Društvo za obrazovanje odraslih na ICAE svetskoj skupštini

Društvo za obrazovanje odraslih na ICAE svetskoj skupštini

icaewaMontreal, jun 2015. Međunarodni savet u obrazovanju odraslih (ICAE) dao je mandat jednoj od svojih članica – Institutu za saradnju u obrazovanju odraslih iz Montreala (ICÉA) da u periodu od 11. do 14. juna 2015. godine organizuje IX Svetsku skupštinu ICAE. Domaćin najvećeg svetskog okupljanju predstavnika organizacija civilnog društva koje deluju u oblasti obrazovanja odraslih bio je Univerzitet u Montrealu. Učešće predstavnika zemalja jugoistočne Evrope na ovom važnom skupu organizovano je u okviru regionalnog projekta DVV International. Društvo za obrazovanje odraslih je kao predstavnika Republike Srbije delegiralo Maju Maksimović, člana Društva i predavača na Katedri za andragogiju, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Organizatori skupa su uputili specijalan poziv drugom predstavniku Društva, Nikoli Korugi, da na skupu predstavi iskustva iz Srbije sa novim konceptom Festivala učenja odraslih. Učešće oba delegata Društva je bilo izuzetno zapaženo jer su pored pomenute prezentacije realizovali i radionicu Odnosi moći u obrazovanju odraslih, predstavili primere dobre prakse u oblasti profesionalizacije trenera u Srbiji, kao i inovativnu teorijsko-metodološku osnovu na kojoj počivaju, aktivno učestvovali u koncipiranju teksta nove ICAE deklaracije, ali i učestvovali u samoj organizaciji manifestacije. Tokom IX Svetske skupštine izabran je i novi Upravni odbor ICAE glasovima organizacija članova, kojima se od ove godine pridružilo i Društvo za obrazovanje odraslih. Novom deklaracijom ICAE je uputila snažnu poruku podrške (http://www.icae2.org/images/icae_declaration_140615.pdf) predloženom cilju održivog razvoja posvećenog obrazovanju čije se usvajanje, u okviru Agende održivog razvoja 2015-30, očekuje na Samitu UN u Njujorku u septembru ove godine.