Dvanaesta nemačka konferencija o obrazovanju odraslih (Dan visokih narodnih škola)

Dvanaesta nemačka konferencija o obrazovanju odraslih (Dan visokih narodnih škola)

IMG_2537Berlin, maj 2006. Naučite nešto novo – oblikujte budućnost – približite ljude. Ovo je bio moto pod kojim se okupilo više od 1500 učesnika (za 500 više od očekivanog broja) na Konferenciji nemačko obrazovanje odraslih (Dan visokih narodnih škola) koja se odvijala u Kongresnom centru u Berlinu od 4. Do 5. Maja 2006. godine. Među gostima visokog ranga u oblasti nauke, politike, ekonomije i obrazovanja, kao što su prof. dr Horst Kohler, federalni predsednik Nemačke, nemački ministar obrazovanja dr Aneta Šavan, kao i  EU komesar Jan Figl. Takođe, svake godine iznenađuje i broj prisutnih eksperata, a ove godine je bilo delegata iz više od 63 države. Ovaj impozantan broj ukazuje na značaj Narodnih univerziteta za celoživotno učenje u nacionalnim i međunarodnim okvirima. Nemačko Udruženje za obrazovanje odraslih, koje je organizovalo konferenciju, zvanično je pohvaljeno i ohrabreno zbog doprinosa obrazovanju odraslih i ostvarivanju celoživotnog učenja. Među delegacijama iz Jugoistočne Evrope, Srbiju su predstavljali zamenik ministra prosvete, dr Bogoljub Lazarević, savetnica u Ministarstvu prosvete, Mirjana Milanović, prof. dr Snežana Medić sa Univerziteta u Beogradu i Katarina Popović, predsednica Društva za obrazovanje odraslih.