Vesti – promocija i dostupnost

Obuka o javnom zagovaranju organizovana za inicijative za učenje u zajednici

javnozastupanjekBeograd, decembar 2015. Serija radionica organizovanih u okviru IX Festivala učenja odraslih, završena je trodnevnom radionicom o javnom zagovaranju. Društvo za obrazovanje odraslih je program obuke pripremilo u saradnji sa Fondacijom Trag, a radionicu je vodila Snežana Stojanović. Radionici održanoj u Centru za sport i kulturu Šumice i u Društvu za obrazovanje odraslih, prisustvovalo je 20 predstavnika 15 organizacija koje organizuju nekomercijalne aktivnosti učenja u zajednici. Cilj obuke je bio unapređenje znanja i veština učesnika da javno zagovaraju inicijative u zajednici. Radilo se na konkretnim primerima, tako da su tokom tri dana razvijeni osnovni elementi dva projekta javnog zagovaranja: Otvaranje prvog centra za učenje u zajednici u Beogradu i Povraćaj dela zgrade Sokolskog društva Srbije. Uključujući samu centralnu manifestaciju Festivala i pripremni sastanak partnera, ovo je bio šesti sastanak partnerskih organizacija, što je još više osnažilo duh zajedništva i partnerstva ove grupe organizacija. Naredni koraci podrazumevaju dalji zajednički razvoj ova dva projekta i početak kampanja zagovaranja tokom 2016. godine.

Završna manifestacija IX Festivala učenja odraslih

festdevBeograd, decembar 2015. Završna manifestacija IX Festivala učenja odraslih organizovana je u ImpactHUB-u u Beogradu 3. decembra 2015. Godine. Ove godine Festival je organizovan pod motom “Svako ima pravo da uči sve što želi i svako može da poučava”. Tokom Festivala brojni posetioci su imali prilike za upoznaju različite organizatore neprofitnih obrazovnih aktivnosti u Beogradu, kroz uvodnu prezentaciju, kroz kolaž film o učenju u zajednici, a zatim i kroz radionice organizovane na samoj manifestaciji. Bila je to prilika da se doživi iskustvo učenja kroz psihološke radionice, poetske radionice, studio fotografije, plesni studio, radionicu uzgoja organske hrane, dekupaža, crtanju na platnu… Nakon radioničarskog dela, predstavljena je ideja Centra za učenje u zajednici a zatim su posetioci uz koktel imali prilike da i sami kreiraju svoj Centar za učenje u zajednici, saglasno svojim željama i potrebama, ali i saglasno svojim mogućnostima i talentima jer se ideja Centra zasniva na resursima u zajednici. Rezultati ove aktivnosti biće analizirani i korišćeni za koncipiranje strategije razvoja prvog Centra za učenje u zajednici u Beogradu, kome je posvećena radionica koja će biti održana krajem decembra meseca. IX Festival učenja odraslih zatvoren je veličanstvenim, međugeneracijskim nastupom dva hora. Hor osnovne škole “Drinka Pavlović” i hor Gerontološkog dnevnog centra “Zabranjeno starenje” zajednički su otpevali nekoliko pesama uključujući i pesmu „Ovo je zemlja za nas“ Ekatarine Velike. Jedan od ključnih pokazatelja da su našim zajednicama neophodni Centri za učenje u zajednici je više od 250 osoba koje su uzele aktivno učešće u završnoj festivalskoj svečanosti.

 

Konferencija za novinare povodom IX Festivala učenja odraslih u Beogradu

konfmediacBeograd, decembar 2015. U prostorijama Media centra organizovana je konferencija za novinare povodom centralne manifestacije IX Festivala učenja odraslih u Beogradu. Društvo za obrazovanje odraslih je na konferenciji najavilo manifestaciju i predstavilo novi koncept učenja u zajednici, inicijativu koju Društvo pokreće sa mrežom partnera. Novinarima je predstavljen program Festivala kao i interaktivne obrazovne aktivnosti koje će realizovati partnerske organizacije koje učestvuju na Festivalu. Pored novinara na konferenciji su bile prisutne i predstavnice Odeljenja za obrazovanje Privredne komore Srbije koje su istakle spremnost za saradnju i uključivanje u rad Centra za učenje u zajednici.

Inovativne metode i programi u oblasti dnevnih usluga u zajednici za stara lica

dnevnicentBeograd, novembar 2015. Društvo za obrazovanje odraslih učestvovalo je u koncipiranju u realizaciji stručnog skupa Gerontološkog centra Beograd „Inovativne metode i programi u oblasti dnevnih usluga u zajednici za stara lica“, realizovanog 30. novembra u Domu za stare na Bežanijskoj kosi. Događaj je organizovan sa ciljem da se socijalnim radnicima zaposlenim u Gerontološkim centrima širom Srbije predstave inovativne metode i programi u oblasti dnevnih usluga u zajednici za starije. Gerontološki centar kao jedan od ključnih partnera u pokretanju inicijative Centra za učenje u zajednici prepoznao je značaj učenja za rad sa starijim osobama, te je Društvo za obrazovanje odraslih pozvano da dopuni sadržaj manifestacije i pomogne u njenoj realizaciji. Saradnici Društva za obrazovanje odraslih su kroz tri radna bloka predstavili teorijski okvir za razumevanje učenja i obrazovanja starijih. Potom je učesnicima prikazan kolaž video o učenju u zajednici sa primerima dobre prakse. Poseban blok bio je namenjen interaktivnom osmišljavanju mogućnosti za formiranje Centra za učenje u zajednici u lokalnim sredinama iz kojih dolaze učesnici. Nakon sumiranja i predstavljanja dobijenih rezultata rada prisutni su ohrabreni na pokretanje osmišljenih inicijativa uspešnim primerom samoodržive zajednice koja uči iz SAD-a, ali i diskusijom i međusobnom razmenom iskustava.

Festival učenja odraslih u Boru

sertifikatiborBor, novembar 2015. U Narodnoj biblioteci Bor 19. novembra realizovana je završna svečanost IX Festivala učenja odraslih u Boru. Ove godine sve aktivnosti su bile usmerene ka pokretanju inicijativa za učenje u zajednici. Na završnoj svečanosti predstavljen je Okvirni program obrazovanja odraslih za 2016. godinu. Društvo mladih istraživača, Pokret za novo doba, Narodna biblioteka i Čitaonica Evropa prepoznati su kao ključni akteri za iniciranje učenja u zajednici. Festival je bio i prilika da se svečano uruče diplome polaznicima Škole za web novinare, kao i učesnicima obrazovnih seminara Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda kojima su organizacije iz Bora podržane na putu osnivanja Centra za učenje u zajednici. Formirana je radna grupa za koordinaciju daljih koraka za promociju i zastupanje ideje o Centru za učenje u zajednici.

Andragoška obuka za inicijative za učenje u zajednici

andragoskagnezdoBeograd, novembar 2015. Poslednja obuka, za podršku inicijativama za učenja u zajednici, koje Društvo za obrazovanje odraslih realizuje u pripremi IX Festivala učenja odraslih, održana je u prostorijama kancelarije za mlade „Gnezdo“ u periodu 13-14.11.2015. Na obuci „Kreiranje i realizacija obrazovnih programa“ je učestvovalo 18 predstavnika različitih inicijativa učenja u zajednici, od malih neformalnih grupa, preko NVO organizacija do institucija. Trening su realizovale kolege sa Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Tamara Nikolić Maksić, i Aleksandar Bulajić. Cilj obuke je bio unapređenje kompetencija za kreiranje i realizaciju obrazovnih programa za odrasle. Budući da svaka od ovih organizacija u svojim aktivnostima ima i obrazovne, učesnici su rekli da su stekli korisna znanja koja su im neophodna za dalji rad, kao i zainteresovanost za nastavak saradnje.

Obuka o aktiviranju zajednice organizovana za inicijative za učenje u zajednici

zajednicaBeograd, novembar 2015. Druga od tri obuke, za podršku inicijativama za učenja u zajednici, koje Društvo za obrazovanje odraslih realizuje u pripremi IX Festivala učenja odraslih, održana je u prostorijama kancelarije za mlade „Gnezdo“ u periodu 7-8.11.2015.g. Na obuci „Aktivna lokalna zajednica“ je učestvovalo 23 predstavnika različitih inicijativa učenja u zajednici, od malih neformalnih grupa, preko NVO organizacija do institucija. Društvo za obrazovanje odraslih je program obuke pripremilo u saradnji sa Fondacijom Trag, a realizovali su je trenerke Snežana Stojanović i Sonja Todorović. Cilj obuke je bio unapređenje znanja i veština učesnika u pokretanju aktivnosti u lokalnoj zajednici, animiranju članova zajednice za učešće u njima, kao i prikupljanju sredstava u zajednici. Pozitivna radna atmosfera i vrlo dinamičan rad su na kraju obuke krunisani visokim ocenama polaznika.

Obuka „Kreiranje i realizacija programa namenjenih starijim osobama“ organizovana je za Crveni krst

redcrossBeograd, oktobar 2015. U periodu od 29. do 30. oktobra 2015. godine, u okviru pripremnih aktivnosti za IX Festival učenja odraslih, Društvo za obrazovanje odraslih (AES) je u saradnji sa Crvenim krstom Srbije organizovalo drugu andragošku obuku „Kreiranje i realizacija programa namenjenih starijim osobama“. Društvo je prepoznalo Crveni krst Srbije, kao i Ustanovu Gerontološki centar Beograd, kao partnere od posebnog značaja za realizaciju inicijative „Centar za učenje u zajednici“, pa je stoga i za volontere Crvenog krsta organizovana posebna obuka za koji je razvijen namenski program. U obuci je učestvovalo 43 volontera Crvenog krsta Srbije angažovanih u grupama samopomoći Programa brige o starima u 9 gradova Srbije. Trening su u dve odvojene grupe realizovale kolege sa Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Tamara Nikolić Maksić, Maja Maksimović, Jelena Aleksić i Aleksandar Bulajić. Volonteri Crvenog krsta su na obuci imali prilike da nauče od čega se sastoji i kako se kreira obrazovni program, uzimaju u obzir specifičnosti učenja starijih, biraju i formulišu ciljevi i ishodi programa, kao i kako se program prezentuje. Tokom cele obuke vladala je izuzetno pozitivna atmosfera. Polaznici su bili veoma aktivni i inspirisani, a na kraju obuke su izrazili spremnost da svojim aktivnostima doprinesu realizaciji inicijative „Centar za učenje u zajednici“.

Realizovana obuka „Kreiranje i realizacija programa namenjenim starijim osobama“

OLYMPUS DIGITAL CAMERABeograd, oktobar 2015. U prostorijama Doma „Bežanijska Kosa“ Ustanove Gerontološki centar Beograd (UGCB), u periodu od 19. do 20. oktobra 2015. godine, održana je dvodnevna obuka Kreiranje i realizacije programa namenjenim starijim osobama. Obuku su, u okviru priprema za IX Festival učenja odraslih, organizovali Društvo za obrazovanje odraslih i UGCB u cilju podrške zaposlenima u gerontološkim ustanovama da samostalno kreiraju i realizuju obrazovne programe. U obuci je učestvovalo 23 stručnjaka koji rade u okviru UGCB – socijalnih radnika, psihologa, radnih terapeuta i sl.. Treneri obuke (MA Aleksandar Bulajić i dr Tamara Nikolić Maksić) su bili angažovani od strane Društva za obrazovanje odraslih sa Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a program je namenski razvijen uz podršku gospođe Svetlane Živanić, savetnika u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu i višegodišnjeg rukovodioca Mreže univerziteta za III životno doba. Veliko iskustvo grupe u radu sa starima bilo je pogodna početna tačka za vođenje diskusije o mogućnostima primene obrađivanih koncepata u sferi rada sa starijima, a koje su usledile nakon svakog tematskog dela. Kvalitet dobijenih preporuka i informacija bio je takav da je trenerima predstavljao bogat izvor informacija i uvida koje mogu iskoristiti u budućnosti u radu sa zaposlenima u gerontološkim ustanovama.

Učešće na tribini „Pristup internetu – Infrastruktura i digitalna pismenost u regionu“

tribunaBeograd, oktobar 2015. Predstavnik Društva za obrazovanje odraslih, Nikola Koruga učestvovao je kao panelista na tribini „Pristup internetu – Infrastruktura i digitalna pismenost u regionu“, organizovanoj u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Tribina je održana u okviru jednodnevnog skupa „Internet pristup u Srbiji: problemi, izazovi, rešenja“ koji je organizovalo Internet društvo Srbije (ISOC RS) u saradnji sa Registrom nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS). Tribinu je moderirala Desiree Milošević predstavnica ISOC Board of Trustees. Učesnici panela su se iz različitih uglova bavili pitanjem trenutnog stanja internet pristupa u Srbiji, kao i strategijama za poboljšanje istog. Nikola je ukazao na činjenicu da je digitalna pismenost jedan od ključnih faktor za pristup internetu i pozvao sve prisutne da se angažuju u projektima razvoja zajednice i na prvom mestu digitalno opismene svoje najbliže. Na kraju tribine zaključeno je da besplatan pristup internetu na javnim mestima, a naročito u obrazovnim institucijama može dati ključan doprinos za celoživotno učenje i kvalitetno obrazovanje. Skup je nastavljen izlaganjem Frederic Donk-a iz ISOC European Bureau-a iz Brisela, a zatvoren panel diskusijom „Privatizacija Telekoma Srbija i razvoj elektronskih komunikacija“.

Društvo za obrazovanje odraslih učestvovalo je na manifestaciji Dani seniora na Zvezdari

SeniorsDayBeograd, septembar 2015. 21. septembra započeli su ovogodišnji Dani seniora na Zvezdari, stručnim skupom na temu “Aktivacija i aktivizam seniora u Beogradu – potrebe i mogućnosti”. Ovo je tradicionalno okupljanje socijalnih partnera i profesionalaca, koji deluju u oblasti obrazovanja, socijalnog rada i zdravlja seniora, koje organizuje Volonterski centar opštine Zvezdara. Fokus diskusije je bio na prevenciji i lečenju demencije, pošto je 21. septembar i Međunarodni dan borbe protiv Alchajmerove bolesti. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih su pomenuli važnost učenja u prevenciji patoloških procesa starenja. Upravo uvažavajući iskustvo koje seniori poseduju, oni su prepoznati kao glavni resurs za sprovođenje obrazovnih aktivnosti u zajednici. Najavljen je i predstojeći Festival učenja odraslih, a stari i novi partneri su pozvani da se pridruže inicijativi osnivanja centra za učenje u zajednici. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih su na skup doneli i nekoliko primeraka knjige dobrih praksi sa projekta “Zlatno doba života”, za koje su novi partneri pokazali veliko interesovanje pa su zamolili za dodatne primerke. Sastanak je završen sa velikim entuzijazmom za implementaciju pomenutih ideja za poboljšanje kvaliteta života starijih.

Međunarodni dan pismenosti obeležen u Kragujevcu

ildkgKragujevac, septembar 2015. Akcija “Odrasli vratite se školi!”, organizovana povodom Međunarodnog dana pismenosti, imala za cilj da motiviše i animira potencijalne polaznike funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (FOOO), koje u Kragujevcu realizuje OŠ “Dragiša Luković Španac”. Akciju je organizovana neformalna grupe učenika iz kragujevačke gimnazije, uz podršku Društva za obrazovanje odraslih. Podršku na terenu su pružili profesori školskog tima, direktorka škole, predstavnik lokalne uprave i koordinator za romska pitanja. Tokom akcije građanima su deljeni promotivni flajeri, uz molbu da obaveste i motivišu svoje komšije koji nemaju završenu osnovnu školu. Potencijalnim polaznicima FOOO deljene su sveske i olovke kao vid motivisanja za vraćanje obrazovanju. Na taj način skrenuta je pažnja da svako može učestvovati u motivisanju odraslih da se vrate školi i doprinesu kvalitetnijem životu čitave zajednice. Najznačajniji ishod ove promocije su 13 prijavljenih budućih učenika. Učenici romske nacionalnosti zamolili su da se i u njihovim mesnim zajednicama održi kratka prezentacija FOOO-a kako bi se još više osoba motivisalo da se vrate obrazovanju. Akcija je iskorišćena i da se najave aktivnosti predstojećeg Festivala učenja odraslih.

Sastanak sa partnerima zainteresovanim za inicijativu Centar za učenje u zajednici

kcgradBeograd, septembar 2015. Prva faza realizacije Festivala učenja odraslih 2015. u Beogradu je završena sastankom sa partnerima, organizacijama, grupama i pojedincima – inicijativama za učenje u zajednici. Društvo za obrazovanje odraslih je organizovalo sastanak u KC Grad 14. septembra 2015. sa ciljem predstavljanja i umrežavanja inicijativa za učenje u beogradskim zajednicama i promišljanja modela centara za učenje u zajednici. U tom smislu učesnici su predstavili svoje aktivnosti i svoje i javne resurse za formiranje centar za učenje u zajednici. Završni poster skupa je bio uverljivo svedočanstvo značajnih programskih, prostornih i organizacionih kapaciteta, ali i velikog entuzijazma sa kojim su učesnici skupa prihvatili ovu ideju. Sledeći korak će činiti podrška inicijativama kroz obuku i koncipiranje modela centra, da bi u trećem koraku festivalskim promotivnim skupovima novi model bio predstavljen široj javnosti.

Međunarodni dan pismenosti 2015

literacydaybgBeograd, septembar 2015. Povodom 8. septembra, Međunarodnog dana pismenosti, Društvo za obrazovanje odraslih je u saradnji sa Gradskom Gerilom u Španskoj kući organizovalo je večernji program kojim je najavilo ovogodišnji Festival učenje odraslih. Program je organizovan za zajednicu Savamale, ali su skupu prisustvovali i studenti pedagogije, andragogije i lingvistike. Realizaciju su pomogli i volonteri Kluba studenata andragogije. Na početku skupa saradnici društva su održali predavanje o tome kako se pismenost definisala i razumela tokom vekova, nakon koga se razvila diskusija. Prisutni su takođe imali priliku i da pogledaju svedočanstva odraslih učenika, razmene predmete koje njih podsećaju na učenje, sa sobom ponesu knjige iz otvorene biblioteke kao i da slušaju poznate pesme kojima je tema učenje. Građani iz Savamale su inicirali diskusiju o učenju u zajednici i njihovim obrazovnim potrebama, a manifestacija je zatvorena razgovorima o budućim projektima i akcijama koje se tiču učenja odraslih i urbanog razvoja.

Poziv za učestvovanje na IX Festivalu učenja odraslih

ucenjeuzajedniciBeograd, jul 2015. Objavljivanjem festivalskog poziva 9. jula započela je prva faza realizacije IX Festivala učenja odraslih u Srbiji. Ovogodišnji festival učenja ima za temu Učenje u zajednici. Cilj festivala je da naglasi značaj učenja u zajednici i da ga osnaži i promoviše. Festival se obraća svim inicijativama učenja u zajednici – neprofitnim, dobrovoljnim aktivnostima članova zajednice u kojima značajno mesto zauzima razmena znanja, veština i stavova. Aktivnostima koje organizuju manje ili veće, formalne ili neformalne grupe građana, sporadično ili redovno, privremeno ili trajno, u privatnom ili u javnom prostoru. Iniciranim i/ili finansijski podržanim od strane lokalne samouprave, neke lokalne institucije ili spoljašnjom inicijativom, ali i samoorganizovane, samoodržive i samoupravljane. U prvoj fazi festivala predviđeno je da se identifikuju i povežu inicijative. U drugoj fazi inicijativama će biti pružena podrška i formi obuka i o njima snimljeni promotivni materijali. U trećoj fazi će biti organizovane promotivne manifestacije u gradovima koji budu okupili veći broj aktivnosti. Pored Beograda, partnerska mreža Društva za obrazovanje odraslih pružila je dodatnu podršku u distribuciji festivalskog poziva i motivaciji partnera u još 5 gradova Srbije.

Društvo za obrazovanje odraslih na konferenciji Crvenog krsta o nasilju nad starijima

nasiljenadstarimaBeograd, jun 2015. Crveni krst Srbije i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti organizovali su 15. juna 2015. godine konferenciju Kako smanjiti diskriminaciju i nasilje nad starijim osobama u Republici Srbiji. Cilj konferencije je bio da se sa jedne strane identifikuju osnovni problemi koji postoje u sistemu zaštite starijih od diskriminacije i nasilja, a da se sa druge daju preporuke kako te probleme što efikasnije rešiti, polazeći od pristupa zasnovanom na pravima. Pored organizatora skupa i predstavnika Kancelarije za ljudskih i manjinskih prava, Ministarstva zdravlja i Ministarstva unutrašnjih poslova skupu se obratio i predstavnik Društva za obrazovanje odraslih, Dušan Zdravković, ističući važnost participacije starijih u aktivnostima učenja i obrazovanja u zajednici, ali i diskriminisanost seniora u ovom domenu. Predstavljeni primeri dobre prakse iz zemlje i sveta dali si jasne preporuke za unapređivanje stanja u obrazovanju i učenju starijih u Srbiji.

Parking za učenje na Mikser festivalu

ParkingposterBeograd, jun 2015. U okviru EDU zone na Mikser festivalu 2015. Društvo za obrazovanje odraslih promovisalo je potencijal alternativnih mesta za učenje u lokalnoj zajednici interaktivnom izložbom Parking za učenje. Centralni deo prezentacije bio je kratki dokumentarni film o primerima dobre prakse – inicijativama za učenje i razmenu znanja u zajednici i unapređenje zajednice kroz učenje, samoorganizovanih grupa građana, nevladinih organizacija i lokalnih uprava. Film je dopunila izložba fotografija i tekstova o inicijativama za učenje, a posetioci izložbe su zamoljeni da dopune spisak samooganizovanih grupa za učenje inicijativama za koje oni znaju, da iskažu potrebu za pokretanjem neke od predstavljenih inicijativa u svom delu grada, da predstave šta bi oni mogli druge da nauče u jednoj takvoj grupi, kao i to šta bi želeli da nauče. Ova aktivnost je bila najava za Festival učenja 2015. ali i još jedna prilika da se sugrađani inspirišu i ohrabre da se pridruže nekoj od grupa za učenje u svojoj zajednici ili da možda oni sami iniciraju osnivanje jedne takve grupe.

Nastup predstavnika Društva za obrazovanje odraslih na 31. BG Ignite-u

ignite1Beograd, april 2015. Udruženje građana Srbija u pokretu organizovalo je 31. Beogradski Ignite 27. aprila. Ovaj način javnog nastupa podrazumeva dinamičnu prezentaciju ideja u neformalnom okruženju i praktikuje se u više od 100 gradova širom sveta. Pravila prezentovanja su jednostavna: prezentacije traju pet minuta; svaka prezentacija ima 20 slajdova; slajdovi se automatski smenjuju na 15 sekundi; prezenter nema kontrolu nad menjanjem slajdova. Ovoga puta tema je bila „Moje društvo voli razlike“. Partneri događaja su Mreža prijatelja inkluzivnog obrazovanja, Fondacija za otvoreno društvo, Centar za interaktivnu pedagogiju i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Deset prezentera/ki su predstavili borbu za uključivanje marginalizovanih grupa u društvo. Društvo za obrazovanje odraslih se pridružilo ovoj manifestaciji predstavivši svedočanstva o učenju predstavnika marginalizovanih grupa prikupljena tokom Festivala učenja odraslih 2013. i 2014. godine. Ovim nastupom Društvo je istaklo značaj i kapacitet učenja i obrazovanja u odraslom dobu za uključivanje marginalizovanih grupa, povezalo sa većim brojem organizacija koje se aktivno bave “obrazovnom inkluzijom” i pokušalo da ohrabri sugrađane u brojnoj publici da se uključe u aktivnosti učenja u zajednici i podrže ga.

Seniorski aktivizam

SeniorskiaBeograd, april 2015. Gradska opština Zvezdara i Volonterski servis Zvezdare, višegodišnji partner Društva za obrazovanje odraslih, su organizovali predavanje na temu „Seniorski aktivizam u Beogradu -potrebe i mogućnosti“ kako bi predstavili rezultate istraživanja o svesti seniora o pojmu i značaju aktivnog starenja. Cilj istraživanja bio je da se utvrde stavovi i znanja ispitanika o seniorskom aktivizmu, uzroci njihove socijalne isključenosti, kao i motivatori koji bi uticali na njihovo aktiviranje. Među preporukama ovog istraživanja na prvom mestu naveden je „nedostatak kontinuiranih i dostupnih programa učenja i osnaživanja starijih“. Predstavnici Društva su prisustvovali prezentaciji i učestvovali u raspravi koja je usledila naglašavajući značaj pokretanja inicijativa na nivou lokalnih zajednica za više-generacijske i među-generacijske aktivnosti koje bi dale priliku i prostor da se stariji aktiviraju, prepoznaju kao korisni i značajni i uključe u međugeneracijsku komunikaciju, pre svega sa mladima. Grupe za učenje u zajednici i grupe za razvoj zajednice kroz učenje i razmenu znanja su odličan primer takvih aktivnosti. Skup je bio i dobra prilika da predstavnici Društva prikupe od partnera, koji su aktivni u oblasti obrazovanja starijih, ideje za aktivnosti ovogodišnjeg Festivala učenja odraslih.

Aktivan i kvalitetan život uz celoživotno učenje

OLYMPUS DIGITAL CAMERABeograd, mart 2015. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih pomogli su realizaciju seminara “Kako do kvalitetnog života u trećem životnom dobu” u gerontološkom centru Beograd, 4. Marta 2015. godine. Prva obrazovna aktivnost odnosila se na temu “Aktivan i kvalitetan život uz celoživotno učenje” koju je prisutnima predstavio projektni menadžer Društva za obrazovanje odraslih. Ova uvodna sesija od 30 minuta otvorila je mnoga pitanja i podstakla razmišljanje o idejama, predlozima i mogućnostima za nove obrazovne aktivnosti. Tokom ovog seminara učesnici su imali mogućnost da se upoznaju i sa temam iz oblasti očuvanja zdravlja, sociologije, aktivizma i psihologije. Susret se završio tombolom gde je Društvo za obrazovanje odraslih nagradilo šest učesnika sa vaučerima za kupovinju knjiga i jednomesečnim programom rekreacije za seniore. Tokom ručka razmotrene su mogućnosti za saradnju u oblasti obrazovanje seniora sa predstavnicima nekoliko različitih interesnih grupa.