Drugi StaDaf sastanak

Drugi StaDaf sastanak

Deutsch als FremdspracheBeograd, maj 2008. 13. maja 2008. održana je druga sednica Stalne radne grupe za nemački kao strani jezik. Pored predstavnika Društva za obrazovanje odraslih, sednici su prisustvovali predstavnici Nemačke i Švajcarske ambasade, DAAD lektori iz Novog Sada i Beograda, i drugi predstavnici nemačkih institucija u Srbije. Tema ovog skupa je bila kultura, odnosno, spoljna kulturna politika. Najavljen je i prvi skup novosnovanog Saveta nemačke nacionalne manjine u Novom Sadu.