Društvo za obrazovanje odraslih postalo je članica mreže Humanas

Društvo za obrazovanje odraslih postalo je članica mreže Humanas

HumanaS logo CMYK mBeograd, decembar 2015. Na godišnjoj skupštini Udruženja Humanas, većinom glasova odlučeno je da se Društvo za obrazovanje odraslih primi u mrežu. „Humanas“ je najveća nacionalna mreža humanitarnih organizacija i udruženja, koja se bave pitanjima starih, osnovana na inicijativu Crvenog krsta Srbije 2004. godine, a čiji su članovi još i Gerontološko društvo Srbije, Caritas, DFSPC Čovekoljublje, Amity, Viktorija, Lastavica, Društvo za brigu o starima, Nacionalna fondacija za humanu starost, Univerzitet za treće doba, Kolo srpskih sestara, Hleb života, Savez penzionera… S obzirom da je celoživotno učenje ključno za zdravo i aktivno starenje Društvo za obrazovanje odraslih će dati značajan doprinos mreži obezbeđivanjem ekspertize iz oblasti učenja odraslih, kao i diseminacijom relevantnih informacija iz ove oblasti na nivou Evrope i sveta. Sa druge strane, prijem u mrežu Humanas najbolja je potvrda petnaestogodišnjeg pregornog rada Društva u oblasti učenja u trećem životnom dobu, ali i velika obaveza u budućem radu.