Dr Katarina Popović izabrana za potpredsednicu Evropske asocijacija za obrazovanje odraslih (EAEA)

Dr Katarina Popović izabrana za potpredsednicu Evropske asocijacija za obrazovanje odraslih (EAEA)

eaea1Lisabon, septembar 2010. Izvršni odbor Evropske asocijacija za obrazovanje odraslih sastao se u Lisabonu u Portugalu. Pored razgovora i diskusija o redovnim temama, na ovom sastanku rukovodstvo organizacije imenovalo je svog novog potpredsednika. Čast da preuzme ovu izuzetno značajnu funkciju dobila je dr Katarina Popović, predsednica Društva za obrazovanje odraslih iz Srbije.