Donacija opreme partnerima na projektu “Zlatno doba života”

Donacija opreme partnerima na projektu “Zlatno doba života”

1301 Donacija opreme ELiSBor, Leskovac, Novi Sad, januar 2013. Uspеšna saradnja na projektu ELiS – Zlatno doba života, krunisana je donacijom tehničke opreme partnerima koji su uložili poseban napor u realizaciju ovog projekta. Društvo za obrazovanje odraslih je uručilo Društvu mladih istraživača Bor, EDIT centru iz Novog Sada i Leskovačkom kulturnom centru računarsku i moderacijsku opremu, projektore, foto aparate, digitalne kamere i druga sredstva u vrednosti od 6000 evra. Inicijator donacije je dvv international, takođe partner na projektu, a sredstva je obezbedilo Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne republike Nemačke. Partneri su sami izabrali opremu koja im je najpotrebnije, što je dodatne garancije da će donirana oprema omogućiti efikasniju saradnju na budućim projektima i njihovu kvalitetniju realizaciju.