CONFINTEA VI – Pripremna konferencija u Budimpešti

CONFINTEA VI – Pripremna konferencija u Budimpešti

IMG_0068Budimpešta, maj 2008. Šestoj internacionalnoj CONFINTEA VI konferenciji za obrazovanje odraslih, koja je održana u maju 2009. u Brazilu, prethodile su pripremne regionalne konferencije. Ukupno ih je bilo pet, od kojih je poslednja, Panevropska, održana u Budimpešti od 03. do 05.12.08.g. pod nazivom “Living and Learning for a Viable Future – The Power of Adult Learning“ – „Živeti i obrazovati se za uspešnu budućnost – Moć obrazovanja za odrasle“. Pripremna konferencija predstavlja veliki uspeh zemalja severoistočne Evrope, naročito ako se ima u vidu veliki napredak od 1997. godine, kad je održana poslednja CONFINTEA u Hamburgu, kojoj inače većina ovih zemalja nije prisustvovala. Gotovo sve zemlje severoistočne Evrope su zahvaljujući podršci dvv international (Savez nemačkih visokih narodnih škola) iz Bona, pripremile nacionalni izveštaj za konferenciju u Budimpešti i prezentovale ga. Rezultat intenzivnih priprema u okviru kojih je održana serija regionalnih sastanaka, bili su regionalni izveštaji „Regional Report on the State of the Art of ALE in South-East Europe”, (redakcija A. Miteva, Prof. dr K. Popović, Prof. dr S. Medić), takođe predstavljeni u Budimpešti. Srpska delegacija na čelu sa Ministrom prosvete gospodinom Željkom Obradovićem i pomoćnikom Ministra gospođom V. Fila, bila je jedna od brojnijih (11 članova) i zapaženijih – pored predstavnika Ministarstva prosvete, uključivala eksperte iz oblasti obrazovanja odraslih (sa Univerziteta i iz NVO-a), kao i buduće andragoge – studente četvrte godine Filozofskog fakulteta, katedre za andragogiju. Delegacija Srbije dala je značajan doprinos kako radu konferencije, diskusijama i razmeni, tako i kreiranju završnog dokumenta.