Obrazovanje odraslih u Jugoslaviji – stanje i perspektive (2001)

Obrazovanje odraslih u Jugoslaviji – stanje i perspektive (2001)

jugoslavijaProšao je niz godina do poslednjeg velikog okupljanja jugoslovenskih andragoga. Tokom tih godina smo i privatno i kao profesionalci bili suočeni sa nizom teških iskušenja i problema čije razmere nismo mogli ni da slutimo. Opstanak i razvoj struke su, naravno, bili sekundarni u odnosu na egzistencijalna pitanja i sveopštu krizu u kojoj smo se nalazili. Verujemo i nadamo se da je ono najteže, ipak, iza nas i da nismo preuranili ako želimo da podvučemo crtu ispod prethodnog perioda i suočimo se sa novim, drugačijim izazovima, a nesumljivo i teškoćama koje stoje pred nama.“ Publikacija „Obrazovanje odraslih u Jugoslaviji – Stanje i perspektive“ zbornik je radova prve andragoške konferencije, posle niza kriznih godina, sankcija, izolacije i ratova, koju je na Paliću 2000. godine organizovalo Društvo za obrazovanje odraslih. Urednik: Katarina Popović. Izdavači: Društvo za obrazovanje odraslih i Institut za međunarodnu saradnju Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke. Beograd, 2001.