Andragoške ideje u međunarodnim okvirima (2006)

Andragoške ideje u međunarodnim okvirima (2006)

andragoskeidePo svojoj prirodi, ova knjiga pripada oblasti komparativne andragogije i analizama razvoja andragoških ideja u Velikoj Britaniji, Kanadi, SAD, istočnoj Evropi, a u okviru organizacija kao što su UNESCO, OECD, Savet Evrope, itd., sa posebnim poglavljem posvećenim konceptu obrazovanja odraslih u bivšoj Jugoslaviji. Autor: Dušan M. Savićević. Izdavač: Institut za pedagogiju i andragogiju Univerziteta u Beogradu i Društvo za obrazovanje odraslih, DVV International Beograd. Autor: Dušan M. Savićević. Beograd, 2006. godine.