Društvo za obrazovanje odraslih na konferenciji Crvenog krsta o nasilju nad starijima

Društvo za obrazovanje odraslih na konferenciji Crvenog krsta o nasilju nad starijima

nasiljenadstarimaBeograd, jun 2015. Crveni krst Srbije i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti organizovali su 15. juna 2015. godine konferenciju Kako smanjiti diskriminaciju i nasilje nad starijim osobama u Republici Srbiji. Cilj konferencije je bio da se sa jedne strane identifikuju osnovni problemi koji postoje u sistemu zaštite starijih od diskriminacije i nasilja, a da se sa druge daju preporuke kako te probleme što efikasnije rešiti, polazeći od pristupa zasnovanom na pravima. Pored organizatora skupa i predstavnika Kancelarije za ljudskih i manjinskih prava, Ministarstva zdravlja i Ministarstva unutrašnjih poslova skupu se obratio i predstavnik Društva za obrazovanje odraslih, Dušan Zdravković, ističući važnost participacije starijih u aktivnostima učenja i obrazovanja u zajednici, ali i diskriminisanost seniora u ovom domenu. Predstavljeni primeri dobre prakse iz zemlje i sveta dali si jasne preporuke za unapređivanje stanja u obrazovanju i učenju starijih u Srbiji.