodnih godina između ostalog dr Karatina Popović će na pomenutoj poziciji nastojati da produbljuje partnerstva između članica EAEA i organizacija Jugositočne Evrope, kao i ključnih aktera u obrazovanju odraslih u regionu.

Program prekogranične saradnje

tuzlaforumTuzla, mart 2013. Društvo za obrazovanje odraslih i Kancelarija dvv internacional-a iz Sarajeva zajednički su se predstavili na Forumu za traženje partnera u okviru trećeg poziva za dostavljanje predloga projekta u okviru programa prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine. Forum je održan 28. marta 2013. godine u Hotelu Tuzla na kom je prisustvovalo oko 150 oragnizacija vladinog i nevladinog sektora obe države. Kancelarija dvv internacional-a predstavila je svoj rad kroz publikacije „Results of the post-CONFINTEA VI Process in South East Europe 2011”, brošuru „Podrška razvoju obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini 2000-2010.“, stručni časopis „Obrazovanje odraslih”, koje su privukle značajnu pažnju posetilaca zainteresovanih za saradnju sa organizacijama koje se bave obrazovanjem odraslih. Društvo za obrazovanje odraslih predstavilo je rezultate realizovanog projekta iz oblasti razvoja seokog turizma u Srbiji kao i razvijenu projketnu ideju u saradnji sa Kancelarijom dvv international-a iz Sarajeva za proširenje prekogranične saradnje dveju država u oblasti ruralnog razvoja pomoću obrazovanja odraslih i podsticanja razvoja turizma. Tokom trajanja Foruma ostvarili smo kontakte i razgovarali o mogućnostima uspostavljanja saradnje sa deset organizacije iz Srbije i BiH.

Treći trening EAEA za mlađe eksperte

yst2012_2Brisel, oktobar 2012. U organizaciji EAEA (Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih) organizovan je, po treći put, trening za mlade eksperte, buduće lidere iz oblasti obrazovanja odraslih, pod nazivom “Evropsko obrazovanje odraslih i celoživotno učenje“. Društvo za obrazovanje odraslih pomoglo je mr Jovanu Miljkoviću, asistentu na Odeljenju za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu da uzme učešće u ovom programu. Trening je imao za cilj da učesnike upozna sa ključnim institucijama Evropske unije zaduženim za razvoj obrazovanja odraslih. Upoznavši se sa radom Evropske Komisije i njenih tela, kao i sa radom EAEA, EUCIS LLL (Evropska platforma civilnog društva za celoživotno učenje) i drugim ključnim organizacijama civilnog društva koje deluju u oblasti obrazovanja odraslih, učesnici su mogli da razumeju principe i načine zastupanja i lobiranja za obrazovanje odraslih na evropskom nivou. Tokom treninga učesnici su razmenom znanja i informacija o organizacijama koje predstavljaju i o obrazovnim sistemima svojih zemalja stvorili temelje za buduću saradnju i zajedničko osmišljavanje, kao i za realizaciju transnacionalnih projektnih ideja.

Projekat Dunavske priče – Dvodnevna poseta Beogradu partnera iz Nemačke

Dunavske priceBeograd, oktobar 2012. Nakon mnoštva realizovanih aktivnosti u okviru projekta “Dunavske mreže“ partneri iz Beograda i Ulma organizovali su susret direktnih korisnika projekta iz Srbije i Nemačke. Realizaciju projekta i ovog susreta pomogli su Društvo za obrazovanje odraslih, Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Nacionalna fondacija za humanu starost „Dr Laza Lazarevic“, Univerzitet za treće doba – Đuro Salaj, a.d. u saradnji sa Fondacijom Baden – Vitemberg i ZAWiW (Centrom za opšte naučno kontinuirano obrazovanje), Univerziteta u Ulmu. Tokom dvodnevne posete Beogradu gosti iz Nemačke imali su priliku da se upoznaju sa znamenitostima našeg grada, projektima namenjenim pripadnicima treće životne dobi, da se susretnu sa studentima andragogije, ali i sa svojim vršnjacima. U okviru ove posete organizovane su aktivnosti poput pesničke radionice „Leksikon vetrova i priča“ i drugog „Pripovedačkog kafića“. Posebno mesto u programu bilo je namenjeno otvaranju izložbe “dunavskih kutija” u okviru projekta „Graditelji dunavske mreže na turneji“, gde je uz izložbu slika likovne kolonije Univerziteta za treće doba i muzičkog programa prisutnima predstavljen projekat „Zlatno doba života“, koji promoviše aktivnu starost i bori se protiv stereotipa i predrasuda prema starijima u Srbiji. Značaj i uspešnost ovog susreta pripadnika treće životne dobi iz Nemačke i Srbije meri se i mnoštvom lepih i značajnih uspomena na zajedničko učenje kroz interkulturalnu razmenu.

Studijska poseta Briselu

530025_372180306185445_1953228572_nBrisel, septembar 2012. Predstavnici Društva andragoga Srbije, Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Instituta za pedagogiju i andragogiju I Društva za obrazovanje odraslih učestvovali su u studijskoj poseti Briselu od 3. do 6. septembra. Ova poseta podržana je od strane DVV International-a. Evropska asocijacija za obrazovanje odraslih (EAEA) ugostila je učesnike, a tokom njihovog boravka obrađene su teme koje su se odnosile na Evropsko obrazovanje odraslih i celoživotno učenje. Aktivnosti su uglavnom realizovane u prostorijama EAEA gde su učesnici imali prilike da se upoznaju sa radom ove organizacije, ali i institucijama Evropske unije. Takođe, kratko su predstavljeni Evropski forum za celoživotno učenje i druge relevantne organizacije civilnog društva. Učesnici su imali priliku i da prisustvuju prezentacijama predstavnika Direktorata za obrazovanje i kulturu Evropske komisije, kao i predstavnika Evropske trening fondacije. Učesnici su ovaj program ocenili kao jedinstvenu priliku da se direktno upoznaju sa predstavnicima organizacija koje su uključene u procese zastupanja za celoživotno učenje i obrazovanje odraslih. Takođe, ova poseta je pružila mogućnost da se učesnici upoznaju sa aktuelnim trendovima, relevantnim dokumentima u oblasti obrazovanja odraslih, ali i da se povežu sa relevantnim organizacijama na regionalnom i evropskom nivou.   

Projekat „Zlatno doba života“ predstavljen je u Ulmu

Zlatno_Doba_UlmUlm, jul 2012. Projekat Zlatno doba života predstavljen je na međunarodnoj konferenciji „Active Ageing and Intergenerational Dialogue – a Challenge for the Danube Countries in a United Europe“ održanoj u Ulmu, 8 – 10. 7. 2012.g. Konferenciju je organizovao Centar za opšte naučno obrazovanje odraslih (ZAWiW), Univerziteta u Ulmu, a u njoj je učestvovalo preko 200 stručnjaka, naučnih saradnika i istraživača iz oblasti obrazovanja odraslih. Pored obrazovanja odraslih i učenja u trećem dobu, teme konferencije bile su međugeneracijski dijalog i saradnja, uloga civilnog društva, kulturno nasleđe, savremeni mediji u kontekstu obrazovanja starijih, održive strukture u obrazovanju odraslih itd. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih predstavili su u okviru jedne od 5 radnih grupa konferencije projekat Zlatno doba života. Zajednička ocena učesnika bila je, da se radi o vrlo interesantnoj i nesvakidašnjoj projektnoj ideji. Prikazane fotografije izazvale su oduševljenje, a predstavnica nemačke organizacije BAGSO izrazila je želju za prikazivanjem foto izložbe u toj organizaciji. Ovo je jedan od niza interesovanja i upita vezanih za izložbu i njeno prikazivanje van granica Srbije.

Četvrto studijsko putovanje u Nemačku

Study_visit_Bad_UrachBad Urach, maj 2012. Po četvrti put, Društvo za obrazovanje odraslih je u saradnji sa partnerom iz Nemačke, Pokrajinskom centrala za obrazovanje odraslih Baden-Württemberg, organizovalo studijsko putovanje u Bad Urach u Nemačkoj za multiplikatore iz oblasti obrazovanja odraslih. Ovog puta na seminaru je prisustvovalo 50 učesnika među kojima su bili predstavnici velikog broja nevladinih organizacija, Ministarstva prosvete i nauke, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije, Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta iz Beograda, Univerziteta za treće doba, i brojnih drugih institucija i organizacija iz cele Srbije. Prvi deo seminara sastojao se od nekoliko uvodnih predavanja na temu EU i evro-integracionih procesa, Dunavske strategije, a posećena je i Gradska kuća u Bad Urachu gde je saradnik ove institucije koji se bavi odnosima sa javnošću održao veoma informativnu prezentaciju o suštini rada i načinu funkcionisanja ove institucije. Takođe u prvom delu seminara, držana je radionica u kojoj su učesnici imali priliku kroz igru uloga da se upoznaju sa sistem odlučivanja u Evropskoj uniji. Ova radionica je bila uvod za deo seminara u okviru kojeg je organizovane poseta Savetu Evrope, a učesnici su imali priliku da razgovaraju sa predstavnicima ove institucije iz Srbije i da u diskusiji nakon predavanja razgovaraju o temama vezanim za ovu instituciju za koje se posebno zanimaju. U drugom delu seminaru učesnicima je predstavljen rad Saveza visokih narodnih škola Baden-Wuerttemberg, a organizovana je i poseta VNŠ u Tuebingen-u gde su učesnici iz prve ruke mogli da saznaju sve o radu ove, za obrazovanje odraslih, značajne institucije. Pored toga, učesnike je posetio srpski konzul iz Štutgarta i održao vrlo interesantno predavanja zahvaljujući kojem su učesnici mogli da se upoznaju sa diplomatskim radom i zadacima ovog predstavništva. Na kraju seminara, kao što je to uobičajeno, urađena je evaluacija seminara, a dogovoreni su i konkretni koraci za nastavak saradnje između partnera iz Srbije i Nemačke. Do sad je u okviru ove mere u seminaru u Nemačkoj učestvovalo preko 120 multipliktora iz oblasti obrazovanja odraslih iz Srbije i regiona.

Evropski trening za mlade eksperte u obrazovanju odraslih

EAEA_younger_training_staffBrisel, septembar 2011. Evropska asocijacija za obrazovanje odraslih (EAEA) organizovala je trening namenjen mladim saradnicima u organizacijama koje se bave obrazovanjem odraslih u Evropi. Cilj treninga je bio da upozna učesnike sa načinom funkcionisanja institucija Evropske unije, kao i da ih informiše o pristupu evropskih tela obrazovanju odraslih. Značajan ishod bio je kreiranje mreže i razmena učesnika o praksi i izazovima obrazovanja odraslih širom Evrope. Tokom samog treninga učesnici su izneli svoje ideje i predloge o budućoj saradnji za koju postoji jaka motivisanost da se realizuje kroz buduće zajedničke aktivnosti. Treningu je prisustvovala saradnica Društva za obrazovanja odraslih Maja Maksimović, a bili su prisutni i predstavnici organizacija NIACE iz Velike Britanije, SWEB iz Švajcarske, VOX iz Norveške itd.

Svet u kome vredi živeti

eaea boardMalme, jun 2011. Zajedno sa Evropskom asocijacijom za obrazovanje odraslih (EAEA), Međunarodni savet za obrazovanje odraslih (ICAE) je organizovao međunarodnu konferenciju „Svet u kome vredi živeti“ i VIII Skupštinu od 14. do 17. juna u Malmeu. Više od 700 učesnika iz 82 zemlje sveta se okupilo da identifikuje prioritete u oblasti celoživotnog učenja i obrazovanja. Skupština EAEA je održana prvog dana, 14.06. na kojoj je izabran novi upravni odbor. Članovi Evropske asocijacije su po drugi put izabrali Katarinu Popović, predsednicu Društva za obrazovanje odraslih za članicu odbora. Tokom generalne skupštine govornici su pokazali potrebu za većim učešćem zemalja koji nisu članice EU. Na samom kraju je organizovana panel diskusija i Eva-Inkeri Sirelius, Alan Taket i Ekehard Nuisl von Rein su govorili o njihovom viđenju obrazovanja odraslih. Niam O’Reli iz Irske i Maja Maksimović iz Srbije, mlade ekspertkinje, tokom panela su govorili o njihovim ciljevima i viziji obrazovanja odraslih.

Međunarodna konferencija Evaluacija u obrazovanju u državama Balkana

IMG_9861Beograd, jun 2011. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu održana je četrnaesta po redu Međunarodna konferencija u organizaciji Balkan Society for Pedagogy and Education (BASOPED) u saradnji sa Institutom  za pedagogiju i andragogiju, Odeljenjem za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta, Društvom za obrazovanje odraslih i Društvom andragoga Srbije, a tema je bila “Evaluation in Education in the Balkan Countries”. Već nekoliko poslednjih godina kvalitet u obrazovanju je postao „vruća“ tema i predstavlja prioritet kako na polju istraživanja, tako i u kreiranju nacionalnih politika, a evaluacija čini osnovu pomenutih procesa. U skladu sa tim predstavljeni su radovi koji se bave različitim elementima i aspektima obrazovanja koji su ujedno i predmet evaluacije: programi, proces, postignuće učesnika, rad nastavnika, institucije itd. Učestvovalo je oko 200 istraživača, univerzitetskih profesora, kreatora politika i praktičara iz ove oblasti iz Grčke, Turske, Bugarske, Makedonije, Rumunije, Srbije, a po prvi put ove godine i Slovenija se priključila konferenciji.

“Follow up” – seminar za održivost i nove inicijative

IMG_followupBeograd, mart 2011. Seminar za održivost i nove inicijative organizovan od strane Društva za obrazovanje odraslih je uspešno realizovan uz prisustvo učesnika oba prošlogodišnja studijska putovanja u Bad Libencel (Nemačka) iz Srbije, predstavnika regionalne i nacionalne kancelarije dvv international-a iz Bosne i Hercegovine i predstavnika partnerskih organizacija, Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg i Landesinstitut für Lehrerfortbildung Bad Wildbad iz Nemačke. Cilj susreta je bio pokretanje novih inicijativa kroz podršku dobijenu od strane saradnika iz Nemačke, Karmen Mateis i Karlhajnca Dira. Voditelji seminara su predstavili različite načine diseminacije znanja o EU, kao i mogućnosti koje nudi Dunavska strategija. Prezentacija težište i perspektiva Dunavske strategije je ocenjena od strane učesnika seminara kao izuzetno značajna, što ukazuje na njihovu motivisanost za pokretanje novih ideja i projekata. Pored dobijenih informacija o relevantnim programima, učesnici su imali priliku da razmene svoje ideje i formulišu zajednički predloge koji predstavljaju osnov budućih aktivnosti.

 

 

 

„Follow up“ studijskog putovanja u Nemačku

follo_up2Beograd, decembar 2010. Društvo za obrazovanje odraslih organizovalo je „Follow up“ susret za učesnike studijskog putovanja u Bad Libencel (Nemačka) sa ciljem evaluacije putovanja i razmene ideja i predloga za povezivanje i uspostavljanje saradnje između institucija i organizacija iz Srbije i Nemačke. Učesnici su iskazali veliko zadovoljstvo organizovanim aktivnostima i uspeli da razmene ideje i predloge vezane za buduće moguće aktivnosti. Izbor tema od strane organizatora je bio relevantan za učesnike, a ticao se političkog obrazovanja, obrazovnih politika i sistema obrazovanja odraslih u Nemačkoj, kao i informacija vezanih za evropske institucije i projekte Evropske Unije. Seminaru u Nemačkoj prisustvovali su predstavnici Ministarstva prosvete republike Srbije, pomoćnik ministra prosvete gospodin Bogoljub Lazarević, rukovodilac Grupe za obrazovanje odraslih, Mirjana Milanović, zatim predstavnik Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesorka dr Šefika Alibabić, predstavnici organizacije KULT iz Bosne i Hercegovine, predstavnici nevladinog sektora, nastavnici za građansko obrazovanje i treneri i multiplikatori iz oblasti obrazovanja odraslih. Svi zajedno su davajući svoje predloge i ideje formirali jedinstvenu platformu za buduću saradnju sa partnerom iz Nemačke.

Drugo studijsko putovanje „Evropsko znanje u obrazovanju odraslih“

Studienreise_IIBeograd, Bad Liebencel, Stutgart, Strazbur, Tibingen, oktobar-novembar 2010. U periodu od 29. oktobra do 5. novembra 2010. grupa eksperata iz Srbije i Bosne i Hercegovine, najvećim delom iz oblasti obrazovanja odraslih, učestvovala je u studijskom putovanju „Obrazovanje odraslih u Evropi“. Inicijator ovog putovanja je bio gospodin dr Karlheinz Dürr, ekspert za jugoistočnu Evropu i rukovodilac sektora „Evropa“ pri Pokrajinskoj centrali za građansko obrazovanje Baden-Vitemberg (Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg). Gospodin Dürr koji je odličan poznavalac prilika u Srbiji i stručnjak za obrazovna putovanja i razmene, učestvovao je u svim fazama seminara, od selekcije tema za program putovanja do evalucije. Realizacija programa rezulat je saradnje Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda, Pokrajinske centrale za građansko obrazovanje Baden-Vitenberga, Međunarodnog foruma Burg Libencel (Internationale Forum Burg Liebenzell) i nacionalne i regionalne kancelarije dvv international iz Sarajeva, dok je finansijska sredstva obezbedila fondacija Baden-Virtemberg gGmbH “Service Point for Eastern Europe” (Stiftung Baden-Württemberg gGmbH / Geschäfts- und Servicestelle Osteuropa), čiji je predstavnik, gospodin Kaelberer prvog dana seminara pozdravio učesnike i održao uvodno predavanje. Seminaru u Nemačkoj prisustvovali su predstavnici Ministarstva prosvete republike Srbije, pomoćnik ministra prosvete gospodin Bogoljub Lazarević, rukovodilac Grupe za obrazovanje odraslih, Mirjana Milanović i, zatim predstavnik Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor dr Šefika Alibabić, predstavnici organizacije KULT iz Bosne i Hercegovine zatim predstavnici nevladinog sektora, nastavnici za građansko obrazovanje i treneri i multiplikatori iz oblasti obrazovanja odraslih. U prvom delu programa učesnici su imali priliku da se upoznaju sa osnovama i načinom funkcionisanja institucija Evrope i Evropske Unije, zatim za naš region sve aktuelnijom Dunavskom strategijom, kao i nekim drugim programima koji se realizuju iz EU fondova. U drugom delu uključena je posetu Evropskim institucijama u Strazburu – Evropskom parlamentu i Savetu Evrope, sa ciljem da se predstave osnovna uloga i oblasti delovanja ovih institucija. Takođe u drugom delu posećen je jedan broju organizacija i ustanova koje se bave obrazovanjem odraslih u Nemačkoj. Učesnici putovanja, imali su priliku da posete Akademiju za treninge i stručno usavršavanje kompanije Daimler Benz (Daimler Corporate Academy AG). Tom prilikom menadžer Akademije profesor Mildenberger detaljno je predstavio sistem stručnog usvaršvanja i ličnog razvoja saradnika ove velike kompanije. Ovo studijsko putovanje pored toga što je omogućilo učesnicima da se upoznaju sa sistemom organizovanja i relizacije obrazovnih programa za odrasle koji se primenjuju u Nemačkoj, dalo im je dodatan podsticaj za stručno i profesionalno usavršavanje. Posetama Visokim narodnim školama u Štutgartu i Tibingenu omogućena je razmena iskustava baziranih na primerima dobre prakse, ali i upoznavanje sa slabostima i nedostacima vezanim za različite mogućnosti organizovanja obrazovanja i usavršavanja odraslih. Evaluacija na kraju seminara je pored pored visoke ocene studijskog putovanja u svim njegovim segmentima, pokazala da postoji i veliko interesovanje na obe strane za nastavak započete saradnje.

 

Predstavnik mreže Danube Networkers u Beogradu

Danube_NetworkersBeograd, oktobar 2010. Nakon uključivanja predstavnika iz Srbije u mrežu „Danube-Networkers“ u julu ove godine, uspešna saradnja između Centra za opšte naučno kontinuirano obrazovanje Univerziteta u Ulmu (Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Ulm – ZAWiW) i Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, koju je podržala dvv international kancelarija nastavljena je ovih dana posetom direktorka Centra dr Karmen Štadelhofer Filozofskom fakultetu. Tom prilikom dr Štadelhofer je odžala prezentaciju koja se odnosi na projekte nemačkih univerziteta za popularizaciju obrazovanja za različite starosne grupe. Pored toga bilo je reči i o Dunavskoj strategiji i mogućnostima za finansiranje programa iz oblasti obrazovanja odraslih iz fonda EU. Prezentaciju su u velikom broju prisustvovali andragozi, predstavnici Univerziteta za treće doba i drugi saradnici iz oblasti obrazovanja odraslih.

Pripreme za drugo studijsko putovanje u Bad Libencel (Nemačka)

StudienreiseBeograd, oktobar 2010. Po drugi put u ovoj godini, zahvaljujući odličnoj rezonanci i uspehu studijskog putovanja održanog u maju, dvv international projektna kancelarija iz Beograda u saradnji sa partnerima iz Nemačke i nacionalnom i regionalnom kancelarijom iz BiH, organizovaće studijsko putovanje u Bad Libencel (Nemačka) 28.10. – 5.11.2010. Ovog puta seminaru u Nemačkoj će prisustvovati 31 učesnik iz Srbije i 4 iz Bosne i Hercegovine. Srpsko Ministarstvo prosvete podržava ove aktivnosti zbog njihovog značaja za obrazovanje odraslih i integracione procese, što se ogleda i kroz učešće na seminaru dva visoka predstavnika Ministarstva. U sklopu pripremnih aktivnosti u Beogradu je održan sastanak sa učesnicima iz Srbije, na kojem su oni imali priliku da predstave institucije i organizacije u kojima su zaposleni i svoje dosadašnje iskustvo u andragoškoj praksi, da se upoznaju sa detaljima programa i institucijama koje će biti posećene u okviru putovanja, dogovore o praktičnim stvarima, kao što su: smeštaj, prevoz, potrebna dokumentacija i sl. Učesnici su dobili informativni materijal od organizatora, a dogovoreno je i vođenje dnevnika za vreme seminara u Nemačkoj.

Četvrta redovna sednica udruženja „Mreža za nemački jezik“ u Beogradu

netzwerkBeograd, septembar 2010. Goethe Institut Beograd bio je domaćin četvrte redovne sednice grupe „Mreža za nemački jezik“, čiji je i Društvo za obrazovanje odraslih član. Katarina Popović, predsednica Društva, predstavila je članovima mreže program predstojeće, druge po redu u ovoj godini, ekskurzije u Nemačku, koju i ovaj put zajedno organizuju Pokrajinska centrala za političko obrazovanje Baden Virtemberg i Društvo za obrazovanje odraslih iz Beograda uz finansijsku podršku Instituta za međunarodnu saradnju Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke. Studijsko putovanje je planirano u oktobru, a pored trenera i multiplikatora iz oblasti obrazovanja odraslih iz Srbije, u njemu će učestvovati i eksperti iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Učešće srpske delegacija na konferenciji u Sarajevu

Srpska_delegacijaSarajevo, septembar 2010. Povodom 10 godina postojanja i rada u Bosni i Hercegovini Institutа za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola – dvv international, u Sarajevu je održana međunarodna konferencija pod nazivom “Obrazovanje odraslih u Bosni i Hercegovini i Jugoistočnoj Evropi – Doprinos miru i razvoju”. Pored brojnih gostiju iz zemlje i inostranstva, na konferenciji je učestvovala devetočlana delegacija iz Srbije sa visokim predstavnicima Ministarstva prosvete, Društva za obrazovanja odraslih i Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Razmena informacija i iskustava u oblasti obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja pokazala je i ovom prilikom značaj regionalne saradnje i praćenja trendova u Evropi za njenu profesionalizaciju, osavremenjavanje i integraciju kao značajnog elementa za ekonomski razvoj društva.

Dr Katarina Popović izabrana za potpredsednicu Evropske asocijacija za obrazovanje odraslih (EAEA)

eaea1Lisabon, septembar 2010. Izvršni odbor Evropske asocijacija za obrazovanje odraslih sastao se u Lisabonu u Portugalu. Pored razgovora i diskusija o redovnim temama, na ovom sastanku rukovodstvo organizacije imenovalo je svog novog potpredsednika. Čast da preuzme ovu izuzetno značajnu funkciju dobila je dr Katarina Popović, predsednica Društva za obrazovanje odraslih iz Srbije.