Društvo za obrazovanje odraslih podržalo ESREA konferenciju u Beogradu

Društvo za obrazovanje odraslih podržalo ESREA konferenciju u Beogradu

esreagenderBeograd, оktobar 2015. Početkom oktobra je na Filozofskom fakultetu u Beogradu održana međunarodna konferencija na temu Contemporary Issues and Perspectives on Gender Research in Adult Education. History, Philosophy, Methodology and Practice. Konferenciju je organizovala ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) u saradnji sa Filozofskim fakultetom, Društvom za obrazovanje odraslih i Institutom za pedagogiju i andragogiju. Učesnici iz celog sveta su predstavili svoja istraživanja i diskutovali o temama kao što su uloga i položaj žena u istoriji obrazovanja odraslih, teorija i rod u celoživotnom učenju, rodna istraživanja u obrazovnoj praksi, itd. Učesnici su imali priliku da pogledaju predstavu “Muškarčine” u Bitef teatru i nakon toga da razgovaraju sa autorima i glumcima o procesu stvaranja tog komada. Takođe, poslednji dan konferencije, organizovano je predstavljanje knjige “Men’s Shed Movement” čiji je autor jedan od učesnika Beri Golding. Ideja organizatora je bila da se kroz konferenciju podrže i mladi i talentovani preduzetnici koji su angažovani za ketering i izradu materijala za učesnike. Sledeća konferencija koju organizuje (ESREA) Mreža za rod i učenje odraslih je 2017. u Nemačkoj.