Četvrta regionalna razmena iskustava trenera u obrazovanju odraslih

Četvrta regionalna razmena iskustava trenera u obrazovanju odraslih

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZlatibor, oktobar 2015. Četvrta regionalna razmena iskustava trenera u obrazovanju odraslih organizovana je u saradnji Društva za obrazovanje odraslih i DVV Internacional, kancelarije u Sarajevu. Susret je realizovan na Zlatiboru u hotelu “Ratko Mitrović” za dvadeset učesnika, po deset iz svake države. Trening se odvijao tokom dva dana, a teme su bile predložene i realizovane od strane samih učesnika, osim dve sesije koje je vodila glumica Tifani Džoj Ros iz SAD, koja trenutno radi i živi u Beogradu. Sadržaj treninga bio je usklađen sa potrebama grupe, ali I trenutnim izazovima za obrazovanje odraslih, kao što je recimo izbeglička kriza. Sesija „Intersekcionalnost i uloga obrazovanja u dekonstruisanju privilegija“ imala je za cilj da usmeri fokus trenera na poziciju deprivilegovanih grupa u obrazovanju odraslih. Radionicom o rešavanju konflikata učesnici su upoznati sa modelima za rešavanje konfliktnih situacija. Tema samoobrazovanja bila je ključan podsticaj za uspostavljanje inicijativa za učenje u zajednici, koje mogu direktno da odgovore na specifične obrazovne potrebe. Na kraju treninga predstavljeno je pet načina za zatvaranje grupnih procesa i procesa učenja. Tokom ovog susreta, kao i tokom protekle dve godine, treneri su ohrabrivani da testiraju nove pristupe i da promišljaju sopstvenu praksu na grupnom i individualnom nivou. Bogata diskusija I aktivno učešće u aktivnostima potvrde su da je susret ispunio visoka očekivanja, postavljena ranijim obukama. Konačno, evaluacija je jasno ukazala na potrebu za nastavkom organizovanja ove vrste razmene.