Balkanski subregionalni seminar o planiranju za EFA

Balkanski subregionalni seminar o planiranju za EFA

Bečići, novembar 2005. Balkanski subregionalni seminar o planiranju za EFA je održan u crnogorskom hotelu „Stars“ u Bečićima.  Seminar je organizovan pod pokroviteljstvom UNESCO-a u participaciju nadležnih za nacionalni obrazovni plan i razvoj politika u balkanskim zemljama (Albanija, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Crna Gora). Cilj seminara je bila razmena iskustva, između zemalja učesnica kao i stavova i izazova sa kojima se suočavaju u planiranju obrazovnog razvoja i EFA, diskusija o glavnim koracima i procesima za pripremu obrazovnih planova i na kraju definisanje mogućih aktivnosti za saradnju između zemalja učesnica i sa UNESCO-om. Seminar je pružio podršku Crnoj Goru u njenim naporima za iniciranje stvaranja nacionalne strategije za EFA. Učesnici su imali priliku da razmene iskustva o reformama i aktivnostima u obrazovanju u regionu. Crnogorski učesnici su na osnovu inputa koje su dobili od UNESCO-a su planirali naredne korake za implementaciju EFA u Crnoj Gori. Crnogorska grupa će pripremiti validne informacije neophodne za planiranje i razvoj nacionalne strategije koristeći model simulacije koji je predstavljen na seminaru. Prof. dr Snežana Medić je predstavila nacionalni izveštaj o srpskom sistemu obrazovanja, sa posebnim osvrtom na razvoj i trenutnu situaciju u vezi sa nacionalnom EFA strategijom.