Vesti – promocija i dostupnost

Istraživanje o organizatorima obrazovnih aktivnosti za odrasle

Reg_istrazRegion jugoistočne Evrope, Decembar 2014. Tokom poslednjeg kvartala 2014. godine u 5 zemalja regiona jugoistočne Evrope realizovano je istraživanje o organizatorima obrazovnih aktivnosti za odrasle. Cilj istraživanja je bio formiranje baze validnih podataka koji će omogućiti zagovaranje za obrazovanje odraslih utemeljeno na činjenicama. Krajem oktobra meseca formirani su nacionalni ekspertski timovi u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Srbiji. Društvo za obrazovanje odraslih je kao koordinator projekta preuzelo odgovornost za kreiranje instrumenta istraživanja. Kriterijum za izbor organizacija i institucija bio je da organizuju aktivnosti koje ima naglašen obrazovni karakter (predavanje, tribina, kurs, obuka, okrugli sto, radionica, seminar, savetovanje, vođenje, letnja škola, …) a namenjene su prevashodno odraslima koji nisu zaposleni ili angažovani u samoj organizaciji. Nakon konsultacija sa kolegama u regionu konačna verzija upitnika je prevedena na nacionalne jezike i pretvorena u elektronsku formu. Tokom ovog procesa nacionalni timovi su kreirali nacionalne baze kontakt podataka organizatora obrazovnih aktivnosti za odrasle. Program za internet formulare (Google Forms) je upotrebljen za kreiranje i distribuciju upitnika i prikupljanje odgovora. Upitnik je poslat na e-adrese 2700 organizacija u regionu. Nivo odziva je bio prilično nizak, ali se uvećao nakon telefonskog kontakta. Tokom 40 dana prikupljeni su odgovori 414 organizacija. Analiza podataka i izveštaj će biti urađeni tokom 2015. godine. Izveštaj će biti kompletiran nacionalnim izveštajima o dokumentima i institucijama relevantnim za obrazovanje odraslih.

VIII Festival učenja odraslih

festival_bgBeograd, decembar 2014. VII Festival učenja odraslih organizovan je pod sloganom “Novogodišnji poklon mom gradu” i realizovan je u Bačkoj Palanci, Beogradu, Boru i Kragujevcu od 15. do 29. decembra 2014. Program je struktuiran u tri segmenta: promotivne aktivnosti, centralna ceremonija sa javnom diskusijom na temu zajednica i gradova koji uče i video svedočanstva o primerima dobre prakse učenja i podučavanja u zajednici. Na You Tube kanalu dodjohvidehnaucih.eu promovisane su lične priče o učenju iz prethodnih godina, ali i 13 ovogodišnjih videa. Ove godine su motivisane javne ličnosti i predstavnici značajnih nacionalnih institucija da podele svoje iskustvo učenja, ideje o gradu koji uči, kao i o postojećim mogućnostima za učenje. Promotivna kampanja odvijala se na javnim mestima, ali i na facebook stranici Dođoh, videh, naučih! Aktivnosti su podrazumevale distribuciju čestitki sa obrazovnim željama, informisanje o konceptu i praksi celoživotnog učenja, organizovanje nagradne igre obrazovnih želja, Ovim aktivnostima direktno smo došli do 3000 osoba, a 1000 njih je bilo spremno da sa nama podeli svoje obrazovne želje i da na taj način postane deo kampanje. Tokom promotivne nedelje više desetina hiljada građana je informisano o obrazovanje odraslih i ideji festivala. Centralna ceremonija odnosila se na prezentaciju primera dobre prakse, slavljenje uspešnih životnih priča o učenju, nagrađivanja obrazovnim poklonima i diskutovanja o kapacitetima naših gradova da postanu zajednice koje uče. Razgovori koji su vođeni metodom otvorenog prostora i na taj način uključili sve zainteresovane u proces koncipiranja i predlaganja novih ideja dali su iznenađujuće rezultate. Identifikovano je postojanje zajednica koje uče, a njihovi članovi su izradili spremnost da sa drugima podele svoje iskustvo i prošire koncept na manje razvijene sredine u našoj državi. Nekoliko veoma primenljivih inicijativa je inicirano poput organizovanja međugeneracijskih razgovora na filozofske teme u kafićima, pokretanje e-mail liste za deljenje iskustava o značaju učenja za zapošljavanje, učenje kroz umetnost u muzejima itd. VII Festival učenja odraslih u Srbiji stavio je pred nas mnoge zadatke i izazove, ali i ideje za koncipiranje narednog festival.

XVIII Festival obrazovanja odraslih u Crnoj Gori

fcgPodgorica, oktobar 2014. Tokom XVIII Festivala obrazovanja odraslih u Crnoj Gori u organizaciji Centra za stručno obrazovanje i Ministarstva prosvete održana je prezentacija o aktivnostima u regionu jugoistočne Evrope u obuci i sertifikaciji trenera u obrazovanju odraslih i profesionalizaciji ove oblasti. Najavljujući gosta iz Beograda, direktora Društva za obrazovanje odraslih, Dušana Zdravkovića, predstavnici Centra su prisutne podsetili da je organizaciju Festivala obrazovanja odraslih u Crnoj Gori pokrenulo davne 2002. godine i kasnije značajno podržavalo upravo Društvo za obrazovanje odraslih, u okviru projekta mreže DVV International jugoistočne Evrope. Prezentaciji su prisustvovali ključni socijalni partneri, predstavnici Ministarstva prosvete i Ministarstva rada i socijalnog staranja, Sindikata prosvete, Unije poslodavaca, Zavoda za zapošljavanje, Pedagoškog centra, značajnih nevladinih organizacija, državnog univerziteta i privatnog univerziteta Mediteran i drugi. Prezentacijom je ujedno i najavljen regionalni istoimeni skup koji će se krajem novembra održati u Budvi. Nakon prezentacije i diskusije koja je usledila, direktora Društva je primio i direktor Centra za stručno obrazovanje Duško Rajković. Sagovornici su izrazili zadovoljstvo saradnjom Društva i Centra, ocenivši je kao izuzetno kvalitetnu i značajnu, i napravili dogovor u vezi predstojećeg regionalnog sastanka.

Realizovane istraživačke aktivnosti u Noći Muzeja 2014

nocmuzejaBeograd, jun 2014. Društvo za obrazovanje odraslih angažovalo je pet timova kako bi tokom Noći Muzeja, najveće nacionalne manifestacije ovog tipa, održane 7. Juna 2014. godine, evaluiralo obrazovne aspekte institucija kulture u Beogradu. Naši saradnici koristili su se sveobuhvatnim i preciznim instrumentom za ispitivanje kapaciteta muzeja za realizaciju obrazovnih programa visokog kvaliteta. Istraživanje je pripremna aktivnost za naredni Festival učenja odraslih i prvi korak ka predstavljanju i pilotiranju ideje o obrazovanje u zajednici predstavnicima širokog spektar institucija u zemlji. Nakon analize prikupljenih podataka biće sačinjen set preporuka za razvoj i unapređenje obrazovnih programa za svaku evaluiranu instituciju, što će činiti osnovu za dalje aktivnosti i argumente za lobiranje.

Sastanak BeLL partnera i multiplikatora na završnoj sesiji projekta

beLLBon, januar 2014. Nakon dve godine prikupljanja i analiziranja podataka o vezi između participacije odraslih u neformalnim obrazovanim aktivnostima i konkretnih benefita za blagostanje pojedinaca i njihovog neposrednog okruženja, partneri projekta iz deset zemalja prezentovali su konačne rezultate istraživanja budućim multiplikatorima. Partnerski sastanak održan je 21. januara u Nemačkom institutu za obrazovanje odraslih (DIE) gde su sumirani konačni rezultati istraživanja, a nakon čega se razgovaralo o diseminaciji istih kroz aktivnosti multiplikatora, izdavanje publikacije, ažuriranje novosti na web stranici projekta. Sastanak sa multiplikatorima, odnosno ekspertima iz širokog spektra institucija, održan je 22. januara u prostorijama DIE. Nakon detaljnog prezentovanja rezultata i metodologije istraživanja rad je nastavljen u radnim grupama u kojim se diskutovalo o načinima na koje je moguće iskoristiti dobijene rezultate. Dokument Preporuke BeLL studije za politike bio je ishod diskusija i rada prethodna dva dana. Učešće i angažman srpskog istraživačkog tima posebno je pohvaljen, s obzirom na ulogu tihog partnera. Nakon povratka u Beograd 30. januara u prostorijama Društva za obrazovanje odraslih održan je sastanak nacionalnog BeLL tima gde su dogovoreni dalji koraci u diseminaciji dobijenih rezultata istraživanja, ali i njihovo korišćenje u promociji celoživotnog učenja i lobiranju za obrazovanje odraslih na nacionalnom i regionalnom nivou.    

Festival učenja odraslih 2013 – I na internetu i na zemlji!

festival2013Beograd, septembar – decembar 2013. Ovogodišnji Festival obrazovanja odraslih transformisan je u nekoliko aspekata u odnosu na prošlu godinu. U samom nazivu obrazovanje zamenjeno je učenjem, promotivna kampanja proširena je na nedelju dana i na nekoliko gradova u Srbiji (Bačka Palanka, Beograd, Bor, Kragujevac) i konačno okosnica kampanje premeštena je u virtuelni prostor. Sredinom decembra Društvo za obrazovanje odraslih uz podršku dvv international-a objavilo je web portal Dođoh, videh, naučih, koji ima za cilj da kontinuirano promoviše učenje i obrazovanje odraslih. Portal se sastoji od sledećih celina:

–        Iskustvo učenja je prostor za promociju: svedočanstava odraslih osoba, kojima je učenje promenilo život; odraslih koji žele da deleći svoja praktična znanja podučavanjem podstiču druge na učenje i svih onih koji su nedavno nešto novo naučili. Pomenut materijal prezentovan je u video, tekstualnom i foto formatu.

–        Nauči da učiš je deo sajta na kom posetioci mogu naučiti da uče ili tekstovima o učenju biti podstaknuti na učenje.

–        Gde i šta da učiš je kategorija u kojoj će biti smeštena nacionalna baza obrazovnih programa za odrasle.

–        Blog je mesto za refleksije o procesu učenja.

Tim Društva za obrazovanje odraslih nekoliko meseci radio je na koncipiranju web portala upoređujući najuspešnije svetske primere promocije obrazovanja i učenja odraslih, nakon čega je usledila izrada tekstova o učenju, ali i traganje za primerima uspešnog učenja. Ubrzo se formirala i grupa partnera (Omladinski klub Bačka Palanka, Društvo mladih istraživači Bor, Sopče Kragujevac) sa kojom je dogovoreno da promocija portala počne nagradnim konkursom, koji je praćen opsežnom medijskom kampanjom. Kako bi svi građani imali jednake mogućnosti za učešće u konkursu, bez obzira na nivo obrazovanja, informatičku pismenost, materijalnu situaciju, tokom trajanja kampanje u pomenutim gradovima postavljene su info tačke na kojima su se prikupljala autentična svedočanstva učenja i odvijale kratke situacije učenja. Odluku o pobedniku za najbolje svedočanstvo, kao i za uputstvo kako savladati određenu veštinu doneli su građani glasanjem za svoje favorite. Dok, su stručni žiriji, formirani na lokalnom nivou, donosili odluke o dobitnicima obrazovnih vaučera za kratke izjave o učenju. Pokretanjem web portala Dođoh, videh, naučih i njegovom jednonedeljnom promocijom dosegnuto je nekoliko desetina hiljada odraslih, koji su sudeći po kontinuiranoj posećenosti portala počeli ozbiljno da razmišljaju o učenju.

Društvo za obrazovanje odraslih podržalo je realizaciju izložbe Kluba studenata andragogije

Beograd, maj 2013. Društvo za obrazovanje odraslih pružilo je tehničku podršku članovima Kluba studenata andragogije u pripremi njihove postavke za manifestaciju Noć Muzeja 2013, koja se između ostalog odvijala i na Filozofskom fakultetu u Beogradu u noći između 18. i 19. maja 2013. godine. Ovom postavkom studenti su posetiocima predstavili mogućnosti i načine za informalno učenje. Interaktivnim pristupom, već treću godinu za redom, Klub studenata andragogije, tokom manifestacije Noć muzeja podiže svest o učenju i obrazovanju odraslih. U ovoj Noći muzeja sa studentima andragogije mogli ste da razumete čitanje i pisanje vesti između redova, da učite gledajući isečke filmova koji su obeležili istoriju sedme umetnosti, ali i da shvatite da video igre i socijalne mreže imaju mnogo čemu da nas nauče.

Sastanak partnera „BeLL“ projekta

Bolonja, april 2013. Treći sastanak partnera „BeLL“ projekta održan je u Bolonji od 23. do 24. aprila 2013. godine. Sastanak je organizovan sa idejom da učesnici na projektu razmene ideje i iskustva u vezi sa dosadašnjim aktivnostima, ali i da se postignu dogovori oko narednih aktivnosti i zadataka. Srbija je jedna od zemalja koja je uspešno pre sastanka prikupila sve podatke neophodne za dalje istraživanje, te su naše predstavnice imale priliku da svojim iskustvom pomognu kolegama iz zemalja koji su još uvek bili u procesu prikupljanja neophodnih podataka za dalju analizu. Povodom ovog pitanja iznesen je zaključak da je prikupljanje podataka išlo veoma sporo i teško u većini zemalja. Drugi deo sastanka bio je posvećen diseminaciji rezultata istraživanja, kako na evropskom, tako i na nacionalnim nivoima. Ovo pitanje je ostalo “otvoreno”, kako bi se promislile nacionalne potrebe, ali je predloženo da se rezultati pre svega pošalju partnerima, kao i da se razmisli o njihovom prikazivanju i upotrebi u naučnim člancima. U završnom delu sastanka otvoreno je pitanje produžetka projekta do januara 2014. godine i usaglašeni su rokovi i način rada u vezi sa ispunjavanjem budućih zadataka. Iako je Društvo za obrazovanje odraslih “tihi” partner na ovom projektu, naše koleginice su dale značajan doprinos realizaciji projekta pomažući kolegama iz drugih zemalja svojim znanjem, iskustvom, kao i kvalitetom rada i posvećenošću tokom procesa prikupljanja i obrade podataka.

Aktivnosti inicirane projektom “Zlatno doba života”

Beograd, Leskovac, Bor, mart 2013. Saradnici Društva za obrazovanje odraslih, kao i partneri ELiS projekta iz Bora i Leskovca nizom aktivnosti i nakon završetka projekta ukazuju na značaj i uspešnost ovog projekta. Kolege sa Filozofskog fakulteta, već nekoliko meseci, osmišljavaju i realizuju specifične obrazovne programe za korisnike Doma za stare sa Karaburme. Mladi istraživači iz Bora uspešno su akreditovali međugeneracijsku aktivnost osmišljenu i prvi put realizovanu tokom ELiS projekta – program karijernog savetovanja „Stariji pomažu mladima u izboru karijere“. Članovi hora Neven, Udruženja penzionera iz Leskovca, aktivni učesnici projekta, odlučili da posete svoje vršnjake u Gerontološkom centru Beograd i prirede im koncert. Ostatak dana, nakon koncerta, proveden je u druženju. Ovo je samo nekoliko lepih primera koji ukazuju na činjenicu da ELiS projekat još uvek živi. Nadamo se da će pomenute aktivnosti poslužiti kao inspiracija donosiocima odluka, nevladinim organizacijama, pružaocima usluga u domenu socijalne zaštite, volonterima i pojedincima da unaprede život u svojim zajednicama, jer dela govore više od reči.

Donacija opreme partnerima na projektu “Zlatno doba života”

1301 Donacija opreme ELiSBor, Leskovac, Novi Sad, januar 2013. Uspеšna saradnja na projektu ELiS – Zlatno doba života, krunisana je donacijom tehničke opreme partnerima koji su uložili poseban napor u realizaciju ovog projekta. Društvo za obrazovanje odraslih je uručilo Društvu mladih istraživača Bor, EDIT centru iz Novog Sada i Leskovačkom kulturnom centru računarsku i moderacijsku opremu, projektore, foto aparate, digitalne kamere i druga sredstva u vrednosti od 6000 evra. Inicijator donacije je dvv international, takođe partner na projektu, a sredstva je obezbedilo Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne republike Nemačke. Partneri su sami izabrali opremu koja im je najpotrebnije, što je dodatne garancije da će donirana oprema omogućiti efikasniju saradnju na budućim projektima i njihovu kvalitetniju realizaciju.

VI Festival obrazovanja odraslih „Uhvati svetlost“

festival1Beograd, decembar 2012. U Dečjem kulturnom centru Beograda 2. decembra 2012. godine od 10.00 do 15.00 realizovan je V Festival obrazovanja odraslih „Uhvati svetlost“ 2012. Ovogodnišnji festival organizovalo je Društvo za obrazovanje odraslih u saradnji sa Institutom za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Društvom andragoga Srbije i Klubom studenata andragogije, a uz podršku Instituta za međunarodnu saradnju saveza za obrazovanje odraslih Nemačke i finansijsku podršku Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke. Tokom festivalskog dana realizovane su tribine o značaju andragoške profesije za unapređenje rada organizacija širokog spektra, info deskovi relevantnih institucija koje mogu pružiti podršku kroz razne modalitete partnerstava sa manjim organizacijama i pojedincima, preko trideset organizatora obrazovanja odraslih predstavilo je svoje obrazovne programe građanima kroz interaktivne radionice i kratke prezentacije, poseban blok, koji je uključivao pozorišnu predstavu i intergeneracijsku radionicu, bio je posvećen pripadnicima treće životne dobi, a tokom trajanja programa prisutne su animirali mađioničar, muzički i plesni program. Festival obrazovanja odraslih „Uhvati svetlost“ 2012. posetilo je preko 250 građana, a među učesnicima festivala ostvarena su partnerstva i izražena je jasna potreba za nastavkom promocije obrazovanja odraslih kroz festivalske aktivnosti.

Konferencija „Sunčana jesen života“

Bačka Palanka, oktobar 2012. Povodom Evropske godine aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti Gerontološki centar i Omladinski klub Bačka Palanka su u ponedeljak 1. oktobra, u okviru Svetskog dana starih, u Bačkoj Palanci organizovali konferenciju pod nazivom „Sunčana jesen života“. Na samom početku nastupili su članovi pevačke grupe CTKU „Kosta Abrašević“ iz Bačke Palanke, a potom su usledile četiri prezentacije: Odlike starenja i starosti, Starenje kao prirodan proces, Iskustva u radu sa starima – primeri dobre prakse i Aktivno starenje iz perspektive mladih. Dušan Zdravković iz Društva za obrazovanje odraslih iz Beograda je predstavio rezultate projekta „Zlatno doba života“ kao primer dobre prakse u promovisanju lepše i aktivnije starosti, a izložba fotografija koja je nastala tokom ovog projekta je potom svečano poklonjena upravo opštini Bačka Palanka. Na kraju su predstavljene smernice na koji način unaprediti položaj starih na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou.

Završni sastanak partnera projekta Zlatno doba života u Boru

Bor_zavrsnicaBor, jun 2012. Saradnici projekta Zlatno doba života iz Bora, 21. juna održali su završnu sesiju u prostorijama nevladine organizacije GRUPE 55. Povod i glavna tema ovog skupa bili su nastavak aktivnosti za brigu o starima, shodno Memorandumu koji je sa nosiocem i partnerima potpisala i Opština Bor. Pored organizatora sastanka Društva mladih istraživača Bora, na skupu su učestvovali predstavnici nevladinog sektora GRUPE 55, Udruženja ljubitelja lekovitog bilja, Gerontološkog društva, Kluba za stara lica i Centra za socijalni rad i Kompjuter centra. Ostvaren je značajan korak u realizaciji inicijativa nastalih u okviru projekta „Zlatno doba života“ i dogovorene prve aktivnosti: opremanje Kluba za stara lica sa 7 konfiguracija PC i uspostavljanje ADSL veze u čemu će pomoći RTB Bor, organizovanje informatičke obuke za jednu grupu starih lica koji će kasnije kao vršnjački edukatori nastaviti obuku drugih starijih korisnika Kluba, razvoj elektronske komunikacije i korišćenja Interneta u aktivnostima Kluba i starijih; angažovanje starijih u mirovnim većima, odnosno u sistemu medijacije u mesnim zajednicama, angažovanje starijih u narednim programima karijernog vođenja i savetovanja, realizacija letnjih programa izleta i branja lekovitog bilja, pomoć Društvu mladih istraživača u realizaciji letnje Ekološke škole u Gornjanu, jula 2012, podrška starijim u izdavanju njihovih pisanih radova, uključivanje starijih u naredene tribine GRUPE 55 i dr. Dogovoreno je da se detaljniji program uradi i prezentuje u okviru Meseca starih ljudi u oktobru ove godine.

Završetak projekta Zlatno doba života u Leskovcu

Leskovac_zavrsnicaLeskovac, jun 2012. U Skupštini grada Leskovca u subotu, 16. juna, održan je okrugli sto o problemima i potrebama ljudi trećeg životnog doba i njihovom aktivnom uključivanju u društvene tokove. Na skupu su učestvovali predstavnici lokalnih vlasti, institucija koje se bave ovom problematikom i nevladinog sektora. Okrugli sto je održan u okviru projekta „Zlatno doba života“, koji je pod pokroviteljstvom EU i nemačkog Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj, sproveden u pet gradova Srbije, u cilju promene slike o starima i starenju. Održani skup, podela lifleta i knjige primera dobre prakse, označili su završetak ovog projekta u Leskovcu i prvi korak ka izradi akcionog plana koji će ponuditi konkretna rešenja za ovu kategoriju građana. Zamenik gradonačelnika, Miodrag Miladinović, ukazao je na značaj uspostavljanja integrisanog sistema socijalne i zdravstvene zaštite u cilju rešavanja problema starih, bolesnih, ugroženih i marginalizovanih grupa. Lokalni partneri sa projekta sumirali su rezultate sa radionica i izložili ideje o međugeneracijskom dijalogu i saradnji. Svi lokalni mediji su propratili ovaj događaj, što predstavlja izuzetno značajnu podršku medijskoj kampanji.

Završne aktivnosti u okviru projekta Zlatno doba života

Izlozba_Gerontoloski_domoviBeograd, jun 2012. Kao što je u nekoliko navrata najavljivano, aktivnosti u Beogradu, kao i u većini gradova u kojima je realizovan projekat nastavljeni su na nekoliko koloseka: „Originalna“ izložba postavljena je u domu Gerontološkog centra Bežanijska kosa u kom će korisnici usluga i posetioci moći da je posećuju dve nedelje. Nakon tog vremena izložba će biti preseljena u još dva doma, takođe, na dve nedelje. Uporedo sa ovim aktivnostima, planirani su završni radni skupovi u Boru i Leskovcu. Kao deo promotivnih aktivnosti, saradnici na projektu su u nekoliko navrata učestvovali u stručnim skupovima i debatama – sednica Saveta za pitanja starenja i starosti Vlade Srbije, koji je organizovan u prostorijama Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu u Beogradu 26 juna 2012. zatim debata u organizaciji Crvenog krsta Srbije povodom 15. juna, Međunarodnog dana borbe protiv zlostavljanja starijih i predstavili projekat i njegove rezultate i najavili predstojeću promotivnu kampanju.

Promotivna kampanja za lepšu i aktivnu starost

Billboard_Die_Goldene_ZeitBeograd, jun 2012. Na završnoj konferenciji 29. maja najavljena je promotivna kampanja za borbu protiv diskriminacije i promociju lepše i aktivne starosti u okviru koje su u Novom Sadu, Užicu, Leskovcu, Boru i Beogradu postavljeni bilbordi (oko 50) sa pobedničkim fotografijama i afirmativnim porukama sakupljenim tokom projekta „Zlatno doba života“. Takođe, štampano je i distribuirano 20.000 brošura sa istim sadržajem u pomenutim gradovima, a izložba se preselila na Beogradsku tvrđavu gde je bila postavljena do 27. juna.

 

Završna konferencija projekta „Zlatno doba života“

zavrsna_konferencijaBeograd, maj 2012. U Beogradu, 29. maja u hotelu Palace, održana je završna konferencija u okviru projekta Zlatno doba života u organizaciji nosioca projekta Društva za obrazovanje odraslih. Konferenciji su prisustvovali predstavnici organizacija koje su učestvovale u realizaciji projekta: EDIT Centar iz Novog Sada, Leskovački kulturni centar iz Leskovca i Mladi istraživači Bora iz Bora. Pored pomenutih organizacija, u ovom radnom, ali i svečanom skupu učestvovali su i njihovi brojni saradnici i socijalni partneri iz institucija i organizacija iz cele Srbije: Crveni krst Srbije iz Kragujevca, Gerontološki centar iz Novog Sada, Gerontološki centar iz Bačke Palanke, Republički zavod za socijalnu zaštitu, Gradski zavod za gerontologiju, Društvo andragoga Srbije, Fondacija za humanu starost Laza Lazarević, Univerzitet za treće doba, organizacija Amity, Ministarstvo prosvete, Filozofski fakultet iz Beograda i mnogi drugi. Konferenciju su svečano otvorili predstavnica Ambasade Republike Nemačke iz Beograda, predstavnica partnerske organizacije dvv international iz Bona i koordinator projekta i direktor Društva za obrazovanje odraslih. U uvodnom delu, koordinator projekta je dao kratak pregled ciljeve projekta, osvrnuvši se pri tom na aktivnosti i organizacije koji su učestvovale u njihovoj realizaciji.

Projekat „Zlatno doba života“ predstavljen na konferenciji „Stariji učenici“ u Beču

Older_Learners_ViennaBeč, maj 2012. Projekat „Zlatno doba života“ predstavljen je 4. maja 2012. na konferenciji „Stariji učenici“ u Beču koju je organizovala Evropska asocijacija za obrazovanje odraslih (EAEA). Prezentacija projekta protekla je u vrlo živoj atmosferi, budući da se nije radilo o klasičnoj prezentaciji, već je priređena galerija u kojoj su pored „Zlatnog doba“, publici predstavljeni još 6 projekta iz Evrope, i to iz: Finske, Francuske, Irske, Portugalije, Velike Britanije i Austrije. Pored eminentnih stručnjaka i eksperata iz oblasti obrazovanja odraslih, sa projektom su se upoznali i predstavnik Evropske komisije, predsednica Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih, zamenik direktora partnerske organizacije dvv international i brojni drugi posetioci. Posebno interesovanje izazvale su fotografije sa izložbe, a pojedine organizacija su izrazile želju za saradnju i prikazivanje izložbe u njihovim gradovima.

Otvaranje izložbe „Zlatno doba života“ u Beogradu

otvaranje_izlozbeBeograd, maj 2012. Nakon Novog Sada, Užica, Leskovca i Bora, izložba sa 30 fotografija koje prikazuju lepšu i aktivnu starost stigla je u glavni grad. Svečano otvaranje izložbe Zlatno doba života održano je 11. maja u Domu omladine, gde će posetioci do 26. maja moći da uživaju u ovim lepim fotografijama. Otvaranju izložbe prisustvovali su predstavnici brojnih institucija i organizacija i veliki broj posetilaca. Izložbu su otvorili gospođa Luca Eszter Kadar, prva sekretarka i šefica za informisanje, komunikaciju i medije Delegacije Evropske unije, Karin Marschall, prvi sekretar Ambasade Nemačke i Dušan Zdravković, rukovodilac projekta. Izložba je izazvala veliko interesovanje publike, tako da je već prvog dana izložbu videlo više od sto posetilaca.

„Zlatno doba života“ u Novom Sadu

Otvaranje_izlozbe_Novi_Sad7Novi Sad, decembar 2011. Projekat „Zlatno doba života“ koje realizuje Društvo za obrazovanje odraslih u partnerstvu sa dvv international je zaživeo u Novom Sadu. U četvrtak 1. decembra u Sportsko poslovnom centru „Vojvodina“ (SPENS) otvorena je izložba fotografija koja prikazuje aktivnu i lepu starost.  Na izložbi je prikazano 30 fotografija koje su nakon objavljenog konkursa ušle u uži izbor, a za koje će građani moći da glasaju. Tokom trajanja izložbe bila je organizovana konferencija za predstavnike institucija, organizacija i grupa koje rade sa starima u cilju prikupljanja primera dobre prakse i pokretanja zajedničkih inicijativa. Učešće je uzelo skoro 30 stručnjaka iz Novog Sada, Zrenjanina, Bačkog Jarka, Temerina, Bačkog Petrovca, Bačke Palanke i Beograda. Izložba se nakon Novog Sada seli u Užice.