Vesti – politike

Javnu rasprava o Nacrtu zakona za obrazovanje odraslih

javna_raspravaBeograd, maj 2011. Ministarstvo prosvete i nauke je u saradnji sa Društvom za obrazovanje odraslih uspešno realizovalo javnu raspravu o Nacrtu zakona za obrazovanje odraslih. Rasprava je održana u sali Skupštine grada Beograda, a prisustvovalo je preko 90 profesionalaca iz oblasti obrazovanja odraslih zaposlenih u državnim instutucijama, nevladinom sektoru i kompanijama. Na ovaj način je nacrt zakon sagledan sa više aspekata čime je ostvaren i cilj događaja. Takođe, učesnicima je bio dostavljen i formular za komenatre, primedbe i predloge koji su oni imali prilike da popune i dostave ministarstvu. Skup je otvorio Bogoljub Lazarević, pomoćnik ministra, a nacrt je predstavila Mirjana Milanović, rukovodilac radne grupe za obrazovanje odraslih. Ovaj događaj predstavlja izuzetno važan korak u razvoju obrazovanja odraslih u Srbiji.

U Beogradu održan inicijalni sastanak CONFINTEA VI na delu

CONFINTEABeograd, mart 2011. Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola – dvv international – Regionalna kancelarija za Jugoistočnu Evropu i Društvo za obrazovanje odraslih su uspešno realizovali inicijalni sastanak CONFINTEA VI na delu. Osnovni cilj ovog događaja je bilo predstavljanje Akcionog plana „Belém Framework for Action“ – finalnog dokumenta Šeste internacionalne konferencije o obrazovanju odraslih CONFINTEA VI (Brazil, decembar 2009), kao i određivanje prioriteta za razvoj ovog područja u Srbiji. Učesnici koji su u velikoj meri doprineli uspešnom ostvarivanju svrhe sastanka su bili delegacija Komisije Srbije za UNESCO, predstavnici Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, bivšeg Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog zavoda za statistiku, Katedre za andrgogiju Filozofskog fakulteta, Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Društva andragoga Srbije i nevladinih organizacija. Takođe, zbog značaja pismenosti odraslih istaknutog u pomenutom akcionom planu, događaju su prisustvovali i predstavnici projekta “Druga šansa”. Sastanak je otvorila dr Katarina Popović, predstavnica dvv international regionalne kancelarije, a Bogoljub Lazarević, pomoćnik ministra prosvete i nauke je tokom uvodne reči ukazao na značaj razvoja obrazovanja i učenja odraslih za Srbiju. Prof. dr Snežana Medić je uvela prisutne u hronologiju UNESCO konferencija za obrazovanje odraslih ističući da obrazovanje odraslih predstavlja lakmus papir jednog društva. Nakon toga je dr Katarina Popović prezentovala poslednju u nizu konferenciju CONFINTEA VI, a Mirjana Milanović, rukovodilac radne grupe za obrazovanje odraslih Ministarstva prosvete i nauke republike Srbije, otkrila prisutnima dokle se stiglo u implementaciji preporuka u Srbiji. Norbert Kuijpers, koordinator projekta CONFINTEA VI, dvv international je predstavio smernice za Srbiju na osnovu kojih su kasnije učesnici sastanka u radnim grupama definisali prioritete u oblastima politika, upravljanje, finansiranje, participacija i kvalitet u obrazovanju odraslih. Učesnicima je predstavljena i publikacija dvv international – Regionalne kancelarije za Jugoistočnu Evropu „Živeti i učiti za održivu budućnost: snaga obrazovanja odraslih“

Radionica Evropske fondacija za obuku (ETF)

ETF_WorkshopBeograd, jun 2010. Predstavnici Evropske komisije uputili su pozivno pismo predsednici Društva za obrazovanje odraslih, dr Katarini Popović da svojim iskustvom iz oblasti obrazovanja odraslih stečenim u dugogodišnjoj praksi kao i radu na brojnim projektima, doprinese radu dvodnevne radionice koju organizuje Evropska fondacija za obuku (European Training Foundation – ETF). Radionica se organizuje u kontekstu priprema nacionalnih institucija za korišćenje sredstava IPA programa, u segmentu razvoja ljudskih resursa. Pored prezentacije izveštaja Evropske fondacija za obuku (ETF) o stanju u tri sektora: zapošljavanje, obrazovanje, socijalna inkluzija, u prvom delu radionice, predstavnici nadležnih ministarstava i partnerskih institucija su formirali tri radne grupe koje će analizirati preporuke i zaključke iz izveštaja. Analiza izveštaja treba da pomogne institucijama u Srbiji u pripremi operativnog programa za razvoj ljudskih resursa koji će biti osnovni dokument za korišćenje sredstava iz IV komponente IPA programa.

Izrada nacrta Zakona o obrazovanju odraslih

Nacrt zakona ZlatiborZlatibor, mart 2010. Ekspertski tim Ministarstva prosvete Republike Srbije, čija je članica predsednica Društva za obrazovanje odraslih dr Katarina Popović, održao je na Zlatiboru trodnevni seminar povodom izrade nacrta Zakona o obrazovanju odraslih. Ovaj skup je organizovalo Društvo za obrazovanje odraslih, koje je partner Ministarstva prosvete, uz finansijsku podršku Nemačkog instituta za obrazovanje odraslih (dvv international). Za rad skupa od velikog značaja su bile informacije i iskustva stečeni na seminarima i radionicama koji su održani u prethodnom periodu. Takođe značajan doprinos izradi Zakona o obrazovanju odraslih ostvaren je kroz dve velike konferencije koje su Ministarstvo prosvete i Društvo za obrazovanje odraslih organizovale u martu i novembru prethodne godine, uz finansijsku podršku Instituta za međunarodnu saradnju Instituta Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke (dvv international).

Šesta međunarodna konferencija u obrazovanju odraslih (CONFINTEA VI)

CONF Nat deleg 1Belem, decembar 2009. UNESCO-va šesta međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih  (CONFINTEA VI) održana je u brazilskom gradu Belemu, od 1. do 4. decembra. Domaćin skupa bilo je brazilsko Ministarstvo prosvete i vlada Brazila, a goste su činile delegacije iz 155 zemalja sveta – oko 1.500 delegata. Među njima su najbrojniji bili članovi nacionalnih delegacija, zatim predstavnici agencija Ujedinjenih Nacija,  multilaterlanih i bilateralnih agencija za saradnju, organizacija civilnog društva, privatnog sektora i odraslih učenika. Ova konferencija predstavlja jedna od najvećih globalnih događaja u oblasti obrazovanja odraslih, pa su i pripreme trajale nekoliko godina. Konferencija je postavila visok cilj: da pruži važnu, sveobuhvatnu platformu za dijalog donosilaca odluka u obrazovanju odraslih, pruži nove argumente za promociju ove oblasti, pokrivajući širok spektar tema i problema. Četiri intenzivna radna dana su bila okvir za ostvarenje ovog cilja i bila su ispunjena govorima, prezentacijama, okruglim stolovima, panel diskusijama, radionicama, velikom izložbom aktera sa svih kontinenata itd. Naročit značaj je imao rad nekoliko konferencijskih tela (“The Steering Committee”, “The Drafting Committee” i “The Commission”). Delegacija Srbije je, kao i na pripremnoj regionalnoj konferenciji za Evropu i Ameriku u Budimpešti u decembru 2008. i ovde imala značajnu ulogu – učešćem u radnim telima konferencije, a predsednica Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda, dr Katarina Popović, učestvovala je u radu konferencijskog tela „The Drafting Committee“, kao i u radu velikog predkonferencijskog skupa – FISC (Globalni Forum Civilnog društva), čiji je organizator bio ICAE (Međunarodni Savet za Obrazovanje Odraslih), gde su brojni predstavnici civilnog društva, nevladinih organizacija i udruženja formulisali predloge i preporuke za glavnu konferenciju, sa ciljem da se podstakne odlučujući pomak od retorike podržavanja obrazovanja odraslih ka konkretnoj akciji. Glavni ishod konferencije je završni dokument “Belemski okvir za akciju”. Njime se jednoglasno pozivaju sve vlade da što pre, urgentno, stave “na dnevni red” obrazovanje i učenje odraslih i da povećaju napore na dostizanju već postavljenih ciljeva u ovoj oblasti, naročito onih koji su definisani u “Obrazovanju za sve” i Milenijumskim ciljevima razvoja. Skoro svi ciljevi i preporuke iz “Belemskog okvira za akciju” relevatni su i za Srbiju i daju korisne sugestije o mogućim daljim pravcima razvoja i reformi obrazovanja odraslih u Srbiji.

4,5 miliona evra za projekat „Druga šansa“ u Srbiji

ETF 1Beograd, septembar 2009. Višegodišnji projekat REF-a „Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih Roma“ koji je 2005-2008. implementirao Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu u saradnji sa  Ministarstvom prosvete i sporta i Društvom za obrazovanje odraslih dao je odlične rezultate, koji su priznati kako od strane lokalnih i nacionalnih aktera, tako i od strane međunarodne zajednice. Kao dokaz kvaliteta, primenljivosti i održivosti  razvijenog koncepta funkcionalnog osnovnog obrazovanja i predloženih i kroz projekat testiranih mera za njegovu implementaciju, Evropska komisija je odlučila da sa 4,5 miliona evra (uz 3 miliona evra sufinansiranja od strane Ministarstva prosvete) finansira novi projekat „Druga šansa – IPA 2007“ u okviru IPA fondova (fondovi za pretpristupnu pomoć), koji je nastao po modelu projekta „Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih Roma.“ Ovih dana Evropska fondacija za obuku (ETF) u saradnji sa Delegacijom Evropske komisije u Srbiji, Ministarstvom prosvete i ostalim relevantnim partnerima radi na definisanju TOR-a za ovaj značajan projekat.

Nova jedinica za obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvete u Srbiji

Beograd, septembar 2009. Akcioni plan za obrazovanje odraslih, usvojen u martu 2009. godine, dao je prve značajne rezultate. Uz dugogodišnji rad na promovisanju obrazovanja odraslih, lobiranje i visoku zainteresovanost aktuelnog Ministarstva prosvete za ovu oblast, doveli su do ohrabrujućeg rezultata – osnivanja jedne posebne jedinice za obrazovanje odraslih u okviru Ministarstva prosvete Republike Srbije. Ona će omogućiti bolju koordinaciju pitanja obrazovanja odraslih u okviru Ministarstva, kao i u saradnji sa drugim ministarstvima i ostalim partnerima. Ova korak je ključna pretpostavka da se na sistemski način pristupi rešavanju brojnih pitanja iz oblasti obrazovanja odraslih, jer predviđa ne samo organizacionu osnovu i neophodan kadar za sve buduće projekte iz ove oblasti (uključujući IPA 2007), već i jasno definisanu budžetsku stavku od strane Ministarstva prosvete.

Savetnica za obrazovanje odraslih Ministarstva prosvete Srbije, na konferenciji dvv internationala „Finansiranje obrazovanja odraslih za razvoj“

Predstavnica Ministarstva prosvete na BOCAED konferenciji2Bon, jun 2009. U Bonu je od 23. do 24. juna 2009. godine održana međunarodna konferencija o finansiranju obrazovanja odraslih, na kojoj je učestvovalo preko 200 gostiju iz celog sveta – predstavnika važnih institucija, organizacija, agencija, donatora, fondacija, banaka, kao i donosilaca odluka u oblasti obrazovanja odraslih, stručnjaka i praktičara. Konferenciju je organizovao dvv international iz Bona, obeleživši tako i 40 godina svoga rada, u saradnji sa: ICAE – International Council of Adult Education, EAEA – European Association for the Education of Adults, ASPBAE – Asian South-Pacific Bureau of Adult Education. Ciljevi konferencije su bili: razmatranje mogućnosti podrške razvoju obrazovanja odraslih i neophodnih finansijskih mehanizama, analiza izazova koju politika razvoja postavlja pred obrazovanje odraslih, razmena iskustava i primera dobre prakse, stvaranje mogućnosti za umrežavanje i saradnju između nosilaca obrazovnog rada i donatora. Ova važna tema korelira sa interesovanjima i problemima Srbije u aktuelnoj fazi obrazovnih reformi, naročito u oblasti obrazovanja i odraslih. Zato je dvv international podržao učešce predstavnika Srbije na skupu – Ministarstva prosvete Republike Srbije (gđa Mirjana Milanović, savetnica za obrazovanje odraslih u Ministarstvu) i Društva za obrazovanje odraslih (gđa Katarina Popović). Saznanja stečena na skupu, razmenjena iskustva i kontakti biće u funkciji rešavanja kljućnih problema reforme obrazovanja odraslih u Srbiji, naročito onih koji se odnose na finansiranje.

 

Zakonodavna inicijativa za reformu obrazovnog sistem Srbije

Beograd,  jun 2009. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na poziv Ministarstva prosvete sastala se grupa eksperata za obrazovanje, među kojima su bili predstavnici Ministarstva prosvete, Filozofskog fakulteta i Društva za obrazovanje odraslih, sa ciljem diskusije i razmene mišljenja o novoj reformi obrazovanja. Težište ove diskusije su bile izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Eksperti za obrazovanje odraslih posebnu pažnju posvetili su onim aspektima zakona koji se nedovoljno odnose na odrasle učenike/polaznike, kao i na izmene u ovom zakonu koje su neophodne da bi kasnije mogao biti donet i poseban Zakon o obrazovanju odraslih. Predložene su i formulacije, paragrafi i izmene koje će ovaj zakon još više približiti modernim evropskim zakonima o obrazovanju, a takođe biti i u duhu novijih saznanja pedagoške i andragoške nauke.

“Follow up” konferencije o obrazovanju odraslih, Beograd mart 2009.

Follow up Conference1Beograd, mart 2009. Veliki uspeh konferencije o obrazovanju odraslih: „Šansa za društveno – ekonomski razvoj Srbije“, zaokružen je „follow up – aktivnostima“ u okviru kojih je Društvo za obrazovanje odraslih, zajedno sa organizatorima i učesnicima, priredilo skup i proslavu u kancelariji u Beogradu. Skupu su prisustvovali, pored saradnika Društva, i članovi Organizacionog odbora konferencije, studenti andragogije Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, zatim profesori sa istog fakulteta i Instituta za pedagogiju i andragogiju i stručni saradnici Ministarstva prosvete. Na ovom skupu je bilo govora ocenama protekle konferencije, postignutim ciljevima, reakciji medija i javnosti, zaključcima konferencije, a naročito o merama za realizaciju Akcionog plana koji je usvojen dan pred konferenciju, kao i ostalim aktivnostima koje je Ministar prosvete na konferenciji najavio.

Konferencija „Obrazovanje odraslih – Šansa za društveno – ekonomski razvoj Srbije u susret CONFITEA VI“

Konferenz1Beograd, mart 2009. Ministarstvo prosvete Republike Srbije u saradnji sa Društvom za obrazovanje odraslih, uz podršku Instituta za međunarodnu saradnju Udruženja za obrazovanje odraslih Nemačke (dvv international) i Evropske trening fondacije (ETF) organizovalo je konferenciju o obrazovanju odraslih 17. marta 2009. godine u Palati Srbije. Ovo je prva konferencija ovog karaktera u Srbiji, a jedan od njenih ciljeva je afirmacija celoživotnog učenja kao društvene potrebe i ukazivanje na značaj obrazovanja odraslih za društveno – ekonomski razvoj države. Konferenciju je otvorio ministar prosvete dr Žarko Obradović rekavši da je Srbiji neophodan zakon o obrazovanju odraslih. Ministar Obradović je najavio da bi zakon mogao da se nađe na dnevnom redu Skupštine u oktobru i podsetio da je na sednici Vlade u ponedeljak 16. marta 2009. godine usvojen Akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji za period 2009 – 2010. Na konferenciji su takođe sagledane mogućnosti obrazovanja i učenja odraslih kao resursa za modernizaciju i ubrzani razvoj Srbije i predložene su konkretne mere i koraci u oblasti obrazovanja odraslih u cilju optimalnog korišćenja tog resursa. Učesnicima skupa, ministar prosvete je pročitao telegram podrške predsednika Srbije Borisa Tadića. Pored domaćih učesnika, u radu konferencije su ucestvovali eksperti za obrazovanje odraslih iz inostranstva: Prof. dr Jost Reischmann, Univerzitet u Bambergu iz Nemačke, Eeva- Inkeri Sirelius iz Finske – potpredsednivca Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih (EAEA), Carlos Ribeiro, ANOP, Portugal, Jean Raymond Masson, Evropska trening fondacija (ETF) i drugi.

CONFINTEA VI – Pripremna konferencija u Budimpešti

IMG_0068Budimpešta, maj 2008. Šestoj internacionalnoj CONFINTEA VI konferenciji za obrazovanje odraslih, koja je održana u maju 2009. u Brazilu, prethodile su pripremne regionalne konferencije. Ukupno ih je bilo pet, od kojih je poslednja, Panevropska, održana u Budimpešti od 03. do 05.12.08.g. pod nazivom “Living and Learning for a Viable Future – The Power of Adult Learning“ – „Živeti i obrazovati se za uspešnu budućnost – Moć obrazovanja za odrasle“. Pripremna konferencija predstavlja veliki uspeh zemalja severoistočne Evrope, naročito ako se ima u vidu veliki napredak od 1997. godine, kad je održana poslednja CONFINTEA u Hamburgu, kojoj inače većina ovih zemalja nije prisustvovala. Gotovo sve zemlje severoistočne Evrope su zahvaljujući podršci dvv international (Savez nemačkih visokih narodnih škola) iz Bona, pripremile nacionalni izveštaj za konferenciju u Budimpešti i prezentovale ga. Rezultat intenzivnih priprema u okviru kojih je održana serija regionalnih sastanaka, bili su regionalni izveštaji „Regional Report on the State of the Art of ALE in South-East Europe”, (redakcija A. Miteva, Prof. dr K. Popović, Prof. dr S. Medić), takođe predstavljeni u Budimpešti. Srpska delegacija na čelu sa Ministrom prosvete gospodinom Željkom Obradovićem i pomoćnikom Ministra gospođom V. Fila, bila je jedna od brojnijih (11 članova) i zapaženijih – pored predstavnika Ministarstva prosvete, uključivala eksperte iz oblasti obrazovanja odraslih (sa Univerziteta i iz NVO-a), kao i buduće andragoge – studente četvrte godine Filozofskog fakulteta, katedre za andragogiju. Delegacija Srbije dala je značajan doprinos kako radu konferencije, diskusijama i razmeni, tako i kreiranju završnog dokumenta.

Regionalni trening u Tiranu – CONFINTEA VI

slikaTirana, april 2008. Povodom predstojeće UNESCO-ve svetske konferencije za obrazovanje odraslih u Brazilu, u Tirani je održan regionalni trening za eksperte koji rade na pisanju nacionalnih izveštaja. Ovaj trening je organizovanu okviru projekta dvv international: “Lobiranje za celoživotno učenje u jugoistočnoj Evropi”. Treneri su bili Anelia Miteva, predstavnica Regionalne kancelarije dvv international za jugoistočnu Evropu i dr Katarina Popović, predsednica Društva za obrazovanje odraslih i kotrenerica prof. dr Snežana Medić, sa Filozofskog fakulteta, Katedra za andragogiju. Treningu su prisustvovali učesnici iz: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Rumunije i Srbije, uglavnom stručnjaci koji rade na pisanju nacionalnih izveštaja za CONFINTEA VI, kako bi se što jasnije predstavilo stanje u obrazovanju odraslih, a i zbog samog značaja za predstojeću konferenciju, intenziviran je rad na pripremanju nacionalnih izveštaja. Obzirom na kompleksnost tog procesa, kao i činjenicu da mnoštvo faktora utiču na njega, pored predstavljanja CONFINTEA istorijata i njenog značaja za koncept celoživotnog učenja, ovaj trening se fokusirao na UNESCO-ve smernice za pisanje izveštaja, sa težištem na: vrsti relevantnih podataka i informacija i izvorima za pojedine teme, interpretaciji i predstavljanju (obim i kvalitet izveštaja), načinu pisanja izveštaja itd. Pored toga vođene su diskusije o procesu pripreme i ulozi nacionalnih izveštaja, izboru partnera za rad na izveštaju, strukturi radnih grupa, vremenskom faktoru, otežavajućim okolnostima i problemima sa jedne strane i prednostima i pozitivnim faktorima sa druge. Na treningu se razgovaralo i o zajedničkom nastupu zemalja jugoistočne Evrope na pripremnoj konferenciji u Budimpešti.

Balkanska mreža za ljudska prava: „Škola ljudskih prava za donosioce odluka“

Dubrovnik, jun 2006. Balkanska mreža za ljudska prava organizovala je dvonedeljni seminar za odabrane učesnike iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Bugarske, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Program se odnosio na zaštitu ljudskih prava u okviru nacionalnog i međunarodnog pravnog sistema, sa posebnim fokusom na države Zapadnog Balkana. Aleksandar Bulajić je učestovao u seminaru kao predstavnik Društva za obrazovanje odraslih.

Prvi seminar u Pravosudnom centru za obuku i stručno usavršavanje

Beograd, maj 2006. Eksperti Društva za obrazovanje odraslih pomažu reformu pravosudnog sistema koju realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju via Progeco. Ekspertska pomoć pružena je u razvoju kurikuluma za dve različite grupe sudija i u treningu predavača koji će realizovati kurikulume.

Srbija i Crna Gora – zaboravljena zemlja koja traži put u Evropu

badbollBad Boll, mart 2006. U organizaciji pokrajinske centrale za političko obrazovanje Baden Virtemberg (Landeszentrale für Politische Bildung) i Evagelističke akademije iz Bad Bol-a (Evangelische Akademie Bad Boll), od 31. marta do 02. aprila 2006. održan je skup posvećen Srbiji i Crnoj Gori (SERBIEN und MONTENEGRO, Ein vergessenes Land sucht Anschluss an Europa). Na veoma posećenom skupu o političkim, bezbednosnim, ekonomskim i obrazovnim temama govorili su nemački i srpski eksperti, predstavnici različitih organizacija, a naročito je bilo zapaženo aktivno učešće njegove ekselencije gospodina Ognjena Pribićevića, ambasadora Srbije i Crne Gore u Saveznoj Republici Nemačkoj i drugih stručnjaka iz ambasade, kao i predstavnika Srpske pravoslavne crkve u Nemačkoj. U predavanjima i radnim grupama diskutovalo se o mnogim aspektima ove aktuelne teme, a prikazani su filmovi koji na aktuelan način govore o turističkoj ponudi Crne Gore.  Direktno iz Srbije, na poziv pokrajinske centrale za političko obrazovanje Baden Virtemberg, aktivno su učestvovali dr Milan Kosanović, predstavnik Mihael Žikić fondacije i fondacije Zoran Đinđić, i dr Katarina Popović, predstavnica Društva za obrazovanje odraslih.

Mediteranski dijalog o obrazovanju odraslih

alexandriaAleksandrija, decembar 2005. Uz podršku Federalne nemačke kancelarije za strance, u periodu od 08. do 13. decembra 2005. IIZ/DVV je organizovao konferenciju „Mediteranski dijalog o obrazovanju odraslih“, na kojoj je učestvovalo 18 mediteranskih zemalja plus Nemačka i Belgija.Konferenciju je zvanično otvorio egipatski ministar obrazovanja gospodin prof. dr Ahmed Gamal-Eldin Mousa, nemački ambasador gospodin dr Martin Kobler, gospođa Elinor Hase (EAEA, Brisel), i dvoje domaćina konferencije: gospodin Johen Lejhe (IIZ/DVV Bon) i gospođa Akila Ali (Ministarstvo obrazovanja, Egipat). Pored velikog broja prezentacija koje su bile fokusirane na različite aspekte evropsko-mediteranske saradnje organizovano je i šest radionica o ključnim temama: osnovno obrazovanje, obrazovanje za sve, validacija učenja, aktivno građanstvo, migracije, rod i interkulturalno učenje. na radionicama je korišćena metoda speed-networking. Učesnici su su radili u tri grupe: osnovno obrazovanje, migracije i aktivno građanstvo. Konferencija se završila izveštajem grupa i diskusijom na temu „Perspektive za buduće akcije u Euromed regionu“. Evaluacija konferencije je pokazala da su učesnici bili veoma zadovoljni kao i da su dobili nove informacije za svoj rad. Srbiju i Crnu Goru su predstavljale prof. dr Snežana Medić  (Univerzitet u Beogradu), dr Katarina Popović (Društvo za obrazovanje odraslih) i Jelena Jakovljević (Centar za stručno i obrazovanje odraslih).

Balkanski subregionalni seminar o planiranju za EFA

Bečići, novembar 2005. Balkanski subregionalni seminar o planiranju za EFA je održan u crnogorskom hotelu „Stars“ u Bečićima.  Seminar je organizovan pod pokroviteljstvom UNESCO-a u participaciju nadležnih za nacionalni obrazovni plan i razvoj politika u balkanskim zemljama (Albanija, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Crna Gora). Cilj seminara je bila razmena iskustva, između zemalja učesnica kao i stavova i izazova sa kojima se suočavaju u planiranju obrazovnog razvoja i EFA, diskusija o glavnim koracima i procesima za pripremu obrazovnih planova i na kraju definisanje mogućih aktivnosti za saradnju između zemalja učesnica i sa UNESCO-om. Seminar je pružio podršku Crnoj Goru u njenim naporima za iniciranje stvaranja nacionalne strategije za EFA. Učesnici su imali priliku da razmene iskustva o reformama i aktivnostima u obrazovanju u regionu. Crnogorski učesnici su na osnovu inputa koje su dobili od UNESCO-a su planirali naredne korake za implementaciju EFA u Crnoj Gori. Crnogorska grupa će pripremiti validne informacije neophodne za planiranje i razvoj nacionalne strategije koristeći model simulacije koji je predstavljen na seminaru. Prof. dr Snežana Medić je predstavila nacionalni izveštaj o srpskom sistemu obrazovanja, sa posebnim osvrtom na razvoj i trenutnu situaciju u vezi sa nacionalnom EFA strategijom.

Prijem EAEA i NIACE članica u Evropskom parlamentu

Klag i Brisel 04.05 34Evropski parlament, april 2005. 19. aprila 2005. Pal Šmit, potpredsednik Komiteta za obrazovanje i kulturu i član Evropskog parlamenta je priredio prijem za članove EAEA i NIACE. Cilj prijema je bila prilika zainteresovanim stranama da se sretnu i diskutuju kako obrazovanje odraslih može da doprinese Evropskoj godini građanstva, celoživotnom učenju i Lisabonskoj strategiji. Srbiju i Crnu Goru je predstavljala dr Katarina Popović, predsednica Društva za obrazovanje odraslih i članica EAEA.

Upravljanje i obrazovanje za održivi razvoj i evropske integracije

Grac,WG II Publikum popelnd januar 2005. Međunarodna konferencija  „Upravljanje i obrazovanje za održiv razvoj i evropske integracije“  održana je od 27. do 29. januara 2005. u Gracu (Austrija) na Univerzitetu u Gracu (Karl – Franzens Univerzitet).  Cilj konferencije je bio preispitivanje uloge obrazovanja u demokratizaciji, stabilnosti i ekonomskom razvoju u regionu kao i njegovo uključivanje u proširenoj Evropi. Među učesnicima su bili predstavnici i donosioci odluka u evropskim institucijama i međunarodnim organizacijama. Takođe, na konferenciji su bili prisutni predstavnici ministarstva obrazovanja, finansija, privrede, ministarstva rada i spoljnih poslova iz zemalja jugoistočne Evrope kao i predstavnici kancelarija za evropske integracije, parlamentarci koji se bave obrazovnim pitanjima, Pakta za stabilnost, međunarodni donatori, stručnjaci u obrazovanju i predstavnici medija. Zaključeno je da obrazovanje kao integralni faktor ekonomskog razvoja, socijalne kohezije, inovacija i kulturne raznolikosti još uvek nije u potpunosti priznato od strane političkog rukovodstva i u široj javnosti, čime bi se obezbedio dovoljan niz mera i podrška za razvoj obrazovanja na nacionalnom i evropskom nivou. Sa druge strane, evropske inicijative kao što su na primer Bolonjski proces i „Obrazovanje i obuka 2010“ su pokazale povećani uticaj na obrazovne sisteme u jugoistočnoj Evropi. Inicijative poput Inicijative za obrazovnu reformu jugoistočne Evrope (ERI SEE) jasno ukazuje na rastuću spremnost na saradnju kako na regionalnom tako i na evropskom nivou.  Na ovaj način, ERI SEE se naglašava značaj regionalnog vlasništva  i  liderstva  koji su targetirani Paktom za stabilnost jugoistočne Evrope. Imajući u vidu ove promene na konferenciji će se ponuditi platforma za razvoj sveobuhvatne perspektive na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou koja će omogućiti obrazovanju da cilja jasnije na održiv razvoj za sve tako što će uključiti sve zainteresovane strane na ovom polju. Organizator konferencije: Radna grupa za obrazovanje i mlade u okviru Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope. Koorganizatori: Savet Evrope, Evropska fondacija za trening, Asocijacija evropskih univerziteta, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj uz finansijsku podršku austrijskog Ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu, austrijsko Ministarstvo spoljnih poslova, KulturKontakt Austrija, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj provincije Štajerska i grad Grac. Na konferenciji je bio 161 učesnik. Predstavnik IIZ/DVV bio je Jochen Blanken i dr Katarina Popović, predsednica Društva za obrazovanje odraslih.